Cortana Intelligence

Gjør om dataene dine til intelligent handling

Begynn utvikling med løsningsmaler

Bruk ende-til-ende, bransjespesifikke løsningsmaler som utgangspunkt for å bygge dine egne løsninger.

Opprett intelligente apper

Bygg inn prediktive analyser og intelligens i programmene dine med kognitive API-er.

Cortana Intelligence-tjenester

Informasjonsbehandling

Organiser flytting av data på en fullstendig administrert, ende-til-ende-plattform. Bruk Azure Data Factory til å bygge datasamlebånd og samle inn og organisere data fra tjenestene du bruker, for enklere analyse. Bruk i tillegg Azure Data Catalog for effektivt å administrere datakilder og Azure Event Hubs for å lage et oppsamlingsområde for innkommende strømmingsdata.

Stordatalagre

Lagre og oppbevar strukturerte data ved bruk av Azure SQL Data Warehouse som fleksibelt skaleres med massiv parallell prosessering. Implementer et hyperskalert arkiv uten grense på filstørrelsen for ustrukturerte data ved bruk av Azure Data Lake Store for å oppnå massiv gjennomgang og analysekapasitet.

Maskinlæring og analyseteknikker

Design og publiser prediktive modeller med Azure Machine Learning, bruk Azure HDInsight for å analysere data i Storm og Spark for Hadoop-miljøer, integrer koden din fra R eller Python, og analyser hvilke som helst data av en hvilken som helst størrelse med Azure Data Lake Analytics og Azure Stream Analytics. Bruk i tillegg Microsoft Power BI for å opprette innholdsrike visualiseringer som gir liv til dataene dine.

Forretningsanalyse

Utforsk Cognitive Services, og lær hvordan du aktiverer naturlige og kontekstuelle interaksjoner i appene dine. Integrerte analysetjenester og -modeller med Cortana, din personlige digitale assistent, for å gjøre det mulig for brukere å samhandle med appen gjennom tale og motta forebyggende meldinger. Bygg og koble til intelligente roboter som samhandler naturlig med brukerne dine uansett hvor de befinner seg – fra SMS til Skype og Office 365 – ved bruk av Bot Framework.

Se hvordan kunder bruker Cortana Intelligence

Utforsk Cortana Intelligence-dokumentasjon