Hopp over navigasjon

Azure Microsoft Partner Network

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

Vis nytt Cloud Essentials-tilbud.

Dette tilbudet er for medlemmer av Cloud Essentials-programmet til Microsoft Partner Network. Det leverer et antall grunnleggende månedlige koblinger til Cloud Services, Virtual Machines, Websites, lagring, dataoverføringer, Media Services Encoding, CDN, SQL Database og Service Bus, helt gratis.

Inkluderes gratis hver måned

Cloud Services, Virtual Machines og Websites SQL Server (Web, Standard eller Enterprise) SQL Database Backup Dataoverføringer
375 liten standard-instanstimer, 50 minneintensive instanstimer1 375 timer 1 databaseenhet med Web Edition-database2 20 GB 30 GB ut Sone 1 og 30 GB ut Sone 23
Storage Media Services Encoding CDN Bufring Service Bus
70 GB lokal og 70 GB georedundant lagringskapasitet 50 GB (inn- og utdata kombinert) 25 GB ut Sone 1 og 25 GB ut Sone 2 128 MB buffer 500 000 meldinger
50 000 000 lagringstransaksjoner   500 000 CDN-transaksjoner   1500 relétimer

Dette tilbudet er tilgjengelig for de som abonnerer på Microsoft Partner Network, og er begrenset til ett per kunde.

Eventuelle ubrukte beløp i dette tilbudet kan ikke overføres til neste faktureringssyklus.

Du må ha et kreditt- eller debetkort for å kunne registrere deg. Alle nye abonnementer har en forbruksgrense på $0, slik at du ikke ved et uhell overskrider den månedlige fordelen som er vist ovenfor. Hvis du bruker mer enn de ovenstående mengdene på en måned, overskrider du forbruksgrensen på $0, og tjenesten blir deaktivert for den måneden. Tjenesten blir aktivert på nytt ved starten av neste faktureringsperiode. Lagringskontoene og databasene dine beholdes uten datatap, men du må distribuere vertsbaserte tjenester på nytt. Hvis du velger å deaktivere forbruksgrensen, blir eventuelt overforbruk (månedlig bruk som overskrider mengdene ovenfor) belastet til forbruksbaserte priser.

Les mer om hvordan forbruksgrensen fungerer.

Månedlig bruk som overskrider de månedlige mengdene som er inkludert i tilbudet, blir belastet til forbruksbaserte priser.

Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd.

Nye tjenester kan fra tid til annen bli lagt til på Azure-plattformen. Du blir varslet på forhånd om disse nye tjenestene og eventuelle avgifter for bruk av dem. Du blir imidlertid bare belastet hvis du velger å bruke de nye tjenestene.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

1 Du kan bruke dine inkluderte Small standard-instanstimer til å kjøre andre instansstørrelser og skytjenester, inkludert tilbudene om delte og reserverte instansmodeller av Websites,til de tilsvarende prisene som er forklart på de respektive sidene med prisinformasjon. Websites Free-instansmodellen tilbyr 10 gratis nettsteder. Small standard-instanstimene som er inkludert i dette tilbudet, kan brukes til å kjøre enten Cloud Services (A0, A1, A2, A3, A4), virtuelle Windows-maskiner (A0, A1, A2, A3, A4) eller virtuelle maskiner som ikke er Windows (A0, A1, A2, A3, A4) helt gratis.

2Dette tilbudet lar kunder utnytte $9.99 av Web Edition-database per måned til våre standard betale for forbruk-satser. Dette tilsvarer én, 1 GB Web Edition-database eller to, 100 MB Web Edition-databaser per måned.

3Alle inngående dataoverføringer er gratis.

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort blir akseptert, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.