Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hopp over navigasjon

Microsoft Azure og Amazon Web Services

Microsoft Azure og Amazon Web Services (AWS) er de ledende offentlige skyplattformene, og begge tilbyr et bredt og omfattende funksjonssett med global dekning. Mange organisasjoner velger likevel å bruke begge plattformene sammen for å få større valgfrihet og fleksibilitet samt for å spre risikoen og avhengigheten med en tilnærming basert på flere skyer. Enkelte konsulentselskaper og programvareleverandører ønsker også å bygge på og bruke både Azure og AWS, ettersom denne kombinasjonen er mest etterspurt på skymarkedet.

For at du skal kunne avgjøre hvilken plattform som passer til dine behov, har vi laget et referansediagram nedenfor som viser hver enkelt IT-funksjon sammen med den tilsvarende tjenesten eller funksjonen i både Azure og AWS. I enkelte tilfeller er det oppført flere tjenester. Disse tilhører da samme kategori, men omfanget og bredden av funksjonene varierer.

Compute

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Virtuelle servere
AWS-tjeneste
EC2
Azure-tjeneste
Med virtuelle servere kan brukerne distribuere, administrere og vedlikeholde programvare for operativsystemer og servere. Forekomsttyper tilbyr kombinasjoner av CPU og RAM. Brukerne betaler for det de bruker, og har fleksibilitet til å endre størrelser.
Autoskalering
AWS-tjeneste
Autoskalering
Azure-tjeneste
Gir deg mulighet til automatisk å endre antallet forekomster som leverer en bestemt arbeidsbelastning. Du angir definerte måledata og grenser som bestemmer om plattformen skal legge til eller fjerne forekomster.
Virtuell serverdiskinfrastruktur
AWS-tjeneste
Elastic Block Store (EBS)
Azure-tjeneste
Gir vedvarende, holdbare lagringsvolumer for bruk sammen med virtuelle maskiner, og gir mulighet for å velge ulike underliggende fysiske lagringstyper og ytelsesegenskaper.
Beholderadministrasjon
AWS-tjeneste
EC2 Container Service
Azure-tjeneste
En beholderadministrasjonstjeneste som støtter Docker-beholdere og gir brukerne mulighet til å kjøre programmer i administrerte forekomstklynger. Dette fjerner behovet for å bruke programvare for klyngeadministrasjon eller utforme feiltolerante klyngearkitekturer.
Logikk for serverdelprosesser
AWS-tjeneste
Lambda
Azure-tjeneste
Brukes til å integrere systemer og kjøre serverdelprosesser som svar på hendelser eller tidsplaner uten klargjøring eller administrasjon av servere.
Jobbaserte programmer
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Orkestrering av oppgavene og interaksjonene mellom databehandlingsressurser som trengs når du krever behandling over hundrevis eller tusenvis av databehandlingsnoder.
Mikrotjenestebaserte programmer
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
En databehandlingstjeneste som orkestrerer og administrerer kjøringen av samt levetiden og motstandsdyktigheten til komplekse, interrelaterte kodekomponenter som kan være enten tilstandsløse eller tilstandsfulle.
Nettprogrammer
AWS-tjeneste
Elastic Beanstalk
Azure-tjeneste
En fullstendig administrert nettinfrastruktur som leverer de underliggende nettserverforekomstene og tilknyttede funksjoner for sikkerhet, administrasjon, motstandsdyktighet og delt lagring.
API-basert programkjøretid
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Utvikle, administrer og drift API-er som muliggjør flere ulike språk og SDK-er med innebygd godkjenning og analyse.
Nødgjenoppretting
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Automatiserer beskyttelse og replikering av virtuelle maskiner. Tilbyr tilstandsovervåking, gjenopprettingsplaner og testing av gjenopprettingsplaner.
Forhåndsdefinerte maler
AWS-tjeneste
AWS-hurtigstart
Azure-tjeneste
Fellesskapsskapte maler for oppretting og distribusjon av løsninger basert på virtuelle maskiner.
Marketplace
AWS-tjeneste
AWS Marketplace
Azure-tjeneste
Automatisk konfigurerte tredjepartsprogrammer som er enkle å distribuere, deriblant løsninger for enkeltstående eller flere virtuelle maskiner.

Lagring og innholdslevering

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Objektlagring
AWS-tjeneste
S3
Azure-tjeneste
Objektlagringstjeneste for brukstilfeller som blant annet skyprogrammer, innholdsdistribusjon, sikkerhetskopiering, arkivering, nødgjenoppretting og analyse av store data.
Delt fillagring
AWS-tjeneste
Elastic File System (testversjon)
Azure-tjeneste
Gir et enkelt grensesnitt for rask oppretting og konfigurasjon av filsystemer samt deling av fellesfiler. Dette er delt fillagring som ikke krever en støttende virtuell maskin, og som kan brukes med tradisjonelle protokoller som får tilgang til filer over et nettverk.
Arkivering og sikkerhetskopiering
AWS-tjeneste
I/T (programvare)
Glacier og S3 (lagring)
Azure-tjeneste
Løsninger for sikkerhetskopiering og arkivering gjør at filer og mapper kan sikkerhetskopieres og gjenopprettes fra skyen, og gir ekstern beskyttelse mot datatap. Sikkerhetskopieringen består av to komponenter: programvaretjenesten som gjennomfører sikkerhetskopieringen og gjenopprettingen, samt den underliggende infrastrukturen for sikkerhetskopilagringen.
Hybridlagring
AWS-tjeneste
Storage Gateway
Azure-tjeneste
Integrerer lokale IT-miljøer med skylagring. Automatiserer administrasjon og lagring av data, og er i tillegg til hjelp ved nødgjenoppretting.
Datatransport
AWS-tjeneste
Import/Export Snowball
Azure-tjeneste
En datatransportløsning som bruker sikre disker og apparater til å overføre store mengder data. Tilbyr også databeskyttelse under transporten.
Innholdslevering
AWS-tjeneste
CloudFront
Azure-tjeneste
Et globalt innholdsleveringsnettverk som leverer lyd, video, programmer, bilder og andre filer.

Nettverk

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Nettverk
AWS-tjeneste
Virtual Private Cloud
Azure-tjeneste
Leverer et isolert, privat miljø i skyen. Brukerne har kontroll over det virtuelle nettverksmiljøet, deriblant valg av eget IP-adresseområde, oppretting av delnett og konfigurasjon av rutetabeller og nettverksgatewayer.
Domenenavnsystem (DNS)
AWS-tjeneste
Route 53
Azure-tjeneste
En tjeneste som er vert for domenenavn i tillegg til å rute brukere til Internett-programmer, koble brukerforespørsler til datasentre, administrere trafikk til apper og forbedre apptilgjengeligheten med automatisk failover.
Dedikert nettverk
AWS-tjeneste
Direktetilkobling
Azure-tjeneste
Oppretter en dedikert, privat nettverkstilkobling mellom en plassering og nettskyleverandøren (ikke over Internett).
Belastningsfordeling
AWS-tjeneste
Elastisk belastningsfordeling
Azure-tjeneste
Distribuerer automatisk innkommende programtrafikk for å legge til skalering, håndtere failover og rute til en samling av ressurser.

Database

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Relasjonsdatabase
AWS-tjeneste
RDS
Azure-tjeneste
En relasjonsdatabase som tjeneste der databasens motstandsdyktighet, skalering og vedlikehold hovedsakelig håndteres av plattformen.
NoSQL-database
AWS-tjeneste
DynamoDB
Azure-tjeneste
En NoSQL-dokumentdatabasetjeneste som automatisk indekserer JSON-data for programmer som krever avanserte spørringer og transaksjoner av flere dokumenter.
Datalager
AWS-tjeneste
Redshift
Azure-tjeneste
Et totaladministrert datalager som analyserer data ved hjelp av forretningsintelligensverktøy. Det kan utføre SQL-spørringer over relasjonelle og ikke-relasjonelle data.
Tabellagring
AWS-tjeneste
DynamoDB
SimpleDB
Azure-tjeneste
Et ikke-relasjonelt datalager for halvstrukturerte data. Utviklere lagrer og kjører spørringer på dataelementer via nettjenesteforespørsler.
Bufring
AWS-tjeneste
ElastiCache
Azure-tjeneste
En minneintern, distribuert bufringstjeneste som tilbyr et lager med høy ytelse som vanligvis brukes til avlasting av ikke-transaksjonsbasert arbeid fra en database.
Databaseoverføring
AWS-tjeneste
Databaseoverføringstjeneste
Azure-tjeneste
Fokuserer vanligvis på overføringen av databaseskjemaer og data fra ett databaseformat til en bestemt databaseteknologi i skyen.

Analyser og store data

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Behandling av store data
AWS-tjeneste
Elastic MapReduce (EMR)
Azure-tjeneste
Støtter teknologier som deler opp behandlingsoppgaver for store data i flere jobber, og som deretter kombinerer resultatene for å muliggjøre massiv parallellkjøring.
Dataorkestrering
AWS-tjeneste
Datasamlebånd
Azure-tjeneste
Behandler og flytter data mellom ulike tjenester for databehandling og lagring samt lokale datakilder ved gitte intervaller. Brukerne kan opprette, planlegge, organisere og administrere datasamlebånd.
Dataanalyse
AWS-tjeneste
Kinesis Analytics (testversjon)
Azure-tjeneste
Lagrings- og analyseplattformer som skaper innsikt fra store mengder data eller data som stammer fra mange kilder.
Visualisering
AWS-tjeneste
QuickSight (testversjon)
Azure-tjeneste
Forretningsintelligensverktøy som bygger visualiseringer, utfører ad hoc-analyser og utvikler forretningsinnsikt fra data.
Machine Learning
AWS-tjeneste
Machine Learning
Azure-tjeneste
Gir en komplett arbeidsflyt for å opprette, behandle, forbedre og publisere prediktive modeller som kan brukes til å forstå hva som kan hende, basert på komplekse datasett.
Søk
AWS-tjeneste
Elasticsearch-tjeneste
Azure-tjeneste
Leverer fulltekstsøk og relaterte søkeanalyser og funksjoner.
Dataoppdagelse
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Gir mulighet for bedre registrering, berikelse, oppdagelse, forståelse og forbruk av datakilder.

Tingenes Internett

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Strømming av data
AWS-tjeneste
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Azure-tjeneste
Tjenester som gir mulighet for masseimport av små inndata, vanligvis fra enheter og sensorer, for behandling og ruting av dataene.
Tingenes Internett
AWS-tjeneste
IoT (testversjon)
Azure-tjeneste
Lar tilkoblede enheter samhandle med skyprogrammer og andre enheter for å hente og analysere sanntidsdata.

Mobiltjenester

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Profesjonell apputvikling
AWS-tjeneste
Mobile Hub (betaversjon)
Cognito
Azure-tjeneste
Mobilbaserte serverdeltjenester for rask utvikling av mobilløsninger samt identitetsadministrasjon, datasynkronisering og lagring og varsling på tvers av enheter.
Avansert apputvikling
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Modelldrevet programutvikling for forretningsprogrammer med SaaS-integrering.
Dataanalyse
AWS-tjeneste
Mobile Analytics
Azure-tjeneste
Leverer sanntidsanalyser fra mobilappdata, viser appbrukernes atferd, måler appbruken og sporer viktige trender.
Varsling
AWS-tjeneste
Simple Notification Service
Azure-tjeneste
En push-varslingstjeneste som leverer meldinger umiddelbart til programmer eller brukere. Meldinger kan sendes til enkeltenheter eller kringkastes.

Programtjenester

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
E-post
AWS-tjeneste
Simple Email Service
Azure-tjeneste
Lar brukerne sende transaksjonsbasert e-post, markedsføringsmeldinger eller annen type innhold til kundene.
Meldingstjeneste
AWS-tjeneste
Simple Queue Service
Azure-tjeneste
Lagrer store antall meldinger som kan hentes fra hvor som helst via autentiserte kall ved hjelp av HTTP eller HTTPS. En kø kan inneholde millioner av meldinger, opptil den totale kapasitetsgrensen for en lagringskonto, og kan også støtte mer komplekse teknologier, for eksempel publisering eller abonnering.
Arbeidsflyt
AWS-tjeneste
Simple Workflow Service
Azure-tjeneste
En tjeneste for statussporing og oppgavekoordinering som gir utviklerne mulighet til å utvikle, kjøre og skalere bakgrunnsaktiviteter ved hjelp av en visuell prosessflytoppretting.
Apptesting
AWS-tjeneste
Device Farm (front)
Azure-tjeneste
En rekke tjenester rettet mot orkestreringen av bakserveren for utvikling og testing samt tjenesteprograminfrastrukturen, i tillegg til testing og simulering av klientenhet og programvare for frontdelen.
API-administrasjon
AWS-tjeneste
API Gateway
Azure-tjeneste
Gir utviklerne mulighet til å opprette, publisere, vedlikeholde, overvåke og sikre API-er. Kan behandle samtidige API-kall, inkludert trafikkadministrasjon, autorisering, tilgangskontroll, overvåking og API-versjonsadministrasjon.
Programstrømming
AWS-tjeneste
AppStream
Azure-tjeneste
Strømmer og leverer eksisterende programmer fra skyen for å nå flere brukere på flere enheter – uten kodeendringer.
Søk
AWS-tjeneste
CloudSearch
Azure-tjeneste
Konfigurerer, administrerer og skalerer en søkeløsning for nettsteder og programmer.
Medietranskoding
AWS-tjeneste
Elastic Transcoder
Azure-tjeneste
En medietranskodingstjeneste i skyen som transkoder mediefiler fra kildeformatet til versjoner som kan spilles av på enheter som blant annet smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Strømming
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Leverer innhold til så godt som alle typer enheter. Tilbyr skalerbar strømming.
Andre
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Ytterligere tjenester relatert til avspilling, beskyttelse og analyse av innholdet i medietjenesten.

Administrasjon og overvåking

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Distribusjonsorkestrering
AWS-tjeneste
OpsWorks
CloudFormation
Azure-tjeneste
Konfigurerer og drifter programmer av alle former og størrelser, og leverer maler for oppretting og administrasjon av en ressurssamling.
Administrasjon og overvåking
AWS-tjeneste
CloudWatch
CloudTrail
Azure-tjeneste
Administrasjons- og overvåkingstjenester for skyressurser og -programmer for å samle inn, spore, lagre, analysere og levere måledata og loggfiler.
optimalisering
AWS-tjeneste
Trusted Advisor
Azure-tjeneste
Leverer analyser av konfigurasjon og sikkerhet for skybaserte ressurser, slik at abonnentene kan sikre at de følger anbefalte fremgangsmåter og bruker optimale konfigurasjoner.
Jobbplanlegging
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Kjører jobber i enkle eller komplekse gjentakelsesmønstre – nå, senere eller gjentatte ganger.
Katalogtjeneste
AWS-tjeneste
Tjenestekatalog
Azure-tjeneste
Oppretter og administrerer kataloger over godkjente IT-tjenester slik at brukerne rask kan finne og distribuere dem.
Administrasjon
AWS-tjeneste
Config
Azure-tjeneste
Leverer ressursinventar, konfigurasjonshistorikk og varsler om konfigurasjonsendring for sikkerhet og styring.
Programmatisk tilgang
AWS-tjeneste
Kommandolinjegrensesnitt
Azure-tjeneste
Ulike wrappere for spesifikke programmeringsspråk som er bygd oppå den opprinnelige REST-API-en for alle skytjenester, og som gir enklere måter å opprette løsninger på.

Sikkerhet og identitet

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Godkjenning og autorisasjon
AWS-tjeneste
Identitets- og tilgangsadministrasjon
Multi-Factor Authentication
Azure-tjeneste
Gir brukerne mulighet til å styre tilgangen til tjenester og ressurser på en sikker måte, og tilbyr samtidig datasikkerhet og -beskyttelse. Opprett og administrer brukere og grupper, og bruk tillatelser for å godkjenne og avvise tilgang til ressurser.
kryptering
AWS-tjeneste
Tjeneste for nøkkelbehandling
CloudHSM
Azure-tjeneste
Oppretter, styrer og beskytter krypteringsnøklene som brukes til å kryptere data. HSM leverer maskinvarebasert nøkkellagring.
Brannmur
AWS-tjeneste
Web Application Firewall
Azure-tjeneste
En brannmur som beskytter nettprogrammer mot vanlige nettrusler. Brukerne kan definere tilpasningsbare nettsikkerhetsregler.
Sikkerhet
AWS-tjeneste
Inspector (testversjon)
Azure-tjeneste
En automatisert sikkerhetsvurderingstjeneste som øker sikkerheten og samsvaret til programmene. Vurder programmer automatisk med tanke på sårbarheter eller avvik basert på anbefalte fremgangsmåter.
Katalog
AWS-tjeneste
Katalogtjeneste
Azure-tjeneste
Leverer vanligvis bruker-/gruppeegenskaper som kan spørres og brukes i programmer. Kan også levere funksjoner for integrasjon i lokale Active Directory-tjenester for scenarioer med enkel pålogging og SaaS-administrasjon.

Gratis konto

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester