Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hopp over navigasjon

Azure datasentre

The Azure Platform is supported by a growing network of Microsoft-managed datacenters. Microsoft has decades of experience running services such as Bing, Office 365, and outlook.com. Azure is available in 140 countries, including China, and has invested in offerings specifically for US Government and Germany. Azure supports 17 languages and 24 currencies, all backed by Microsoft's $15 billion (USD) investment in global datacenter infrastructure. Azure is continuously investing in the latest infrastructure technologies, with a focus on high reliability, operational excellence, cost-effectiveness, environmental sustainability, and a trustworthy online experience for customers and partners worldwide.

Microsofts datasentre

Global tilstedeværelse

Azure har global tilstedeværelse for å hjelpe kunder og partnere med å oppfylle målsetningen om å tilby programmer lokalt til deres brukere. Lagring av data kan begrenses til ett enkelt geografisk område, region eller land.

Datavern

Redundans og gjenoppretting

Azure-brukere kan benytte et globalt nettverk av datasentre til å sikre tilgjengelighet på en kostnadseffektiv måte. To alternativer for datareplikering kan aktiveres i forbindelse med den innledende registreringen.

Med lokalt redundant lagring (LRS) lagres data lokalt i brukerens primære område. Med georedundant lagring (GRS) lagres data i et sekundært område mer enn 250 engelske mil fra det primære området, men i det samme geografiske området.

Azures alternativer for redundant lagring

Bærekraft

Microsoft er opptatt av å utvikle nye programvare- og teknologiløsninger som kan hjelpe både privatpersoner og organisasjoner med å ta hensyn til miljøet. Målsetningen er å redusere miljøbelastningen for virksomhetene og produktene våre, hjelpe andre organisasjoner å redusere deres miljøbelastning og aktivt bidra til å utvikle anbefalte fremgangsmåter for bærekraftighet innen bransjen. Microsoft ble karbonnøytrale i 2014 og oppnådde målet om at alle nye datasentre skal ha en gjennomsnittlig PUE (Power Usage Effectiveness) på 1,125, noe som er en tredjedel lavere enn bransjens gjennomsnittlige PUE for datasentre på 1,7.

Les 2014 Citizenship Report

Azure i Kina

Azure er nå tilgjengelig i Kina via et unikt partnerskap mellom Microsoft og 21Vianet, en av landets største Internett-leverandører. Azure driftes og selges av 21Vianet og sikrer at kundene kan benytte seg av Microsoft pålitelige, fleksible og økonomiske nettskyteknologi samtidig som den teknologiske utviklingen drives fremover. Microsoft er det første globale selskapet som gjør offentlige skytjenester tilgjengelig i landet.

Kjøp Azure-tjenester i Kina

Kontakt oss angående bedriftsavtaler