Azure-fordel for MPN Silver-kompetanse på skyplattformen

Partnere med Silver-kompetanse på skyplattformen får stigende månedlige kreditter på $250 med Azure, gratis. Besøk siden om kompetanse på skyplattformen for å lære mer.

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

Fleksibilitet med Azure Credits

Nå er det opp til deg hvordan du bruker Azure-kreditten. Du kan bruke den på en hvilken som helst Azure-tjeneste basert på dine behov, deriblant Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mye mer.

Bruk priskalkulatoren til å beregne hvor mye du kan bruke med $250 per måned. Her er et par bruksscenarioer som ikke bruker mer enn $250 per måned:

  • kjør fire små virtuell maskin-instanser i en hel måned
  • lagre 10 TB data i Storage, eller
  • utvikle og test et webprogram ved bruk av Cloud Services med 10 webroller og fem arbeiderroller på små instanser, 10 timer per dag, fem dager i uken
  • kjør 15 SQL-databaser (opptil 250 GB hver) i hele måneden

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Månedlig bruk som overskrider den månedlige kredittmengden som er inkludert i tilbudet, blir belastet til forbruksbaserte priser. Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Vi krever et kredittkort eller debet kort for å autentisere deg når du registrerer deg. Ditt kredittkort vil IKKE bli belastet til å begynne med ettersom din nye konto har en $0 bruksgrense. Bruk inntil din månedlige Azure-kreditt helt gratis. Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden. Hvis du velger å slå av forbruksgrensen, vil all bruk som overskrider den månedlige kreditten, belastes i henhold til prisene for forbruksbetaling. Les mer om forbruksgrensen.

Unntak

Azure-kreditter kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, produkter fra tredjeparter, eller andre produkter som selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort blir akseptert, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.