Skyoverføring

Hvorfor og hvordan oppnå en vellykket overgang til skyen

Organisasjonen din kan oppnå konkurransefordeler fra skydatabehandling som f.eks. høyere effektivitet, større fleksibilitet, lavere kostnader og bedre ytelse for programmene og tjenestene dine. Siden skydatabehandling representerer en endring fra den tradisjonelle måten å tenke på IT-ressurser, krever overgangen til skyen nøye planlegging og strategi.

Skyoverføringer kan også inkludere overgang fra skyen til én leverandør til en annen. Dette krever også nøye planlegging og mange av de samme vurderingen gjelder.

Vurder kostnadene og behovene dine

Her har du noen grunnleggende punkter som du kan se nærmere på når du vurderer en skyoverføring.

Vurder din eksisterende investering

Se på den eksisterende investeringen i det lokale datasenteret og vurder kostnaden ved å flytte til skyen for å avgjøre om det er det rette for din organisasjon. For mange mindre og yngre bedrifter kan migrering til skyen være en selvfølge. Med skydatabehandling kan du raskt få tilgang til ressurser i foretaksklasse hvor du betaler for forbruk, ressurser som ellers ville ha kostet for mye.

Vurder programmene og dataene dine

Hvilke programmer vil du overføre til skyen? Vil de fungere bra i skyen, eller er de kanskje avhengige av din nåværende, tilpassede lokale infrastruktur? Eldre programmer støttes kanskje ikke av skyen du har som mål å gå til, så pass på at skyplattformen du overfører til, støtter språket til programmet ditt. Vurder også om dataene du vil flytte til skyen – passer inn i skyen. Veldig sensitive data kan for eksempel kreve en sikrere skydistribusjon.

Start Justin

Avgjør hvor mye ressurser hvert program bruker

Skyen kan gi deg store fordeler ved å skalere ressurser opp eller ned for programmene dine. Avgjør hvilke av programmene dine som kan dra fordel av en modell hvor du betaler for forbruk.

Hva passer best: offentlig, privat eller hybrid sky?

Skyen kommer ikke i én størrelse som passer alle. En hovedfordel ved skyen er at den lar deg konfigurere distribusjonen din på en måte som passer best for din organisasjon. Du kan for eksempel distribuere skydatabehandling igjennom den offentlige skyen, en privat sky eller en hybrid sky:

Offentlig sky

Dette er den mest vanlige metoden for distribusjon av skydatabehandling. Ressursene eies og drives av en tredjeparts skytjenesteleverandør og deles med andre organisasjoner som også bruker tjenesten.

Privat sky

I en privat sky brukes ressurser eksklusivt av én bedrift eller organisasjon. Private skyer brukes ofte når bedre sikkerhet eller høyere kontroll over infrastrukturen er nødvendig.

Hybrid sky

En hybrid sky er en kombinasjon av offentlig og privat og det benytter offentlige skyressurser og din private sky eller eksisterende lokale ressurser. Det opprettes en kobling mellom de forskjellige miljøene for å hjelpe det med å ta fordel av alle.

Lær mer om alternativene med Hva er offentlige, private og hybride skyer?

Når skal en overføre?

Når du skal overføre til skyen er en forretningsavgjørelse – basert på flere faktorer som er unike for hver enkelte organisasjon. Et nøkkeltidspunkt å vurdere skyen på er allikevel når bedriften er i gang med en utvidelse eller oppgradering. Kanskje er for eksempel serverne dine klare for utbytte, eller du trenger mer kapasitet i datasenteret. Eller det er på tide å oppgradere til den nyeste versjonen av programvaren som er kritisk for forretningsdriften. Disse kan være passende tider for å vurdere skyen som en del av den nye eller oppgraderte infrastrukturen.

Risikoreduksjon

Ved overføring til skyen må en organisasjon vurdere dens behov til sikkerhet og forskriftssamsvar og planlegge distribusjonen i henhold til disse. Når du overfører til skyen vil du være mindre avhengig av organisasjonens interne sikkerhet og kontroll, så du må jobbe med leverandøren din for å påse at du opprettholder de rette nivåene av sikkerhet og forskriftssamsvar. Hvis organisasjonen din for eksempel administrere sensitive data, trenger du kanskje dedikert maskinvare, programvare og nettverksutstyr (privat sky) i distribusjonen – eller en offentlig sky som tilbyr verktøy og ressurser for forskriftssamsvar som er tilpasset din industri.

Få hjelp med strategi og implementering for skyoverføring

To help ensure a smooth transition, consider working with an outside partner to get your cloud computing environment up and running. A third-party can help you formulate a cloud migration strategy. And, some technology partners build ready-made solutions or help you design, build, and manage a solution that’s customized to your organization’s needs. Another option is to work with your cloud service provider to implement a solution for your organization. Learn how to create a migration strategy with Azure.

Vurder å starte smått

Du må ha opprettet en overføringstidslinje for flyttingen til skyen. Mens noen organisasjoner velger å overføre alt til skyen samtidig, kan det være enklere – og mindre risikabelt – å overføre ett program eller én arbeidsbelastning om gangen. Du kan for eksempel velge å begynne med mindre kritiske arbeidsbelastninger som et utviklings- og testmiljø, i stedet for produksjonsmiljøet. Virtualisering kan også forenkle overføringen. Det kan være mye enklere å flytte forskjellige arbeidsbelastninger til skyen hvis de allerede har blitt virtualisert lokalt i servermiljøet ditt.

Overføring fra én sky til en annen

Du benytter deg kanskje allerede av fordelene ved skydatabehandling. Hvis du gjør det, kan ditt scenario for skyoverføring dreie seg om å flytte fra én skyleverandør til en annen. Over tid kan det hende at du finner ut at en annen leverandør tilbyr spesielle funksjoner og egenskaper – og du vil ta fordel av disse. Nøye vurdering av hvordan den nye leverandørens tjeneste vil være til fordel for ditt miljø, og en nøye planlagt overføring, vil hjelpe med å sikre en vellykket overgang.

Velge en leverandør av skytjenester

Når du har besluttet å gå over til databehandling i skyen, er neste trinn å velge en skytjeneste. Det er viktig å vurdere påliteligheten og evnen til en tjenesteleverandør som du har tenkt å betro med organisasjonens programmer og data. Noen ting du bør vurdere:

Forretningshelse og prosesser

Leverandøren skal kunne vise til en stabil leveransehistorikk og ha en formell ledelsesstruktur. Det er avgjørende å ha etablerte rutiner for risikostyring og leverandøren må være i stand til å vise forskriftssamsvar for alle dine behov. Ikke underestimer instinktene dine. Du må stole på firmaet. Sjekk deres rykte og undersøk deres partnere. Vær sikker på at du er fullstendig forstår deres erfaringsnivå i skyen.

Administrasjonstøtte

Din leverandør skal kunne love deg et grunnleggende nivå av service som du er komfortabel med. Forstå deres serviceavtaler (SLA-er). Leverandøren skal også levere ytelsesrapporter og være i stand til å spore og overvåke tjenestene dine og eventuelle endringer som utføres på systemene dine. Faktureringen skal være automatisk og sømløs.

Tekniske funksjoner og prosesser

Leverandøren skal gjøre det enkelt for deg å distribuere, administrere og oppgradere miljøet. Påse også at leverandøren bruker standard API-er og dataomkoding, og at de har et formelt system for hendelsesbehandling som er integrert med overvåkings-/administrasjonssystemet, og at leverandøren har dokumenterte og formelle prosesser på plass for forespørsler, logging, godkjenning, testing og mottak av endringer. Og selv om du ikke har tenkt å bruke en hybridsky, bør du sørge for at leverandøren støtter denne modellen i tilfelle du vil benytte den senere.

Sikkerhetsrutiner

Påse at leverandøren har en omfattende sikkerhetsinfrastruktur. Det bør være omfattende rutiner og prosedyrer på plass for å kontrollere tilgang til leverandøren og kundesystemer, i tillegg til at de sikrer beskyttelsen av kundedata. Vurder også den fysiske sikkerheten. Er leverandørens samlokaliserte maskinvare beskyttet? Har datasentrene miljøsikringstiltak for å beskytte mot forstyrrende hendelser? Det bør også være redundant nettverk og strøm, og en dokumentert nødgjenopprettings- og kontinuitetsplan. Hvis du vil vite mer, se Microsoft Azure Klareringssenter: Sikkerhet.

Det er mye å vurdere ved migrering til skyen. Men en nøye planlagt distribusjon – enten det er første gang du går til skyen eller om du bytter leverandør – kan hjelpe organisasjonen din med å få mest mulig ut av distribusjonen. Påse at du har en solid strategi og vurder å jobbe med en fortrolig leverandør og teknologipartner.

Start your cloud migration with Azure

Learn how Azure offers flexible, cost-effective cloud migration solutions with hybrid support. Find the tools and resources you need to begin migrating your apps, data, and infrastructure—at your own pace.

Get started in the Azure migration center

Gratis konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Begynn i dag

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med ytterligere Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Mer informasjon