Azure-fordel for Visual Studio Premium med MSDN

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

Azure gir store fordeler til Visual Studio-abonnenter med Visual Studio Premium. Disse fordelene inkluderer $100 månedlige kreditter med Azure, lavere satser og ingen ekstra betaling for bruk av MSDN-programmer på Azure for utvikling og testing.

Fleksibilitet med Azure Credits

Nå er det opp til deg hvordan du bruker Azure-kreditten. Du kan bruke den på en hvilken som helst Azure-tjeneste basert på dine behov, deriblant Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mye mer.

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Fordeler

Virtualize with Lower Rates

Speed up your development and test using Azure virtual machines. Visual Studio subscribers receive discounted hourly rates. That’s not all. Stop your virtual machines and we will stop billing them within a minute.

Discounted Hourly Rates

All instances for Windows and Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, Websites, and HDInsight are discounted up to 40% off our Pay-as-you-go rates. The MSDN rate on these services is equal to the rate for a Linux virtual machine of the same size and type. For example:

  • A Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine is billed at the Linux/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine rate.
  • A Websites/Large (L)/Standard is billed at the Linux/Large (A3)/Standard Instance virtual machine rate.
  • A HDInsight Head Node (on an Extra Large A4 instance) is billed at the Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance virtual machine rate.

If the Spending Limit has been removed, charges will be incurred at the Pay-As-You-Go rates.  If the Spending Limit is set at $0, your subscription will be suspended upon using the third party service. You will be notified at least 30 days in advance of any increases to the rates.

No additional charge for using MSDN software

There is no additional charge for the MSDN software that runs on top of Windows Server such as SQL Server. You get access to preconfigured virtual machine images with MSDN software, such as SQL Server and BizTalk Server. Alternatively, upload your own virtual machine with your MSDN software. You will only be charged at the discounted Windows Server rate.

Within this Azure subscription, you can use the software covered by your Visual Studio subscription for development and test purposes.

Microsoft server software that are supported by Azure Virtual Machines are listed here.

Use up to your monthly Azure credits at no charge. If you exceed your monthly credits, your service will be disabled for that month. You can choose to turn off your Spending Limit, and any usage each month in excess of the monthly credits will be charged at the rates specified in this offer. Read more about the Spending Limit feature. If you turn off your Spending Limit, you do have the option to re-enable it at the start of your next billing month.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Du må ha et Visual Studio Premium med et Visual Studio-abonnement, og bruke en Microsoft-konto knyttet til det abonnementet. Du må ha et aktivt MSDN-medlemskap for å kunne bruke Azure MSDN-fordelen. Dette tilbudet kan bare benyttes én gang per abonnent.

Unntak

Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, third-party branded products, or products otherwise sold separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Bruksrettigheter

Denne fordelen gjelder bare for utvikling og testing. Vi forbeholder oss retten til å suspendere enhver forekomst (VM eller skytjeneste) som kjører kontinuerlig i over 120 timer, eller hvis vi finner ut at forekomsten brukes til produksjon. Produksjonsarbeidsbelastninger må kjøres på vanlige abonnementer.

Servicenivåavtaler

Denne fordelen gjelder utelukkende for utvikling og testing, og den er ikke dekket av en serviceavtale.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.