Hopp over navigasjon

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT AUTENTISATOR

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom Microsoft Corporation (eller basert på hvor du bor, et av dets tilknyttede selskaper) og deg. Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • oppdateringer
 • tillegg,
 • Internettbaserte tjenester, og
 • kundestøtte

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

Ved å ta i bruk programvaren godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke programvaren.

Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du de uavbrutte rettighetene nedenfor.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

  1. Installasjon og Bruk. Du kan installere og bruke ett eksemplar av programvaren på en enhet.
  2. Tredjepartsprogram. Programvaren kan inneholde tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjepart, lisensierer til deg i henhold til denne avtalen. Eventuelle merknader for tredjepartsprogrammet er inkludert kun for din informasjon.
 2. INTERNETT-BASERTE TJENESTER.

  Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. Programvaren kobles til tjenester og datasystemer over Internett, inkludert tredjeparts nettsteder; bruk av programvaren fungerer som ditt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til teknisk informasjon om enheten, systemet, applikasjonsprogramvaren og periferiutstyr) for Internett-baserte tjenester. Hvis andre vilkår blir presentert i forbindelse med din bruk av tjenester som du får tilgang til via programvaren, gjelder også disse vilkårene. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte.
 3. LISENSENS OMFANG.

  Programvaren er lisensiert, ikke solgt. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. På denne måten må du overholde tekniske begrensninger i programvaren som bare lar deg bruke den på visse måter. Du kan ikke
  • omgå tekniske begrensninger i programvaren;
  • gjøre omvendt engineering, dekompilere eller demontere programvaren, bortsett fra og bare i den grad gjeldende lov uttrykkelig tillater det, til tross for denne begrensningen;
  • lage flere kopier av programvaren enn spesifisert i denne avtalen eller tillatt i gjeldende lov, til tross for denne begrensningen;
  • publisere programvaren slik at andre kan kopiere den
  • leie ut, lease eller låne bort programvaren
  • overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart, eller
  • bruk programvaren til kommersielle hostingtjenester for programvare.
 4. SIKKERHETSKOPI.

  Du kan lage én sikkerhetskopi av programvaren. Du kan bruke den kun til å installere programvaren på nytt.
 5. DOKUMENTASJON.

  Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan kopiere og bruke dokumentasjonen til ditt interne referanseformål.
 6. EKSPORTRESTRIKSJONER.

  Programvaren er underlagt USAs eksportlover og forskrifter. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og forskrifter som gjelder programvaren. Disse lovene inkluderer begrensninger for destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Mer informasjon finner du på www.microsoft.com/exporting.
 7. KUNDESTØTTE.

  Fordi denne programvaren er "som den er", kan det hende at vi ikke tilbyr støttetjenester for den.
 8. HELE AVTALEN.

  Denne avtalen, og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og støttetjenester du bruker, er hele avtalen for programvare og støttetjenester.
 9. GJELDENDE LOV.

  1. USA. Hvis du anskaffet programvaren i USA, er det delstatsloven i Washington som regulerer tolkningen av denne avtalen og som gjelder ved krav på brudd på den, uavhengig av prinsippene om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.
  2. Utenfor USA. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, gjelder lovene i det landet.
 10. JURIDISK EFFEKT.

  Denne avtalen beskriver visse juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til lovene i landet ditt. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du kjøpte programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til lovene i landet ditt hvis lovene i landet ditt ikke tillater det.
 11. ANSVARSFRASKRIVELSE.

  Det gis lisens på programvaren "som den er". Du bruker den på egen risiko. Microsoft gir ingen uttrykkelig begrensede rettigheter, begrensede rettigheter eller vilkår. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter eller lovfestede begrensede rettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover tillater det, fraskriver Microsoft seg underförståtte garantier om salgbarhet, anvendelighet for spesielle formål og fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter.

  FOR AUSTRALIA – Du har lovpålagte garantier i henhold til den australske forbrukerloven, og ingenting i disse vilkårene er ment å påvirke disse rettighetene.

 12. BEGRENSNING AV OG UTELUKKELSE AV RETTIGHETER OG SKADER.

  Microsoft eller dets leverandører kan bare dekke direkte skader opptil USD 5,00. Du kan ikke gjenopprette andre skader, inkludert følgeskader, tapt fortjeneste, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

  Denne begrensningen gjelder

  • noe relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller tredjepartsprogrammer; og
  • krav knyttet til brudd på kontrakt, brudd på begrensede rettigheter eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov

  Det gjelder også selv om Microsoft visste eller burde ha visst om muligheten for skader. Ovennevnte begrensning eller utelukkelse gjelder kanskje ikke for deg fordi landet ditt ikke kan tillate utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.