Azure-fordel for Microsoft Partner Network

Medlemmer av Microsofts Action Pack-program får månedlige kreditter på $100 til Azure, helt gratis. Bli med i Microsoft Action Pack.

Fleksibilitet med Azure Credits

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Nå er det opp til deg hvordan du bruker Azure-kreditten. Du kan bruke den på en hvilken som helst Azure-tjeneste basert på dine behov, deriblant Virtual Machines, webområder, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight og Media Services.

Bruk priskalkulatoren til å beregne hvor mye du kan bruke med $100 per måned. Her er et par bruksscenarioer som ikke bruker mer enn $100 per måned:

  • kjør 1 liten Virtual Machine-instans hele måneden
  • lagre 400 GB med data i Storage
  • utvikle og test et webprogram ved bruk av Cloud Services med 3 webroller og 2 arbeiderroller på små instanser, 10 timer per dag, 5 dager i uken
  • kjør en 30 GB SQL Database hele måneden

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Månedlig bruk som overskrider den månedlige kredittmengden som er inkludert i tilbudet, blir belastet til forbruksbaserte priser. Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd.

Du må være i Microsoft Partner Network Cloud Essentials-programmet og bruke en Microsoft-konto knyttet til det programmet. Microsoft Partner Network støtter ikke organisasjons-ID, og du bør bruke en Microsoft-konto (Live-ID) til å aktivere/bruke dette abonnementet. MPN-teamet vil snart legge til støtte for Org-ID. Du må ha et aktivt medlemskap for å få tilgang til Azure-fordelen for Microsoft Partner Network Cloud Essentials. Dette tilbudet kan bare benyttes én gang per abonnent.

Vi krever et kredittkort eller debet kort for å autentisere deg når du registrerer deg. Ditt kredittkort vil IKKE bli belastet til å begynne med ettersom din nye konto har en $0 bruksgrense. Bruk inntil din månedlige Azure-kreditt helt gratis. Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden. Hvis du velger å slå av forbruksgrensen, vil all bruk som overskrider den månedlige kreditten, belastes i henhold til prisene for betale for forbruk-betaling. Les mer om forbruksgrensen.

Unntak

Azure-kreditter kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, produkter fra tredjeparter, eller andre produkter som selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort blir akseptert, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.