Hopp over navigasjon

Vurder

Vurder de lokale ressursene for å planlegge hvor Azure-overføringen skal starte.

Vurder i tre trinn

I denne fasen veileder vi deg i avgjørelsesprosessen når du begynner med overføringen. Vi anbefaler at du etablerer prioritetene og objektivene dine for skyoverføring før du begynner planlegningen, slik at du kan referere til disse underveis. Automatiserte overføringsverktøy gir deg ytterligere innsikt i miljøet ditt og avhengigheter for å skape prosjektplaner for skyoverføring.

Ved å vurdere miljøet ditt i trinn, kan du utvikle en mal for fremtidig bruk, som er tilpasset individuelle apper, plasseringer eller grupper i organisasjonen din. Begynn med programmer som forventes å ha færre avhengigheter for å komme raskere i gang med overføringen.

Discover

Organisasjonen din kjører sannsynligvis hundrevis, eller kanskje tusenvis, av programmer på tvers av et utvalg av servere. Mens dine nåværende administrasjonsverktøy kanskje gir en god oversikt over disse, trenger du en oversiktsmekanisme som kan mate data inn i de neste trinnene for å få en hurtig start på overføringen.

Med vurderingsverktøy for skyoverføring samler du inn oversikten over de fysiske og virtuelle serverne i miljøet ditt. Disse opplysningene kan inkludere profilinformasjon og ytelsesmålinger om programmene dine. Til slutt i dette trinnet, har du en fullstendig oversikt over serverer med metadata for hver av dem som gjør at du kan utvikle skyoverføringsplanen din.

Kart over lokale programmer

Bruk informasjon fra oppdagelsen din, tilordne serverne dine for å representere de lokale applikasjonene. Dette vil hjelpe deg med å identifisere avhengigheter eller kommunikasjon mellom servere, slik at du kan inkludere alle nødvendige programkomponenter i skyoverføringsplanen for å redusere risikoen og sikre en jevn overføring. Grupper serverne dine logisk for å representere programmene, og velg deretter den beste overføringsstrategien for hvert program basert på krav og overføringsmål.

Evaluer

Med programgruppene dine kartlagt, vurderer du hvordan du best kan flytte hvert lokale program. Bruk vurderingsverktøy for skyoverføring for å få tilgang til Azure-ressursanbefalinger og overføringsstrategier for programserverene dine.

Vurder de potensielle kostnadsbesparelsene ved overføring til Azure. Gjør dette ved å beregne og sammenligne dine totale eierkostnader for Azure med en sammenlignbar Azure-distribusjon på den lokale infrastrukturen din.

Vurderingsverktøy for skyoverføring

Vurderingsfasen kan gjøres raskere ved hjelp av automatisering og informasjon fra flere forskjellige verktøy. Du kan bruke Microsoft-verktøy som er tilordnet til bestemte handlinger eller verktøy fra vårt partnerøkosystem som best passer dine behov.

Velg de rette verktøyene for dine behov

Microsoft-verktøy

Azure Migrate

Oppdag, kartlegg og vurder de lokale programmene dine. Bruk dette verktøyet når:

  • Det lokale miljøet er VMWare
  • Du trenger en tilgjengelig løsning uten ekstrakostnader
Les mer om Azure Migrate

Partnerverktøy for overføring

En rekke partnerløsnigner er tilgjengelig for å støtte vurderingen din og mer.

Bruk av en partnerløsning er ofte nyttig når:

  • Det lokale miljøet inkluderer programmer som kjører på andre plattformer enn VMWare.
  • Du vil ha en løsning som er integrert utover vurderingsfasen.

Partnerløsningene tilbyr omfattende egenskaper for å hjelpe deg med vurderingen din.

Movere
Cloudamize
CloudPhysics
Corent
Turbonomic
TSO Logic

Les om hvordan du bruker Microsoft-verktøy for å vurdere miljøet ditt og begynn reisen mot Azure-overføring.

Appoverføring til Azure: En beskrivelse av alternativene dine

Gjennomgang av vurderingen av de lokale arbeidsbelastningene og planlegningen av overføringsstrategien med Jeremy Winter, Director of Azure Management.

Aktuelle videoer

Azure-overføringsprosessen

Vurder VURDER
Overfør OVERFØR
Optimaliser OPTIMALISER