12-måneders forskuddsbetalt tilbud

Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig for nye abonnenter. Eksisterende abonnenter kan fortsette å benytte seg av dette tilbudet.

Betal på forskudd for Azure-tjenester for en 12-månedersperiode, og få 5 % rabatt på Azure-tjenester. Minstekjøpet er $6000. Du blir fakturert på kjøpstidspunktet. Hvis du har ubrukt saldo som gjenstår etter de tolv månedene, får du ikke tilbakebetalt dette beløpet.

Rabattdetaljer

Tilbudsrabatten gjelder for de forbruksbaserte prisene for bruken din opptil det forskuddsbetalte beløpet. All bruk som overskrider det forskuddsbetalte beløpet, faktureres til standard forbruksbaserte priser.

Unntak

Forskuddsbeløpet kan ikke brukes til å kjøpe (og rabattene gjelder ikke for) Azure-støtteabonnementer, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Azure Marketplace eller produkter som ellers selges separat fra Azure (for eksempel Azure Active Directory Premium).

Rabattene gjelder ikke for Azure-lagringskapasitet.

Rabattprisen kan ikke kombineres med den graderte rabatten som tilbys som en del av de forbruksbaserte prisene for Azure Storage, Data Transfer, Content Delivery Network, Media Services og andre Azure-tjenester der prisene avhenger av hvor mye du bruker tjenesten. For disse tjenestene gjelder rabatten mot grunnprisnivået.

Betalingsalternativer

Når du kjøper et nytt abonnement, kan du betale med kredittkort, debetkort eller faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort. Hvis du velger å betale med faktura, kan det hende at aktiveringen av tjenesten blir forsinket i påvente av kredittsjekk.

Hvis du bytter fra et forbruksbasert abonnement til dette tilbudet, støtter vi for øyeblikket bare faktura.

Endringspolicy

I tilbudsperioden kan du når som helst øke forskuddsbeløpet fra kontoportalen. Vær oppmerksom på at en økning i forskuddsbeløpet ikke endrer tilbudsperioden. (Sluttdatoen forblir uendret, og ubrukte deler av det forskuddsbetalte kjøpet bortfaller.) Endringen trer i kraft i neste månedlige faktureringssyklus.

La oss si at du forskuddsbetalte et kjøp på $8200 i begynnelsen av juni. Du har tolv måneder på deg til å bruke $8200 på Azure-tjenester. Hvis du i september har brukt det meste av kjøpet på $8200 og vil legge til et beløp, kan du gjøre dette, men du må bruke hele det forskuddsbetalte beløpet før de opprinnelige tolv månedene er utløpt. Hvis du bruker opp det forskuddsbetalte beløpet, blir bruken fakturert til standardpriser.

Ytterligere forskuddsbetalte kjøp midt i perioden blir fakturert og lagt til kontoen i standard månedlig faktureringssyklus for kontoen. Denne etableres ved første Azure-registrering eller -kjøp for kontoen.

Du kan ikke redusere forskuddsbetalingen i løpet av 12-månedersperioden.

Retningslinjer for kansellering

Det blir ikke gitt tilbakebetalinger (heller ikke for ubrukte, forskuddsbetalte kjøp), med unntak av der loven krever det.

Hvis du sier opp abonnementet ditt i løpet av de første 30 dagene, må du betale for all bruk i løpet av oppsigelsesmåneden.

Hvis du sier opp abonnementet på et annet tidspunkt, må du betale for kjøpet av den gjenstående abonnementsperioden samt eventuelt overforbruk i løpet av oppsigelsesmåneden.

Fornyelsespolicy

Abonnementet ditt er som standard stilt inn til automatisk å bli fornyet når abonnementsperioden er over. Neste periode har samme forskuddsbetalte beløp. Eventuelt gjenstående forskuddsbetalt beløp ved slutten av gjeldende periode blir ikke overført til neste periode, men bortfaller ved slutten av gjeldende periode. Rabatten for den nye abonnementsperioden blir lik den gjeldende rabatten for dette tilbudet på fornyelsestidspunktet. Du kan når som helst velge ikke å fornye automatisk. Da utløper abonnementet ditt når abonnementsperioden er over.

Hvis du ikke fornyer det forskuddsbetalte tilbudet, blir abonnementet ditt konvertert til et standard, forbruksbasert abonnement når abonnementsperioden er over.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Brukskvoter

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for høyere grenser, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Cloud Services og Virtual Machines

Standardkvoten er 20 samtidige Standard-databehandlingsforekomster (lavt forbruk, A1) eller et tilsvarende antall andre typer eller størrelser av databehandlingsforekomster, noe som beregnes i henhold til konverteringstabellen for kvoter for databehandlingsforekomster nedenfor.

1 DATABEHANDLINGSFOREKOMST AV FØLGENDE TYPEANTALL TILSVARENDE STANDARD-FOREKOMSTER (LAVT FORBRUK, A1)
Ekstra liten (A0)1
Liten (A1)1
Middels (A2)2
Stor (A3) eller A64
Ekstra stor (A4) eller A78

Storage

Fem samtidige lagringskontoer

Active Directory

150 000 objekter

Et objekt er en oppføring i katalogtjenesten som er representert med et unikt navn. Et eksempel på et objekt er en brukeroppføring som brukes til godkjenningsformål.

Hvis du overskrider kvotene ovenfor for en gitt måned, må du betale for bruken som overskrider disse. Vi forbeholder oss også retten til å deaktivere kontoen din i en måned der du overskrider kvoten, men vi kommer til å gjøre flere forsøk på å kontakte deg via e-post før dette skjer. Det finnes også andre situasjoner som kan kreve at vi deaktiverer kontoen din, for eksempel hvis du ikke betaler avgifter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksrettighetene for nettbaserte tjenester for Azure-plattformen som er publisert på siden med juridisk informasjon.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. Kvoter som er beskrevet i delen om brukskvoter, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Du kan når som helst distribuere på nytt. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til de vertsbaserte tjenestene dine via Azure-API-ene våre.