Hopp over navigasjon

Vurder

Vurder de lokale ressursene for å planlegge hvor Azure-overføringen skal starte.

Utfør en vurdering av skyoverføringen i tre trinn

I denne fasen veileder vi deg i avgjørelsesprosessen når du begynner med overføringen. Vi anbefaler at du etablerer prioritetene og objektivene dine for skyoverføring før du begynner planlegningen, slik at du kan referere til disse underveis. Automatiserte overføringsverktøy gir deg ytterligere innsikt i miljøet ditt og avhengigheter for å skape prosjektplaner for skyoverføring.

Ved å vurdere miljøet ditt i trinn, kan du utvikle en mal for fremtidig bruk, som er tilpasset individuelle apper, plasseringer eller grupper i organisasjonen din. Begynn med programmer som forventes å ha færre avhengigheter for å komme raskere i gang med overføringen.

Oppdag programmer for overføring

Organisasjonen din kjører sannsynligvis hundrevis, eller kanskje tusenvis, av programmer på tvers av et utvalg av servere. Mens dine nåværende administrasjonsverktøy kanskje gir en god oversikt over disse, trenger du en oversiktsmekanisme som kan mate data inn i de neste trinnene for å få en hurtig start på overføringen.

Med vurderingsverktøy for skyoverføring samler du inn oversikten over de fysiske og virtuelle serverne i miljøet ditt. Disse opplysningene kan inkludere profilinformasjon og ytelsesmålinger om de lokale programmene dine. Til slutt i dette trinnet, har du en fullstendig oversikt over serverer med metadata for hver av dem som gjør at du kan utvikle skyoverføringsplanen din.

Kart over lokale programmer

Bruk informasjon fra oppdagelsen din, tilordne serverne dine for å representere de lokale applikasjonene. Dette vil hjelpe deg med å identifisere avhengigheter eller kommunikasjon mellom servere, slik at du kan inkludere alle nødvendige programkomponenter i skyoverføringsplanen for å redusere risikoen og sikre en jevn overføring. Grupper serverne dine logisk for å representere programmene, og velg deretter den beste overføringsstrategien for hvert program basert på krav og overføringsmål.

Evaluer skyoverføringsplanen din

Med programgruppene dine kartlagt, vurderer du hvordan du best kan flytte hvert lokale program. Bruk vurderingsverktøy for skyoverføring for å få tilgang til Azure-ressursanbefalinger og overføringsstrategier for programserverene dine.

Vurder de potensielle kostnadsbesparelsene ved overføring til Azure. Gjør dette ved å beregne og sammenligne dine totale eierkostnader for Azure med en sammenlignbar Azure-distribusjon på den lokale infrastrukturen din.

Vurderingsverktøy for skyoverføring

Vurderingsfasen kan gjøres raskere ved hjelp av automatisering og informasjon fra flere forskjellige verktøy.

Velg de riktige verktøyene for skyoverføringsplanen din

Bruk Microsoft-verktøy eller verktøy fra vårt partnerøkosystem som best passer dine behov. Bruk Azure Migrate når miljøet ditt er VMware. Vi anbefaler at du bruker partnerverktøy når du trenger noen av de følgende mer omfattende vurderingsegenskapene.

Funksjoner

Azure Migrate

  • Corent
  • TSO Logic
  • Movere
  • Turbonomic
  • Cloudamize
Kostnadsfritt verktøy Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Vurdering av VMware-miljøer Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Vurdering av VMware, Hyper-V og fysiske miljøer Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Agentløs avhengighetsvisualisering Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Avansert kostnadsmodellering for skyen Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Azure Migrate

Vurder det lokale miljøet ditt med et gratis verktøy fra Microsoft.

Overføringspartnere

Få hjelp fra våre partnere med å overføre til Azure.

Flere vurderingsverktøy fra Microsoft for skyoverføring

Azure-kalkulator for totale eierkostnader

Estimer besparinger du kan oppnå ved å overføre arbeidsbelastningene dine til Azure.

Veiledning for Azure Database Migration

Opprett en plan for overføringen av databasen.

Overføringsvurdering for Azure App Service

Vurder om programmet er klar til å overføres med App Service.

Microsoft-verktøysett for vurdering og planlegging

Få en detaljert oversikt over det lokale miljøet ditt.

Les om hvordan du bruker Microsoft-verktøy for å vurdere miljøet ditt og begynn reisen mot Azure-overføring.

Appoverføring til Azure: En beskrivelse av alternativene dine

Gjennomgang av vurderingen av de lokale arbeidsbelastningene og planlegningen av overføringsstrategien med Jeremy Winter, Director of Azure Management.

Aktuelle videoer