Hopp over navigasjon

Microsoft Azure Dev Tools for Undervisning

Avtale for Microsoft Azure Dev Tools for Undervisning

Revidert: Januar 2020

Microsoft Azure Dev Tools for Undervisning Abonnementsavtale (“avtalen”) er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation, eller basert på hvor din institusjon er, en av Microsofts filialer (“Microsoft”, “vi”, “oss”, eller “våre”). Vennligst les denne avtalen nøye. Den styrer din tilgang til og bruk av Microsoft Azure DevTools for Undervisning-abonnementet (“abonnementet”), inkludert konkurranser, utviklingsredskaper, onlinelæring, programvare, media, innhold, materiell, tjenester, oppdateringer, tillegg, internettbaserte tjenester, kampanjer og støttetjenester som du kan motta via Abonnementet (“Abonnementsgoder”), med mindre andre regulativer følger disse abonnementsgodene, hvilket vil si at disse da gjelder. Ved å registrere seg for et abonnement ved å klikke “Jeg aksepterer”-knappen, “Registrer”-knappen, avkrysningsruten eller andre tilsvarende funksjoner, eller ved å bruke eller gå inn på abonnementsgodene, bekrefter du at du sier deg enig i betingelsene og forholdene som gjelder dette abonnementet. Dersom du ikke er enig, ikke registrer deg eller aktiver et abonnement eller logg deg på noen av abonnementsgodene. Vennligst les, skriv ut og lagre en kopi av disse betingelsene og forbeholdene for deg selv, fordi ingen kopi kommer til å bli lagret for deg.

 1. Kvalifikasjon

  I denne Avtalen, "you" betyr enten en utdanningsinstitusjon eller en vitenskap-, teknologi-, ingeniør-, matematisk avdeling eller laboratorium lokalisert ved og eid av en utdanningsinstitusjon. "Utdanningsinstitusjon" betyr en enhet organisert og drevet utelukkende med det formål å undervise sine påmeldte studenter, og som er akkreditert av det aktuelle anerkjente utdanningsakkrediteringsbyrået innenfor det geografiske territoriet det befinner seg i. "Student" betyr en individuell person (ikke en bedriftsenhet) som aktivt er påmeldt på hel- eller deltid og deltar på kurs ved et lærested som fører til akademisk studiepoeng, sertifisering eller grad. “Godkjente brukere” av abonnementet omfatter dine (a) studenter, (b) stab som besørger IT eller administrativ støtte direkte assosiert til abonnementskontroll (“Stab(en)”), og (c) fakultetansatte som underviser kurs for studentene, assisterer med kursene, laboratoriene eller programmer for studentene, eller gjennomfører ikke-kommersiell forskning på dine vegn (“Fakultetet”).

  Microsoft forbeholder seg retten til etter eget skjønn å bestemme om en utdanningsinstitusjon oppfyller (eller fortsetter å oppfylle) kriteriene for å motta et abonnement.

 2. Abonnement

  Abonnementet gir deg og dine autoriserte brukere tilgang til Microsoft Azure DevTools for undervisning fellesskap og visse tilknyttede abonnementsfordeler mens du har en aktiv abonnement, avhengig av \ spesifikke vilkår for abonnementet ditt, med mindre dette er avsluttet tidligere. Når abonnementet ditt avsluttes, vil du og dine autoriserte brukere ikke lenger ha tilgang til abonnementsfordeler eller nye aktiveringer eller produktnøkler. Godkjente brukere kan imidlertid fortsette å bruke programvaren som er innhentet før de blir uberettigede, underlagt vilkårene i denne avtalen.

 3. Oppdateringer eller endringer på abonnementsfordelene

  Microsoft forbeholder seg retten til å endre et hvilket som helst aspekt når det gjelder abonnementet eller disse vilkårene, deriblant abonnementsfordelene, når som helst. Slike oppdateringer kan postes på Microsoft Azures Utdanningsnav i en ePost, presentert ved pålogging eller via andre rimelige metoder. Du burde besøke Utdanningsnavet minst en gang i løpet av tretti (30) dager for å sjekke potensielle varsler om endringer og instruere godkjente brukere å gjøre det samme. Ved å bruke abonnementet ditt etter at endringene er effektive, sier du deg enig i at du godtar de nye vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke abonnementet og lukke det. Ellers kommer disse nye vilkårene til å være gjeldende for deg.

 4. Bruk av Abonnementsfordeler

  Abonnementet ditt vil gi deg tilgang til visse fordeler for programnedlastning som er uttrykkelig ment for å støtte din utdannelse, ikke-kommersiell forskning eller design, utvikling, testing og demonstrasjon av programvare for formålene nevnt ovenfor. Fordeler for programnedlastning er personlige for deg og du kan ikke overføre, selge, dele, viderelisensiere, tilordne eller låne dem ut. Tilgangen din til og bruken av fordelene for programnedlastning er underlagt vilkårene i denne avtalen og separate vilkår som er spesifikke for den bestemte fordelene. Du må ha et gyldig, aktivt Azure for Students-abonnement for å få tilgang til de aller fleste fordeler for programnedlastning.

  1. Programvare, skytjenester, utvikler

   1. Installasjon, bruk

    Installasjonen og bruken av programvare, skytjenester eller utviklerverktøy som leveres som fordeler for programnedlastning er underlagt separate lisensvilkår med programvaren, tjenester eller verktøy, for eksempel lisensvilkår som må klikkes gjennom, bortsett fra eventuelle endringer i disse vilkårene som oppgis i denne avtalen. Du kan bare bruke fordelene for programnedlastning i et virtuelt miljø hvis dette tillates av den spesifikke sluttbrukerlisensen for produktet. Du kan selvfølgelig ikke bruke programvaren, skytjenester for utviklerverktøy til å utvikle noen form for skadelig programvare eller spamware.

   2. Aktivering

    Noen programvare kan kreve aktivering. Hvis dette er tilfellet, må du aktivere programvaren i det geografiske området som er forbundet med Azure for Students-abonnementet ditt.

   3. Produktnøkler

    Noen programvare kan kreve en nøkkel for installasjon eller tilgang. Ikke all programvare leveres med samme antall nøkler. Du er ansvarlig for bruken av nøkler som blir tilordnet Godkjente brukere. Du kan ikke videreselge, dele, tildel eller på andre måter overføre nøkler. Nøkkelaktivitet blir overvåket. Microsoft forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte Azure for Students-abonnementet ditt eller tilgang til programvare, uten varsel eller forpliktelse til deg, hvis vi oppdager mistenkelig aktivitet i forbindelse med nøkler eller aktiveringer. Microsoft forbeholder seg retten til å avgjøre etter eget skjønn om en aktivitet utgjør mistenksom aktivitet. Microsoft kan deaktivere eller på annen måte begrense nøklene dine når Azure for Students-abonnementet avsluttes. Deaktivert nøkler kan ikke aktivere programvare. Du kan kun avsløre nøkler til dine Godkjente brukere dersom dette er nødvendig for å støtte abonnementet. Individuelle produktnøkler distribuert til godkjente brukere er utelukkende for å aktivere programvare på Student- og Fakultetets personlige maskiner og kan verken deles, overføres eller tildeles. Du gjøre best anstrengelser for å gjøre disse personene oppmerksomme på begrensningene for bruk av nøklene. Følgende vilkår gjelder for lab-nøkler gitt under Microsoft Azure Dev Tools for Undervisningsabonnement: (a) lab-nøkler skal kun brukes til å aktivere programvaren i en STEM-avdeling som er en aktuell lisenshaver under et Microsoft Azure Dev Tools for Undervisningsabonnement; og (b) lab-nøkler kan bare aktiveres på det fysiske studiestedet som Microsoft Azure Dev Tools Undervisningsabonnementet ble anskaffet for.

   4. Windows Operativsystemer

    Hvis abonnementet ditt inneholder bestemte Windows-operativsystemprodukter, kan du kun installere disse produktene på datamaskiner innenfor en STEM-avdeling som er gyldig lisensinnehaver under et Microsoft Azure Dev-verktøy for undervisnings-abonnement, selv om disse datamaskinene ikke allerede har et Windows-operativsystem installert på det, bare hvis (i) datamaskinene eies av eller leies til deg, (ii) datamaskinene til enhver tid forblir fysisk lokalisert i STEM-avdelingen som er lisenshaveren i henhold til denne avtalen, (iii) produktene brukes til å støtte STEM-læring, undervisning og forskning knyttet til Microsoft-teknologier, og (iv) brukes ikke til generelle formål som nettlesing eller ePosttilgang eller ikke-STEM-aktiviteter. Dersom bruken av Windows-operativsystemproduktene som er inkludert i abonnementet, skal brukes på annen måte, må et gyldig ekthetsertifikat for et Windows-operativsystem først festes til datamaskinen(e) som produktene er installert på .

   5. Tredjepartsprogramvare

    Programvaren kan inneholde tredjepartskode. Tredjepartsskript eller -kode, koblet til eller referert til fra programvaren, er lisensiert til deg av tredjepartene som eier denne koden, ikke av Microsoft. Merknader, hvis noen, for tredjepartskoden er bare inkludert som informasjon. Programvaren som gjøres tilgjengelig for deg i Azure for Students-abonnementet er lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg aller rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig gitt av Microsoft, enten ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte.

  2. Arrangementer, konkurranser, andre kampanjer

   De fleste arrangementer, konkurranser, eller andre kampanjer har generelt separate vilkår og betingelser knyttet til deres deltakelse, som du eller dine autoriserte brukere må være enige om for å kunne delta.

  3. Publisereringsapper

   Hvis du eller en autorisert bruker velger å publisere en programvareapplikasjon ("app") utviklet ved å bruke abonnementsfordelene, må du eller den autoriserte brukeren oppgi en kampanjekode på (https://dev.windows.com), opprette en utviklerkonto og godta alle gjeldende vilkår og betingelser tilknyttet den bestemte appbutikken for å få tilgang til denne fordelen.

  4. Tredjepartstilbud

   Abonnementer kan tillate deg og dine autoriserte brukere å få tilgang til eller anskaffe produkter, tjenester, nettsteder, lenker, innhold, materiale, spill eller applikasjoner fra tredjeparter (selskaper eller personer som ikke er Microsoft). Slike tredjeparter kan presentere deg eller dine autoriserte brukere med en personvernpolicy eller kreve at du eller dine autoriserte brukere godtar ytterligere vilkår for bruk før du installerer eller bruker deres apps, tjenester eller andre tilbud. Du eller dine autoriserte brukere bør gjennomgå eventuelle tilleggsbetingelser og retningslinjer for personvern før du kjøper eller bruker tredjeparts tilbud. Enhver utenforstående tredjepart er ikke underlagt disse betingelsene. Du og dine godkjente brukere er ansvarlige for dine respektive samarbeid med tredjepart. Microsoft lisensierer ingen intellektuelle rettigheter til deg eller dine autoriserte brukere som en del av et tredjepartsbud, og er ikke ansvarlig for informasjon levert av tredjepart til deg eller dine autoriserte brukere, eller av deg eller dine autoriserte brukere til noen tredjepart.

  5. Andre fordeler

   Andre Abonnementsfordeler som ikke omfatter programbare eller som kan presenteres fra tid til annen kan være underlagt adskilte betingelser.

 5. Brukerinnhold

  Gitte abonnementsfordeler eller Microsoft-nettsteder som du eller dine godkjente brukere kan bruke i forbindelse med abonnementet, kan tillate deg eller dem å lagre eller dele innhold som du eller de genererer ("brukerinnhold") eller motta materiale fra andre. Vi påberoper oss intet eierskap til slikt brukerinnhold. Brukerinnhold forblir din eiendom eller den gjeldende godkjente brukeren som lastet det opp eller den som er ansvarlig for det. Den som lastet opp brukerinnhold er også ansvarlig for å respektere andres rettigheter, herunder opphavsretten. Se mer om copyright på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) . Når du eller dine godkjente brukere deler brukerinnhold via abonnementet eller på Microsoft-nettsteder, representerer og garanterer du at de (og) har alle rettighetene og tillatelsene som er nødvendige for brukerinnholdet som lastes opp, lagret eller deles, og at slik opplasting, lagring eller deling overholder Microsoft Services-avtalen og Vilkår for bruk.

 6. Forbudt bruk av Abonnementsfordelene

  Som en følge av ditt bruk av abonnementet, sier du deg enig i at du ikke vil tillate godkjente brukere å bruke abonnementsfordelene for noe formål som er illegalt eller forbudt ved disse betingelsene, forholdene og merknadene. Godkjente bruker kan ikke bruke Abonnementsfordelene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hindre en Microsoft-server eller nettverk som er tilkoblet Microsoft-servere eller forstyrre andre parters bruk av eller nytte av Abonnementsfordelene. Godkjente brukere kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen del av Abonnementsfordelene, andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er tilkoblet Microsoft-servere eller til noen av Abonnementsfordelene ved hjelp av hacking, «passord-mining» eller på annen måte. Godkjente bruker kan ikke innhente eller forsøke å innhente materiale eller informasjon på noen måte som ikke er gjort tilgjengelig med hensikt via Abonnementsfordelene.

  Abonnementsfordelene og tilknyttede nettsteder kan inneholde ePosttjenester, tjenester for oppslagstavler, nettpratområder, fora, fellesskap, personlige nettsider, kalendere, fotoalbum, arkivskap og/eller andre fasiliteter for meldingstjenester eller kommunikasjon som er utformet for å kommunisere med andre («kommunikasjonstjenester»). Du sier deg enig i å instruere godkjente brukere at de bare kan bruke kommunikasjonstjenestene til å legge opp, sende og motta meldinger og materiale som er egnet, og når aktuelt, relatert til den spesifikke kommunikasjonstjenesten. Som et eksempel, og ikke som en begrensing, godtar du at du når du bruker kommunikasjonstjenestene kan ikke Godkjente brukere:

  • Bruke kommunikasjonstjenestene for spørreundersøkelser, konkurranser, pyramidesalg, kjedebrev, søppelpost, spamming eller noen andre duplikative eller uønskede meldinger (kommersielt eller på annen måte).
  • Ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge eller på annen måte krenke de juridiske rettighetene (som for eksempel rettigheter for personvern og offentliggjøring) til andre.
  • Publisere, legge opp, laste opp, distribuere eller formidle noen form for uegnet, blasfemisk, ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
  • Laste opp, eller på annen måte gjør tilgjengelige, filer som inneholder bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om eiendomsrett, inkludert som et eksempel, og ikke som en begrensning, opphavsretts- eller varemerkelover (eller ved rettigheter for personvern eller offentliggjøring) med mindre du kontrollerer rettighetene til å gjøre dette eller har mottatt alt nødvendig samtykke for å gjøre det.
  • Bruk av materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som gjøres tilgjengelige gjennom kommunikasjonstjenestene på noen måte som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett til noen part.
  • Laste opp filer som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsbomber, løsepengevirus, cancelbot-er, ødelagte filer, generell skadevare eller annen liknende programvare som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.
  • Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for et forretningsformål, med mindre slike kommunikasjonstjenester spesifikt tillater slike meldinger.
  • Laste ned enhver fil lagt opp av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste som du vet, eller med rimelighet burde vite, at det ikke er tillatt å reprodusere, vise, kjøre og/eller distribuere på en slik måte.
  • Forfalske eller slette informasjon om opphavsrettsadministrasjon, for eksempel forfatterattributt, juridiske eller andre tilhørende merknader eller proprietære betegnelser eller merker som angir opprinnelse eller kilde til programvare eller annet materiale som finnes i en fil som lastes opp.
  • Begrense eller forhindre en annen bruker fra å benytte seg av kommunikasjonstjenestene.
  • Bryte atferdskoder eller andre retningslinjer som kan gjelde for en kommunikasjonstjeneste.
  • Innhøste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser.
  • Bryte gjeldene lover eller forskrifter.
  • Opprette en falsk identitet med det formål å villede andre.
  • Bruke, laste ned eller på andre måter kopiere eller tilby (enten mot et gebyr eller ikke) til en person eller enhet en katalog over brukere av Azure for Students eller annen bruker eller bruksinformasjon eller en hvilken som helst del derav.

  Microsoft er ikke ansvarlig for å overvåke Kommunikasjonstjenestene. Men Microsoft forbeholder seg retten til å vurdere materiale som legges opp på kommunikasjonstjenester og fjerne materiale etter eget skjønn.

  Microsoft forbeholder seg rettet til å når som helst avsløre informasjon som Microsoft anser som nødvendig for å opprettholde enhver lov, retningslinje eller forespørsel fra myndighetene eller for å redigere, nekte å legge opp eller fjerne informasjon eller materialer, i sin helhet eller i deler, etter Microsofts eget skjønn.

  Godkjente brukere bør instrueres til å alltid være forsiktig når de oppgir noen form for personlig identifiserbar informasjon om deg selv og sensitiv informasjon i noen av kommunikasjonstjenestene.

  Microsoft kontrollerer eller anbefaler ikke innhold, meldinger eller informasjon som finnes på noen kommunikasjonstjenester og Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene. Administratorer og verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft og deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis de til Microsoft.

  Materiale som lastes opp til kommunikasjonstjenestene kan være underlagt oppgitte begrensinger for bruk, reproduksjon eller formidling. Du og dine godkjente brukere er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialene.

 7. Statusendringer

  Du må stoppe å videreføre adgang til Abonnementsgodene eller programvarenøkler til hvem det skulle være som opphører å være godkjent bruker, som definert ovenfor, eller ved opphør, kansellering eller utløp av ditt abonnement. Hvordan det nå enn har seg kan godkjente brukere som har mottatt programvare under abonnementet fortsette å bruke programvaren før de mister rettighetene til dette, forutsatt at de gjør så innenfor rammene av disse betingelsene.

 8. Kopikvalitet

  Du må forvisse deg om at enhver kopi av programvaren besørget til dine godkjente brukere er sann og fullstendig, inneholder alle lisensbetingelser, kopieringsrettigheter, varemerker og andre merknader.

 9. Administrator

  Du tildeler en administrator funksjon som primær kontaktpersonen for Microsoft angående:

  • administrasjon og styring av abonnementer og programvare;
  • gjennomføre retningslinjene satt av denne avtalen; og
  • holde kontrollen med antallet nedlastinger av abonnementsprogramvare fra dine servere, og oversikten over autoriserte brukere som du besørger media som inneholder abonnementsprogramvare til.
 10. Innrømmelse fra foreldre eller verge

  Adgang til abonnementsfordelene kan bare deles ut til studenter under tretten (13) års alder dersom deres foreldre elle verge først har sagt seg enig til at de får slik tilgang. Du sier deg enig i at:

  • ansvaret for å verifisere alder og gi kontotilgang til abonnementsfordelene utelukkende ligger hos deg eller med abonnementsadministratoren, ikke med Microsoft og
  • at slikt samtykke kommer til å bli innhentet på en verifiserbar metode og lagret på en gjenopprettelig måte før du oppretter en konto for studenten eller gir programvaren tilgang til studenten enten via et elektronisk lisensstyringssystem (ELMS), nettbutikk eller på annen måte.
 11. Personvern og beskyttelse av personsdata

  For å besørge abonnement opprettholder Microsoft seg retten til å innhente visse typer informasjon om deg. Microsoft kan også automatisk laste opp informasjon om din datamaskin, bruk av abonnementet og abonnementsytelsen. Microsoft bruker og beskytter den informasjonen som beskrevet i Microsofts personvernerklæring. Når det er noe vesentlig å fortelle deg om abonnementet ditt, eller bruk av abonnementet av godkjente brukere, kan vi sende varsler til ePosten som er knyttet til abonnementet ditt.

 12. Oppsigelse av abonnementet

  1. Kansellering og manglende fornyelse

   Du kan når som helst avbryte abonnementet ditt ved å sende inn en anmodning om avbestilling på (https://www.azureforeducation.com/faq) og klikke på "Kontakt oss"-linken nederst. Abonnementet ditt utløper etter at abonnementsperioden tar slutt dersom du ikke fornyer den eller ikke betaler det årvisse gebyret før utløpsdatoen.

  2. Opphør

   Microsoft kan si opp denne avtalen dersom du ikke overholder Microsofts vilje eller at en eller flere av de autoriserte brukerne ikke overholder disse vilkårene. Dersom du i tillegg ikke lenger kvalifiserer for abonnementet (ved å oppfylle definisjonen av "deg" ovenfor), avsluttes abonnementet ditt automatisk. Skulle Microsoft avslutte abonnementet ditt, gir vi deg rimelig varsel før vi gjør det, med mindre det er grunnlag for å avbryte abonnementet.

  3. Effekt

   Dersom abonnementet ditt eller kvalifiseringen til å inneha abonnementet, avhenger av disse vilkårene og dine rettigheter til å få tilgang til abonnementsfordelene, betyr det at du ikke lenger kan kreve noen nøkler eller distribuere programvare eller andre abonnementsfordeler til fakultetet ditt, Personale eller studenter; Du og ditt fakultet, ansatte og studenter kan imidlertid fortsette å bruke kopier av abonnementsprogramvaren mottatt før oppsigelsen av abonnementet ditt, i samsvar med disse vilkårene, og du må slette alle andre kopier av programvaren som er i din besittelse. Skulle derimot Microsoft avslutte abonnementet ditt i forbindelse med brudd på eventuelle vesentlige bestemmelser i denne avtalen, kommer alle bruksrettigheter knyttet til abonnementsprogrammet umiddelbart til å avsluttes.

 13. Støttetjenester

  Dersom støttetjenester leveres som en del av abonnementet, kan slike tjenester være underlagt spesifikke vilkår. Eventuelle støttetjenester som tilbys som en del av abonnementet, må brukes før oppsigelsen eller utløpet av abonnementet, for å støtte din bruk av abonnementet. Generelt leveres programvare og andre tjenester som er underlagt abonnementet "som det er", og vi tilbyr ikke støttetjenester for disse.

 14. Hele avtalen, gyldigheten derav og overføring

  Denne avtalen, inkludert alle vilkår som er innlemmet av referanse eller hyperkobling, og vilkår for eventuelle abonnementsfordeler du eller dine autoriserte brukere benytter, gjelder hele avtalen for abonnementet. Microsoft kan benytte seg av denne avtalen helt eller delvis til enhver tid uten varsel til deg. Du kan ikke overdra denne avtalen eller overføre noen rettigheter til å bruke abonnementet eller abonnementsfordelene.

 15. Gjeldende lov

  Lovene i delstaten Washington avgjør forståelsen av denne avtalen og bruken av påstander om brudd på avtalen, uansett om det forekommer juridisk uenighet. Statens eller landets lover hvor du bor tar seg av alle andre betingelser, deriblant krav underlagt staten eller landets forbrukervernlover, urettmessige konkurranseregulativer og i spørsmål om tort. Du kan ha disse rettigheter som gjeldende lover sier ikke kan ses bort fra. Ingenting vi fremmer i denne Avtalen kommer til å påvirke disse juridiske rettighetene.

 16. Virkningen av lokale lover

  Denne avtalen beskriver visse juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter under lover som gjelder for deg når det gjelder abonnementet og abonnementsgodene. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter under ditt lands lover dersom lovene i ditt land ikke tillater dette, slik at selv om vi sier noe som høres ut som om det motsier dine juridiske rettigheter. Det er dette vi mener når vi sier “underlagt gjeldende lov”.

 17. ANSVARSBEGRENSNING

  Underordnet gjeldende lov, kan du innhente fra Microsoft og deres leverandører, direkte skadeserstatninger opp til 5,00 USD. Du kan ikke gjenopprette andre skader, inkludert følgeskader, tapt fortjeneste, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Disse begrensningene gjelder for noe som er relatert til denne avtalen, for eksempel (a) alt relatert til abonnementet, programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert koden) på tredjepartsnettsteder eller tredjepartsprogrammer og (b) krav om brudd på kontrakten, brudd på garantien, garanti eller tilstand, strengt ansvar, uaktsomhet eller annen skade i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov. Det gjelder også selv om Microsoft visste eller burde ha visst om muligheten for skader. Ovennevnte begrensning eller utelukkelse gjelder kanskje ikke for deg fordi landet ditt ikke kan tillate utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. Ingenting utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller legemsbeskadeligelse som følge av vår uaktsomhet eller for svindelaktig uriktighet.

  For spørsmål om Microsoft Imagine-program, eller hvis du trenger støtte, se (https://www.azureforeducation.com/faq) og klikk på "Kontakt oss"-linken nederst.

BEGRENSET ANSVAR

DENNE GARANTIEN GJELDER OVER ALLE GARANTI DU KAN STÅ OVERFOR NÅR DET GJELDER BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN

 1. BEGRENSET ANSVAR

  Dersom du følger instruksjonene, yter programvaren i all vesentlighet det som beskrevet i Microsoft-materialene du mottar i eller med programvaren.

 2. VILKÅR FOR GARANTI, GARANTIMOTTAKEREN, LENGDEN FOR BETINGET GARANTI.

  DEN BEGRENSEDE GARANTI DEKKER PROGRAMVAREN I ETT ÅR ETTER AT DEN BLE BESKAFFET AV DEN FØRSTE BRUKEREN. DERSOM DU MOTTAR TILLEGG, OPPDATERINGER ELLER BYTTEPRODUKTER I LØPET AV DET ÅRET, BLIR DISSE DEKKET FOR RESTEN AV GARANTIEN ELLER 30 DAGER, AVHENGIG AV HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Dersom den første brukeren overfører programvaren, gjelder restperioden av garantien for mottakeren.

  I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER ELLER VILKÅR BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Enkelte stater tillater ikke begrensninger for hvor lenge en betinget garanti gjelder. Disse begrensningene trenger derfor ikke angå deg. De trenger heller ikke gjelde deg fordi enkelte land ikke trenger tillate begrensninger for hvor lenge en betinget garanti, forsikring eller betingelse varer.

 3. EKSKLUSJONER FRA GARANTIEN

  Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger (eller feil), handlinger fra andre, eller hendelser som går utover Microsofts rimelige kontroll.

 4. REMEDIER FOR BRUDD PÅ GARANTIEN

  MICROSOFT REPARERER ELLER BYTTER UT PROGRAMVARE UTEN KOSTNADER. DERSOM MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER BYTTE UT PROGRAMVAREN VIL VI REFUNDERE SUMMEN SOM STÅR PÅ DIN KVITTERING FOR PROGRAMVAREN. VI VIL OGSÅ REPARERE ELLER BYTTE UT TILLEGG, OPPDATERINGER OG BYTTE UT PROGRAMVARE UTEN KOSTNAD. DERSOM MICROSOFT VERKEN KAN BYTTE ELLER REPARERE, VIL DE REFUNDERE SUMMEN DU BETALTE FOR DEM, OM NOEN. DU MÅ AVINSTALLERE PROGRAMVAREN OG RETURNERE ALLE MEDIA OG ANDRE TILKNYTTEDE ENHETER TIL MICROSOFT MED BEVIS FOR KJØP FOR Å FÅ PENGENE TILBAKE. DETTE ER DEN ENESTE MÅTEN DU KAN FÅ LØST PROBLEMER SOM ER KNYTTET TIL DEN BEGRENSEDE GARANTIEN.

 5. FORBRUKERRETTIGHETER BLIR IKKE PÅVIRKET

  DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER PÅ GRUNNLAG AV DINE LOKALE LOVER, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE.

 6. GARANTIPROSEDYRER

  Du trenger kjøpsbevis for at garantien skal være gyldig.

  USA og Canada. For garantitjenester eller informasjon hvordan man skal oppnå refusjon for programvare kjøpt i USA og Canada, kontakt Microsoft på

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsofts Kundeservice og støtte, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; eller
  3. se (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Midtøsten og Afrika. Dersom du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, er den begrensede garantien underlagt Microsoft Ireland Operations Limited. For å fremsette et krav under denne garantien, bør du kontakte enten
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; eller
  2. Microsoft-filialen for ditt land (se www.microsoft.com/worldwide).

  Utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten. Og hvis du anskaffet programvaren utenfor USA, Canada, Europa, Midt-Østen og Afrika, må du kontakte Microsoft-filialen for ditt land (se www.microsoft.com/worldwide).

 7. INGEN ANDRE GARANTIER

  DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTEGARANTIEN FRA MICROSOFT. MICROSOFT GIR INGEN ANDRE UTTALTE GARANTIER, FORSIKRINGER ELLER BETINGELSER. DER HVOR TILLATT AV DINE LOKALE LOVER, EKSKLUDERER MICROSOFT ANTYDEDE MERKANTIBILITETSGARANTIER, TILPASNING TIL ET SPESIFIKT FORMÅL OG KRENKING AV VAREMERKER OG RETTIGHETER. Dersom dine lokalt gjeldende lover gir deg antydninger om garantier, forsikringer eller betingelser på tross av denne eksklusjonen, er dine remedier beskrevet i Remedy for Breach of Warranty-klausulen ovenfor, om at denne skal aksepteres av disse lovene.

 8. BEGRENSNING OG AVVISNING AV ANSVAR FOR BRUDD PÅ GARANTIEN

  BEGRENSNINGEN FOR OG AVVISNINGEN AV ANSVAR OVENFOR GJELDER BRUDD PÅ DETTE BEGRENSEDE ANSVARET.

  DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG DU KAN BESITTE ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND.

  NÅR DET GJELDER AUSTRALIA - DERSOM BOR I AUSTRALIA OG HAR LOVFESTEDE GARANTIER UNDER AUSTRALSK FORBRUKERLOVGIVNING OG INGENTING I DISSE RETNINGSLINJENE KAN PÅVIRKE DISSE RETTIGHETENE.