Azure datasentre

Azure-plattformen støttes av et voksende nettverk av Microsoft-administrerte datasentre. Microsoft har flere tiårs erfaring med å kjøre tjenester som Bing, Office 365 og outlook.com. Azure er tilgjengelig i 140 land, deriblant Kina, og har investert i tilbud beregnet spesielt for amerikanske myndigheter og Tyskland. Azure har støtte for 17 språk og 24 valutaer. I grunnen ligger Microsofts investering på USD 15 milliarder i datasenterinfrastruktur globalt. Azure investerer fortløpende i de nyeste teknologiene for infrastruktur, med fokus på høy pålitelighet, driftskvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraftighet og tillitvekkende nettopplevelser for kunder og partnere over hele verden.

Microsofts datasentre

Global tilstedeværelse

Azure har global tilstedeværelse for å hjelpe kunder og partnere med å oppfylle målsetningen om å tilby programmer lokalt til deres brukere. Lagring av data kan begrenses til ett enkelt geografisk område, region eller land.

Datavern

Redundans og gjenoppretting

Azure-brukere kan benytte et globalt nettverk av datasentre til å sikre tilgjengelighet på en kostnadseffektiv måte. To alternativer for datareplikering kan aktiveres i forbindelse med den innledende registreringen.

Med lokalt redundant lagring (LRS) lagres data lokalt i brukerens primære område. Med georedundant lagring (GRS) lagres data i et sekundært område mer enn 250 engelske mil fra det primære området, men i det samme geografiske området.

Azures alternativer for redundant lagring

Bærekraft

Microsoft er opptatt av å utvikle nye programvare- og teknologiløsninger som kan hjelpe både privatpersoner og organisasjoner med å ta hensyn til miljøet. Målsetningen er å redusere miljøbelastningen for virksomhetene og produktene våre, hjelpe andre organisasjoner å redusere deres miljøbelastning og aktivt bidra til å utvikle anbefalte fremgangsmåter for bærekraftighet innen bransjen. Microsoft ble karbonnøytrale i 2014 og oppnådde målet om at alle nye datasentre skal ha en gjennomsnittlig PUE (Power Usage Effectiveness) på 1,125, noe som er en tredjedel lavere enn bransjens gjennomsnittlige PUE for datasentre på 1,7.

Les 2014 Citizenship Report

Azure i Kina

Azure er nå tilgjengelig i Kina via et unikt partnerskap mellom Microsoft og 21Vianet, en av landets største Internett-leverandører. Azure driftes og selges av 21Vianet og sikrer at kundene kan benytte seg av Microsoft pålitelige, fleksible og økonomiske nettskyteknologi samtidig som den teknologiske utviklingen drives fremover. Microsoft er det første globale selskapet som gjør offentlige skytjenester tilgjengelig i landet.

Kjøp Azure-tjenester i Kina

Kontakt oss angående bedriftsavtaler