Hopp over navigasjon

Azure for detaljhandel

Bruk avansert analyse for å akselerere veksten og skalere

Moderne teknologi får fart på merkeopplevelsen, legger til rette for lønnsom vekst, kundegenerering og skalering. Utforsk eksempler fra detaljhandel og forbruksvarer som viser hvordan analyser og AI hjelper varemerker med å skaffe kunder og forbedre organisasjonsmessig smidighet.

Omgjøre data til handling – og resultater

Mellomrommet mellom data og handling utgjør en stor utfordring, spesielt for bedrifter som bruker eldre systemer. Med veksten av skydatabehandling og overflod av tilgjengelige data, gir AI en mer responsiv tilnærming til å løse forretningsmessige utfordringer ved å gjøre om statiske data til virkningsfull innsikt. Finn ut hvordan Azure hjelper selskaper innenfor detaljhandel og forbruksvarer til å levere bedre tjenester og opplevelser.

Løsningspresentasjon: Optimalisering av inventar med SKU-analyse

Neal Analytics Inventory Optimization identifiserer de best ytende SKU-ene etter markedsegment, erstatter SKU-er som yter dårlig og administrerer og forbedrer SKU-blandinger på et mer detaljert nivå enn ad hoc-analyse. Ved å bruke denne løsninger kan detaljhandelbedrifter plassere de rette produktene på hyllene for å øke lønnsomheten.

Hold deg informert

Hør fra Paul Maher, daglig leder for Azure Industry Experience-teamet, om bransjenyheter, investeringer og oppdateringer, og de siste relevante teknologiene.