Azure Government Free Trial

We offer a 90 day free trial for valid government community customers and provide credits of $500 of Azure Government at no charge per 30 day period.

Flexibility with Azure Credits

You receive $500 of Azure credits with the Azure Government Free Trial for each 30 day period. The choice is yours on how you use your Azure Government credits. Use them on any Azure Government consumption services based on your needs including, Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database, Media Services, and many more.

Here are a few usage scenarios that consume no more than $500 in a month:

  • Run 9 small Virtual Machine instances for the entire month, or
  • Store 5 TB of data in Geographically Redundant Storage, or
  • Develop and test a web application using Cloud Services, with 5 web roles and 5 worker roles on medium instances, for 10 hours a day, 5 days a week, and 1 S2 Azure SQL DB or
  • Run two S2 SQL databases for the entire month

Any unused monthly credits cannot be carried over to subsequent 30 day period and cannot be transferred to other Azure subscriptions. Monthly usage in excess of the monthly credit amount included with your offer will mean that your account will be disabled for the remainder of the 30 day period. This offer is limited to one offer per new customer.

Use up to your Azure credits at no charge. If you exceed your credits, your service will be disabled. When in a disabled state, all resources continue to operate in the manner they were operating when the limit was hit, but you will be unable to turn on or provision new resources. When the next 30 day period begins, the account will return to normal operations. You can choose to turn off these limits by converting to an Enterprise Agreement.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Unntak

Azure-kreditt kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, Visual Studio Team Services-tjenester, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Marketplace, og produkter som ellers selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Payment Options

Azure Government is only available for purchase through approved Volume License programs like Enterprise Agreements.

Cancelation Policy

You may cancel this subscription at any time.

Offer availability

This offer is available to customers located in the United States and we require a proper validation of all customers within Azure Government. Before being eligible for this offer you validated get validated as a Government community member by the Microsoft Government Cloud validation team.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.