Azure-pass

Dette begrensede tilbudet gir kundene rett til kreditt for kostnadsfri tilgang til Microsoft Azure.

Fleksibilitet med Azure Credits

Som kunde har du krav på Microsoft Azure pengekreditt. Antall pengekreditter du mottar månedlig og lengden på tilbudsperioden identifiseres når tilbudet aktiveres. Du kan selv velge hvordan du bruker den månedlige Microsoft Azure-kreditten. Du kan bruke den på en hvilken som helst Microsoft Azure-tjeneste basert på dine behov, deriblant virtuelle maskiner, nettsteder, skytjenester, Mobile Services, lagring, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mye mer.

Bruk inntil din månedlige Microsoft Azure-kreditt helt kostnadsfritt. Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden. Du kan velge å slå av forbruksgrensen når som helst. Da vil all bruk utover den månedlige kreditten belastes i henhold til prisene for forbruksbetaling. Les mer om forbruksgrensen. Kontoer som ikke hadde et Azure-abonnement, inkludert gratis prøveversjon, før 14. juli 2014, vil konvertere Azure-pass-abonnementet til et forbruksbetalt abonnement når tilbudsperioden utløper, dersom bruksgrensen er fjernet på ubestemt tid minst fem dager før den utgår.

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester. Du blir varslet om eventuelle prisendringer minst 30 dager på forhånd.

Unntak

Azure-kreditt kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, Visual Studio Team Services-tjenester, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Marketplace, og produkter som ellers selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

AzureU-program

Microsoft Azure-kreditter som gis til et akkreditert universitet, høyskole, lokal høyskole, osv. (“akkrediterte utdanningsinstitusjoner”) i forbindelse med AzureU-programmet gis kun for å støtte studentarbeid, akademisk forskning eller studentprosjekter tilknyttet denne type skolearbeid eller forskning og ikke for personlig bruk av, eller som en gave til, en individuell lærer. Kreditt må brukes i henhold til aktuell lovgivning og forskrifter angående vederlagsfrie tjenester til akkrediterte utdanningsinstitusjoner, inkludert institusjonens retningslinjer for mottak av gaver. Bruken må avsluttes dersom det er en konflikt eller uoverensstemmelse med lover, forskrifter eller retningslinjer. Mottakere må diskutere Azure-kredittene med institusjonens etiske offiser på forhånd for å sikre overholdelse av institusjonens retningslinjer for mottak av gaver. Microsoft fraskriver seg enhver og alle rettigheter til kompensasjon fra den akkrediterte utdanningsinstitusjonen for Azure-kreditter som gis i sammenheng med AzureU-programmet.

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.

Vanlige spørsmål