Hopp over navigasjon

Velg skyplattformen som er designet for dine beholderbehov

Utvikle og administrer beholderbaserte programmer raskere med integrerte verktøy. Distribuer beholdere ved hjelp av populære arrangører eller velg en heladministrert beholderplattform. Benytt deg av fordelen ved Visual Studio Tools for Docker for å enkelt utvikle, kjøre og feilsøke flerbeholderbaserte programmer og lagre avbildinger i Docker Hub eller Azure Container Registry og distribuer til dine foretrukne mål.

Få beholderbasert programutviklingsarbeid til å gå raskere

Jobb med verktøy som er designet for beholdere

Utvikle og kjør enkelt programmer i Docker-beholdere med Visual Studio Tools for Docker. Utvikle .NET-programmer for Windows eller .NET-kjerneprogrammer for Linux samtidig som du opprettholder den opprinnelige Docker-opplevelsen.

Legg enkelt til kontinuerlig integrasjon og distribusjon

Integrer beholdere inn i dine eksisterende fleksible DevOps-arbeidsflyter med Visual Studio Team Services. Send Docker-avbildninger til et autentisert register og bruk Docker-kommandolinjeoperasjoner.

Strømlinjeform bruken av flerbeholderbaserte mikrotjenesteprogrammer

Utvikle, iterer og feilsøk flerbeholderbaserte programmer og feilsøk på tvers av flere aktive beholdere for å få innsikt om Docker-buildprosesser med Visual Studio.

Distribuer beholderbaserte programmer i miljøet du foretrekker

Få maksimal distribusjonsfleksibilitet

Skaler og iverksett beholdere ved hjelp av databehandlingstjenestene du foretrekker: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric eller App Service.

Velg tredjepartsverktøy og -plattformer

Distribuer enkelt beholdere ved å bruke Docker Enterprise Edition, OpenShift og Pivotal Cloud Foundry.

Få støtte for hybride plattformer

Distribuer i Azure, Azure Stack eller ditt eget datasenter for en fleksibel, enhetlig tilnærming for programutvikling som kan kjøres lokalt eller i skyen.

Administrer, overvåk og sikre beholderne

Administrer effektivt beholderavbildninger

Administrer et privat Docker-register som en førsteklasses Azure-ressurs med Container Registry. Administrer beholderavbildninger med velkjente Docker-kommandolinjeverktøy med åpen kilde.

Integrer sikkerhet med beholderbaserte programmer

Gi fullstendig stakksikkerhet til beholderne som inkluderer søk etter sikkerhetsproblemer, kjøretidsbeskyttelse og forskriftssamsvar ved bruk av Aqua eller Twistlock. Legg til enkel pålogging med Azure Active Directory.

Få synlighet over beholderne dine

Få en full oversikt over beholderdistribusjonen. Vis sentralisert informasjon om CPU, minne, lagringsplass, nettverk og ytelsen med verktøy som Application Insights og Log Analytics.

Finn Azure-tjenesten for dine beholderbehov

Du vil: Bruk denne:
Skaler og orkestrer beholdere ved hjelp av Kubernetes, DC/OS eller Docker Azure Kubernetes Service (AKS)
Kjør beholdere enkelt på Azure med én enkel kommando Azure Container Instances
Lagre og administrer beholderbilder på alle typer av Azure-distribusjoner Azure beholderregister
Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux Azure Service Fabric
Distribuer webprogrammer på Linux ved hjelp av beholdere Azure App Service
Kjør repetitive databehandlingsjobber ved hjelp av beholdere Azure Batch