Hopp over navigasjon

Kampanjetilbud for spill

PlayFab-tilbud

De første 1000 abonnentene som kvalifiserer seg og registrerer seg for PlayFab Indie Studio-planen («Indie Studio») mellom 21. mars 2018 og 31. mail 2018, kan motta opptil tolv måneder («kampanjeperioden») av gratis tilgang til Indie Studio-planen frem til 31. mai 2019. Ikke tilgjengelig for eksisterende PlayFab-kunder. Gratis Indie Studio-tilgang avsluttes hvis Azure-abonnementet avsluttes. Begrenset til én gratis Indie Studio-plan per Azure-abonnent. Abonnenter må være kvalifisert for Indie Studio-planen i løpet av registreringsprosessen for PlayFab og forbli kvalifiserte for Indie Studio. Ved slutten av kampanjeperioden, og/eller hvis i løpet av kampanjeperioden, de totale månedlige aktive brukere til en abonnent overskrider 100 000, blir den gratis tilgangen til Indie Studio-planen avsluttet og abonnenten blir automatisk overført til en profesjonell PlayFab-plan med «betale for forbruk»-brukspriser. Et kredittkort kreves for registrering. Bruk av PlayFab-planer er underlagt vilkårene til avtalen for Premium-tjenester, PlayFab GDC-kampanjen og andre gjeldene vilkår.

App Center-tilbud

De første 1000 Azure-abonnentene som registrerer seg for App Center mellom 21. mars 2018 og 31. mai 2018 vil motta App Center Test Service: et gratis standard bruksabonnement for én samtidig enhet for opptil tolv måneder («kampanjeperiode»). Gratis App Center-abonnement blir avsluttet hvis Azure-abonnementet avsluttes. Begrenset til ett gratis App Center-abonnement per Azure-abonnent. App Center-abonnement må være for den sammen kontoen som Azure-abonnementet. Med mindre App Center-abonnementet kanselleres, ved slutten av kampanjeperioden, blir abonnenten belastet $99 per mnd. pluss gjeldene skatter og avgifter. Et kredittkort kreves for registrering. App Center-abonnement krever samtykke av Azure-tjenestevilkårene.

Vilkår

Disse tilbudene kan ikke overføres eller kombineres med andre tilbud. Microsoft forbeholder seg retten til å kansellere, endre eller suspendere disse tilbudene når som helst og uten forvarsel. Bruk av Azure krever en Microsoft-konto som er underlagt Microsofts tjenesteavtale. Azure-abonnementet er underlagt abonnementsavtalen, tilbudsdetaljene, personvernerklæringen og kommunikasjonspolicyen. Andre betingelser og begrensinger kan gjelde.