Microsoft Ignite

Se Azure-hovedtalen

Høydepunkter fra Microsoft Ignite

Se alle Azure-kunngjøringer fra Ignite

AI + maskinlæring

Azure FarmBeats bidrar til økt datadrevet landbruk

Folketallet i verden ventes å nå nesten 10 milliarder innen år 2050. Bønder og andre matprodusenter må finne måter å dyrke bærekraftig og levere enda større mengder næringsrik mat. Digital teknologi kan hjelpe, men innføringen er begrenset. For å få fart på datadrevet landbruk, legger Microsoft årevis med bransjeledende forskning i et Azure-basert tilbud kalt FarmBeats.

Azure Cognitive Search-oppdateringer hjelper bedrifter med å forbedre utvikleropplevelsen

Azure Cognitive Search, tidligere kalt Azure Search, gjør det enklere for bedrifter å innta, berike og søke i strukturert og ustrukturert informasjon. Nye oppdateringer inkluderer datakoblinger, ekstra innebygde funksjoner og utvidet områdetilgjengelighet. Azure Cognitive Searchs innebygde kunstig intelligens-funksjoner beriker alle typer innhold for enkelt å identifisere og utforske relevant innhold i stor skala.

Utvidelse av forhåndsversjonen for autonome systemer og nye partnerskap

Vi utvider den begrensede forhåndsversjonen av vår autonome systemplattform og inviterer flere utviklere og teknikere til å teste plattformen, i tillegg til bedriftskunder og partnere som er interessert i å skape intelligente systemer som opererer i den virkelige verden med betrodd autonomi. Gjennom maskinundervisning gjør plattformen det mulig for teknikere med lite eller ingen ekspertise i datavitenskap å spesifisere ønskede utfall eller atferder.

ML.NET 1.4 med åpen kildekode gjør maskinlæring mer tilgjengelig for .NET-utviklere

ML.NET er et rammeverk for flere plattformer med åpen kildekode som gjør maskinlæring tilgjengelig for .NET-utviklere. Den nyeste utgivelsen tilføyer bildeklassifiseringsopplæring med programgrensesnittet (API) ML.NET), og en relasjonsdatabaselaste-API til lesing av data brukt for opplæringsmodeller med ML.NET. En ny forhåndsversjon av Visual Studio Model Builder-utvidelsen støtter bildeklassifiseringsopplæring fra et grafisk brukergrensesnitt.

Bot Framework- og Azure Bot Service-oppdateringer leverer bedre utviklerproduktivitet

Den nyeste utgivelsen av Bot Framework med åpen kildekode har nye funksjoner som hjelper utviklere til enkelt å kompilere og levere roboter på tvers av flere kanaler. Funksjonene inkluderer SDK (software development kit) for Microsoft Teams, ny språkstøtte med Java SDK og kompetanseintegrasjon for Power Virtual Agents. Nye verktøy forenkler dessuten prosessen med å kompilere en robot, der utviklere kan skape en robot ved å bruke et grafisk brukergrensesnitt.

Bedre utbytte av maskinlæringslivssyklusen

Forhåndsversjon av de nye Azure Machine Learning-funksjonene som bidrar til å effektivisere kompilering, opplæring og distribusjon av maskinlæringsmodeller.  De nye funksjonene omfatter Machine Learning-designer, automatiserte Machine Learning-forbedringer og innebygde notatbøker som hjelper kunder uansett kompetansenivå med å kompilere og distribuere modeller ved å bruke Python og nå også R. Nye MLOP-funksjoner hjelper kundene med å utnytte ende til ende-maskinlæringslivssyklusen bedre.

Enda mer innovasjon i Azure Cognitive Services 

Vi kunngjør flere Azure Cognitive Service-nyheter, nå tilbudt i forhåndsversjon og generell tilgjengelighet. Personalizer, bransjens første kunstig intelligens-tjeneste som gjør det mulig for bedrifter å skape gode kundeinteraksjoner ved å prioritere relevant innhold og opplevelser, er nå generelt tilgjengelig. Vi har nå også forhåndsversjoner av nye Customer Neural Voice, tekstanalyse og funksjoner for tilbakemeldinger i Form Recognizer.

Dataanalyse

Azure Synapse Analytics gir ubegrenset analyse til bedriften

Azure Synapse Analytics bringer sammen tradisjonell datalagring og stordataanalyse. Det gir bedrifter friheten til å kjøre dataspørringer på deres vilkår, ved bruk av enten serverløse eller klargjorte ressurser etter behov – i stor skala. Azure Synapse bringer disse to verdenene sammen med en forent opplevelse for å innta, forberede, administrere og betjene data for øyeblikkelig forretningsanalyse og maskinlæringsprogrammer.

Blokkjede

Azure Blockchain-forbedringer bidrar til å få fart på innføringen i bedriften

Å demokratisere komplekse teknologier og å hjelpe alle med en idé om å kompilere programvare har vært viktig for vår blokkjedeinvesteringsplan. Kunngjøringene våre på Microsoft Ignite er designet for å hjelpe med å få fart på blokkjede-innføring i bedriften. Disse inkluderer en ny administrert tjeneste for å forenkle tokenisering, investering i databehandling utenfor hovedboken og utvidelse av hovedbokvalg og utviklerproduktivitet.

Compute

Azure Kubernetes Service-motor på Azure Stack Hub er nå generelt tilgjengelig

Det er viktig å forenkle klargjøring, distribusjon og livssyklusadministrering for programutviklere og IT-arkitekter. Microsoft kunngjør generell tilgjengelighet på Microsoft Ignite av AKS-motor på Azure Stack Hub. Kundene kan nå distribuere og administrere livssyklusen til Kubernetes-klyngene sine på Azure Stack Hub med ett enkelt verktøy og trenger ikke lenger sette opp intrikat iverksetting av prosesser som klyngedistribusjon, oppgradering og skalering.

Forhåndsversjon av Azure Spring Cloud

For å kompilere Spring-baserte programmer, bruker Java-utviklere vanligvis Spring Boot for å komme i gang med minimal forhåndskonfigurasjon og Spring Cloud for å gjøre mikrotjenestene sine robuste, pålitelige og koordinerte. Microsoft Ignite annonserer nå en privat forhåndsvisning av Azure Spring Cloud, en totaladministrert Spring Cloud-tjeneste som er bygd og driftet sammen med Pivotal.

Windows Server på Azure: Kunngjøring av generell tilgjengelighet av Windows Admin Center versjon 1910

Microsofts kontinuerlige innovasjon gir kundene den beste Windows Server-opplevelsen både i Azure og lokalt. På Microsoft Ignite kunngjør vi generell tilgjengelighet av Windows Admin Center versjon 1910. Høydepunkter inkluderer integrasjon med Azure Security Center, enklere utvidelse av lokale servermiljøer til Azure og en ny forhåndsversjon av Ytelsesovervåking-funksjoner for å spore og feilsøke ytelse for server og virtuelle maskiner.

Strømlinjeformet utvikleropplevelse for Azure Kubernetes Service

Nye funksjoner i Dev Spaces gjør utvikling i AKS mer sømløst. Connect lar utviklere kjøre og feilsøke tjenester lokalt samtidig som de forblir tilkoblet til andre skytjenester i kontekst av et program som kjører på AKS. Og integrasjon av GitHub-handlinger lar utviklere automatisk opprette og gjennomgå programmer før endringer slås sammen i repositoriets hovedgren. Begge funksjoner er nå tilgjengelige i forhåndsversjon.

Forhåndsversjonen av Windows Virtual Desktop på Azure Stack Hub utvider hybridfunksjonene

I dag trenger virksomheter både datasuverenitet og datatyngdekraft. Microsoft bygger videre på hybridfunksjonene til Windows Virtual Desktop (WVD) og annonserer en forhåndsversjon av WVD i Azure Stack Hub på Microsoft Ignite. I dette fulltilkoblede scenarioet forblir administreringsplanet i Azure og vertspuljene som kjører arbeidsbelastninger forblir i Azure Stack Hub.

Azure Bastion: En totaladministrert PaaS-tjeneste som gir sikker tilgang til virtuelle maskiner, er nå generelt tilgjengelig

Kunder som kobler til arbeidsbelastninger og virtuelle maskiner på private nettverk møter økt sikkerhetsrisiko. Eksponering av nettverksressurser til det offentlige nettet gjennom Remote Desktop Protocol (RDP) og Secure Shell (SSH) gjør det vanskeligere å administrere og beskytte dem. Microsoft annonserer generell tilgjengelighet av Azure Bastion, en totaladministrert PaaS-tjeneste som gir mer sikker RDP- og SSH-tilgang til virtuelle maskiner direkte gjennom Azure Portal.

Trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service

For å hjelpe kundene med å utnytte sikkerhetsinnsikt og anbefalt fremgangsmåte på en bedre måte, kunngjør Microsoft at Azure Security Center nå utvider støtten for trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service. De nye funksjonene er nå i offentlig forhåndsversjon og inkluderer kontinuerlig identifisering av administrerte AKS-forekomster innenfor Security Centers registrerte abonnementer, elementer det kan ageres på for å hjelpe kundene med å opprettholde anbefalt fremgangsmåte for sikkerhet, og verts- og klyngebasert trusselanalyse.

Azure Kubernetes Service – enklere diagnostikk og loggføring

Diagnostikk i Azure Kubernetes Service (AKS), nå tilgjengelig i forhåndsversjon, gir en veiledet og interaktiv opplevelse for å hjelpe kundene med å diagnostisere og løse potensielle problemer med AKS-klynger.  AKS-diagnostikken analyserer servertelemetri fra AKS-klynger og sammenligner deretter den informasjonen med spesifikk AKS-domenekunnskap og anbefalt fremgangsmåte, alt pakket i et brukervennlig grensesnitt.

Azure Monitor for containere: Forhåndsversjon av hybrid overvåking og generell tilgjengelighet for Prometheus-støtte

Overvåking av beholdere er svært viktig, spesielt ved kjøring i produksjonsklynge i stor skala og med flere programmer. Azure Monitor for beholdere er konstruert for å overvåke ytelsen til arbeidsbelastninger i beholdere distribuert til enten Azure Container-forekomster eller administrerte Kubernetes-klynger driftet i Azure Kubernetes Service. På Microsoft Ignite kunngjør Microsoft to nye funksjoner i Azure Monitor for beholdere – hybrid overvåking og støtte for Prometheus.

SQL Server 2019 leverer forretningsanalyse for alle dataene dine 

SQL Server 2019 lar bedrifter få forretningsanalyse fra alle sine data, både strukturerte og ustrukturerte, ved å kombinere kraften til den nye stordataklyngefunksjonen med forbedret datavirtualisering. Disse kraftige tilleggene til produktet gjør at bedrifter ikke bare kan lagre og spørre stordata i stor skala, men også kombinere det med kundedata der det måtte være (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL, osv.).

Beholdere

Priser etter behov og Azure Monitor Log Analytics-integrasjon for Azure Red Hat OpenShift 

Med nye timepriser for Azure Red Hat OpenShift kan kunder nå spinne klynger opp og ned uten å forplikte seg til reserverte forekomster for et helt år på forhånd. I tillegg er Azure Red Hat OpenShift-klynger nå integrert med Azure Monitor Log Analytics i forhåndsversjon slik at kundene kan vise program- og klyngeloggene sine i én integrert plattform. 

Azure Kubernetes Service-motor på Azure Stack Hub er nå generelt tilgjengelig

Det er viktig å forenkle klargjøring, distribusjon og livssyklusadministrering for programutviklere og IT-arkitekter. Microsoft kunngjør generell tilgjengelighet på Microsoft Ignite av AKS-motor på Azure Stack Hub. Kundene kan nå distribuere og administrere livssyklusen til Kubernetes-klyngene sine på Azure Stack Hub med ett enkelt verktøy og trenger ikke lenger sette opp intrikat iverksetting av prosesser som klyngedistribusjon, oppgradering og skalering.

Støtte for Open Container Initiative-artefakter i Azure Container Registry

I tillegg til å lagre Docker-beholderbilder og Helm-diagrammer, kan Azure Container Registry, generelt tilgjengelig, nå lagre Open Container Initiative-artefakter (OCI) og bilder bygget etter OCI-bildeformatspesifikasjonen. Kunder vil nå kunne bruke ett register for alle sine beholderrelaterte artefakter.

Strømlinjeformet utvikleropplevelse for Azure Kubernetes Service

Nye funksjoner i Dev Spaces gjør utvikling i AKS mer sømløst. Connect lar utviklere kjøre og feilsøke tjenester lokalt samtidig som de forblir tilkoblet til andre skytjenester i kontekst av et program som kjører på AKS. Og integrasjon av GitHub-handlinger lar utviklere automatisk opprette og gjennomgå programmer før endringer slås sammen i repositoriets hovedgren. Begge funksjoner er nå tilgjengelige i forhåndsversjon.

Trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service

For å hjelpe kundene med å utnytte sikkerhetsinnsikt og anbefalt fremgangsmåte på en bedre måte, kunngjør Microsoft at Azure Security Center nå utvider støtten for trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service. De nye funksjonene er nå i offentlig forhåndsversjon og inkluderer kontinuerlig identifisering av administrerte AKS-forekomster innenfor Security Centers registrerte abonnementer, elementer det kan ageres på for å hjelpe kundene med å opprettholde anbefalt fremgangsmåte for sikkerhet, og verts- og klyngebasert trusselanalyse.

Azure Kubernetes Service – enklere diagnostikk og loggføring

Diagnostikk i Azure Kubernetes Service (AKS), nå tilgjengelig i forhåndsversjon, gir en veiledet og interaktiv opplevelse for å hjelpe kundene med å diagnostisere og løse potensielle problemer med AKS-klynger.  AKS-diagnostikken analyserer servertelemetri fra AKS-klynger og sammenligner deretter den informasjonen med spesifikk AKS-domenekunnskap og anbefalt fremgangsmåte, alt pakket i et brukervennlig grensesnitt.

Azure Monitor for containere: Forhåndsversjon av hybrid overvåking og generell tilgjengelighet for Prometheus-støtte

Overvåking av beholdere er svært viktig, spesielt ved kjøring i produksjonsklynge i stor skala og med flere programmer. Azure Monitor for beholdere er konstruert for å overvåke ytelsen til arbeidsbelastninger i beholdere distribuert til enten Azure Container-forekomster eller administrerte Kubernetes-klynger driftet i Azure Kubernetes Service. På Microsoft Ignite kunngjør Microsoft to nye funksjoner i Azure Monitor for beholdere – hybrid overvåking og støtte for Prometheus.

Databaser

Du kan gjøre utviklingen én gang og distribuere hvor som helst med Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge Edge er nå tilgjengelig i forhåndsvisning. Enkelheten av å inkorporere dataflyt, tidsserieanalyse og lagring med kunstig intelligens-funksjoner i en beholder med lite fotavtrykk reduserer betydelig kompleksiteten i kantarkitektur og implementering. Brukere kan utvikle programmet én gang, og distribuere det hvor som helst på kanten, i datasenteret og i Azure. Kundene kan laste ned i Azure Portal i områder der Azure IOT Edge er tilgjengelig.

Azure Arc: Utvidet administrasjon og sikkerhet i Azure for enhver infrastruktur

Virksomheter står overfor stadig mer komplekse miljøer, inkludert tusenvis av apper, ulik maskinvare og infrastruktur samt flere skyer. Kundene må legge til rette for innovasjon og fleksibilitet for utviklere, drive ulike miljøer i rett skala og sørge for integrert sikkerhet. Azure Arc gjør det mulig å bruke Azure-tjenester hvor som helst og utvider administrasjon i Azure til enhver infrastruktur så du får samlet administrasjon, styring og kontroll på tvers av skyer, datasentre og kantenheter.

Forhåndsversjon av Azure Data Services: Kjør Azure-datatjenester overalt

Azure Arc muliggjør Azure-datatjenester hvor som helst, slik at kundene kan kjøre programvare som Azure SQL Database og Azure Database for PostgreSQL-hyperskalering på en hvilken som helst infrastruktur. Azure Data Services endrer måten data administreres og tar en tradisjonelt kompleks prosess og gjør den om til en distribusjon som bare tar noen få sekunder. Kundene får mer innsikt i sanntid gjennom kunstig intelligens både i datasenteret, på kanten og opp til skyen.

Azure Cloud-databaser lanserer mer fleksible kjøpsalternativer for å maksimere totale eierkostnader

Vi kunngjør mer fleksible kjøpsalternativer på tvers av våre relasjons- og ikke-relasjonsdatabaser for å gi best verdi for skyarbeidsbelastningene, uavhengig av valg av database. Serverløs Azure SQL Database er nå generelt tilgjengelig. Serverløs Azure SQL DB tilbys som et nytt databehandlingsnivå og forenkler ytelsesadministrasjon for databaser med uregelmessig og uforutsigbar bruk.

Skydatabaser i Azure: Investeringer i ubegrenset ytelse og skala

Digital transformasjon avhenger i økende grad av vår evne til å håndtere store mengder data og få ut potensialet. Vi er glade for å kunne utvide det grenseløse datagodset med den generelle tilgjengeligheten til Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hyperscale (drevet av Citus Data-teknologi) bringer høytytende skalering til PostgreSQL-databasearbeidslaster ved horisontal skalering av en enkelt database på tvers av hundrevis av noder for å levere lynrask ytelse og skala.

Utviklerverktøy

Visual Studio 2019 versjon 16.4 forhåndsversjon 3 

Den nyeste forhåndsversjonen av Visual Studio 2019 versjon 16.4 er nå tilgjengelig og inkluderer forbedringer av apputvikling ved bruk av beholdere, CMake-prosjektveiledning og kodeanalyse ved bruk av C++ samt vertikalt oppsett for dokumentfaner. I tillegg til andre generelle ytelsesforbedringer og feilrettinger, gir forhåndsversjonen utviklere tidlig tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene som ikke ennå er tilgjengelige i hovedutgivelseskanalen.

Visual Studio Online: Tilgang hvor som helst for større utviklerproduktivitet

Visual Studio Online bringer sammen Visual Studio, skydrevne utviklermiljøer og et nettbasert redigeringsprogram som er tilgjengelig fra hvor som helst for å hjelpe utviklere med å være mer produktive.   Visual Studios skydrevne miljøer, så vel som utvidet støtte for Visual Studio Code og nettbrukergrensnittet, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

Azure Bastion: En totaladministrert PaaS-tjeneste som gir sikker tilgang til virtuelle maskiner, er nå generelt tilgjengelig

Kunder som kobler til arbeidsbelastninger og virtuelle maskiner på private nettverk møter økt sikkerhetsrisiko. Eksponering av nettverksressurser til det offentlige nettet gjennom Remote Desktop Protocol (RDP) og Secure Shell (SSH) gjør det vanskeligere å administrere og beskytte dem. Microsoft annonserer generell tilgjengelighet av Azure Bastion, en totaladministrert PaaS-tjeneste som gir mer sikker RDP- og SSH-tilgang til virtuelle maskiner direkte gjennom Azure Portal.

Utviklingsoperasjoner

Visual Studio 2019 versjon 16.4 forhåndsversjon 3 

Den nyeste forhåndsversjonen av Visual Studio 2019 versjon 16.4 er nå tilgjengelig og inkluderer forbedringer av apputvikling ved bruk av beholdere, CMake-prosjektveiledning og kodeanalyse ved bruk av C++ samt vertikalt oppsett for dokumentfaner. I tillegg til andre generelle ytelsesforbedringer og feilrettinger, gir forhåndsversjonen utviklere tidlig tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene som ikke ennå er tilgjengelige i hovedutgivelseskanalen.

Priser etter behov og Azure Monitor Log Analytics-integrasjon for Azure Red Hat OpenShift 

Med nye timepriser for Azure Red Hat OpenShift kan kunder nå spinne klynger opp og ned uten å forplikte seg til reserverte forekomster for et helt år på forhånd. I tillegg er Azure Red Hat OpenShift-klynger nå integrert med Azure Monitor Log Analytics i forhåndsversjon slik at kundene kan vise program- og klyngeloggene sine i én integrert plattform. 

Azure Monitor: Nettverksinnsikt og raskere behandling i Trafikkanalyse

Azure Monitor hjelper kundene med å diagnostisere feil, vise måledata og aktivere eller deaktivere ressurslogger i et virtuelt Azure-nettverk. Microsoft annonserer to forbedringer på Microsoft Ignite. Nettverksinnsikt, i forhåndsversjon, er én enkelt konsoll som gir tilstandsinformasjon og andre data på tvers av kundenes nettverksressurser i skyen. Trafikkanalyse, en eksisterende løsning, gir nå raskere innsikt ved å behandle data i 10-minutters intervaller.

Visual Studio Online: Tilgang hvor som helst for større utviklerproduktivitet

Visual Studio Online bringer sammen Visual Studio, skydrevne utviklermiljøer og et nettbasert redigeringsprogram som er tilgjengelig fra hvor som helst for å hjelpe utviklere med å være mer produktive.   Visual Studios skydrevne miljøer, så vel som utvidet støtte for Visual Studio Code og nettbrukergrensnittet, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

Azure Monitor for containere: Forhåndsversjon av hybrid overvåking og generell tilgjengelighet for Prometheus-støtte

Overvåking av beholdere er svært viktig, spesielt ved kjøring i produksjonsklynge i stor skala og med flere programmer. Azure Monitor for beholdere er konstruert for å overvåke ytelsen til arbeidsbelastninger i beholdere distribuert til enten Azure Container-forekomster eller administrerte Kubernetes-klynger driftet i Azure Kubernetes Service. På Microsoft Ignite kunngjør Microsoft to nye funksjoner i Azure Monitor for beholdere – hybrid overvåking og støtte for Prometheus.

Hybrid

Azure FarmBeats bidrar til økt datadrevet landbruk

Folketallet i verden ventes å nå nesten 10 milliarder innen år 2050. Bønder og andre matprodusenter må finne måter å dyrke bærekraftig og levere enda større mengder næringsrik mat. Digital teknologi kan hjelpe, men innføringen er begrenset. For å få fart på datadrevet landbruk, legger Microsoft årevis med bransjeledende forskning i et Azure-basert tilbud kalt FarmBeats.

Visual Studio 2019 versjon 16.4 forhåndsversjon 3 

Den nyeste forhåndsversjonen av Visual Studio 2019 versjon 16.4 er nå tilgjengelig og inkluderer forbedringer av apputvikling ved bruk av beholdere, CMake-prosjektveiledning og kodeanalyse ved bruk av C++ samt vertikalt oppsett for dokumentfaner. I tillegg til andre generelle ytelsesforbedringer og feilrettinger, gir forhåndsversjonen utviklere tidlig tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene som ikke ennå er tilgjengelige i hovedutgivelseskanalen.

Du kan gjøre utviklingen én gang og distribuere hvor som helst med Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge Edge er nå tilgjengelig i forhåndsvisning. Enkelheten av å inkorporere dataflyt, tidsserieanalyse og lagring med kunstig intelligens-funksjoner i en beholder med lite fotavtrykk reduserer betydelig kompleksiteten i kantarkitektur og implementering. Brukere kan utvikle programmet én gang, og distribuere det hvor som helst på kanten, i datasenteret og i Azure. Kundene kan laste ned i Azure Portal i områder der Azure IOT Edge er tilgjengelig.

Azure Arc: Utvidet administrasjon og sikkerhet i Azure for enhver infrastruktur

Virksomheter står overfor stadig mer komplekse miljøer, inkludert tusenvis av apper, ulik maskinvare og infrastruktur samt flere skyer. Kundene må legge til rette for innovasjon og fleksibilitet for utviklere, drive ulike miljøer i rett skala og sørge for integrert sikkerhet. Azure Arc gjør det mulig å bruke Azure-tjenester hvor som helst og utvider administrasjon i Azure til enhver infrastruktur så du får samlet administrasjon, styring og kontroll på tvers av skyer, datasentre og kantenheter.

Tilgjengelighet av et grunnmønster for driftskontinuitet og nødgjenoppretting for tilkobling av flere Azure Stack Hub-systemer

Microsoft Azure Stack Hub er en utvidelse som lar kundene levere Azure-tjenester fra deres eget datasenter eller bruke dem direkte fra en tjenesteleverandør. For å hjelpe kundene med å beskytte virtuell maskin-baserte programmer med infrastruktur som tjeneste bedre, annonserer Microsoft tilgjengeligheten av et grunnmønster for driftskontinuitet og nødgjenoppretting for Azure Stack Hub i den første halvdelen av kalenderåret 2020.

Azures datatjenester – Arc – nå tilgjengelig i forhåndsversjon i Azure Stack Hub

Microsoft kunngjør en forhåndsversjon av Azures datatjenester (Arc) med moderne funksjoner for administrering av skydatabaser i Azure Stack Hub. Azure Stack Hub er et ideelt miljø for Azure Arc, med integrert støtte for maskinvare- og programvareinfrastruktur og optimalisering av tjenestedistribusjon. Azure Stack Hub-kunder kan distribuere Azure Arc i Azure Stack Hub og tilby selvbetjent klargjøring og administrering av SQL Server-administrerte forekomster.

Visual Studio Online: Tilgang hvor som helst for større utviklerproduktivitet

Visual Studio Online bringer sammen Visual Studio, skydrevne utviklermiljøer og et nettbasert redigeringsprogram som er tilgjengelig fra hvor som helst for å hjelpe utviklere med å være mer produktive.   Visual Studios skydrevne miljøer, så vel som utvidet støtte for Visual Studio Code og nettbrukergrensnittet, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

Forhåndsversjon av Azure Data Services: Kjør Azure-datatjenester overalt

Azure Arc muliggjør Azure-datatjenester hvor som helst, slik at kundene kan kjøre programvare som Azure SQL Database og Azure Database for PostgreSQL-hyperskalering på en hvilken som helst infrastruktur. Azure Data Services endrer måten data administreres og tar en tradisjonelt kompleks prosess og gjør den om til en distribusjon som bare tar noen få sekunder. Kundene får mer innsikt i sanntid gjennom kunstig intelligens både i datasenteret, på kanten og opp til skyen.

Azure Kubernetes Service-motor på Azure Stack Hub er nå generelt tilgjengelig

Det er viktig å forenkle klargjøring, distribusjon og livssyklusadministrering for programutviklere og IT-arkitekter. Microsoft kunngjør generell tilgjengelighet på Microsoft Ignite av AKS-motor på Azure Stack Hub. Kundene kan nå distribuere og administrere livssyklusen til Kubernetes-klyngene sine på Azure Stack Hub med ett enkelt verktøy og trenger ikke lenger sette opp intrikat iverksetting av prosesser som klyngedistribusjon, oppgradering og skalering.

Utvidet trusselbeskyttelse for skyressursene dine i Azure Security Center

Azure Security Centers trusselbeskyttelse muliggjør trusselidentifisering i ulike tjenester, fra infrastruktur som tjeneste til PaaS-ressurser i Azure som Tingenes Internett og App Service, og i lokale virtuelle maskiner. Funnene til Azure Security Center kan nå effektiviseres til Microsofts tilbud om administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser i skyen – Sentinel – for undersøkelser, trusseljakt og korrelasjon med signaler fra andre sikkerhetsløsninger.

Windows Server på Azure: Kunngjøring av generell tilgjengelighet av Windows Admin Center versjon 1910

Microsofts kontinuerlige innovasjon gir kundene den beste Windows Server-opplevelsen både i Azure og lokalt. På Microsoft Ignite kunngjør vi generell tilgjengelighet av Windows Admin Center versjon 1910. Høydepunkter inkluderer integrasjon med Azure Security Center, enklere utvidelse av lokale servermiljøer til Azure og en ny forhåndsversjon av Ytelsesovervåking-funksjoner for å spore og feilsøke ytelse for server og virtuelle maskiner.

Forhåndsversjonen av Windows Virtual Desktop på Azure Stack Hub utvider hybridfunksjonene

I dag trenger virksomheter både datasuverenitet og datatyngdekraft. Microsoft bygger videre på hybridfunksjonene til Windows Virtual Desktop (WVD) og annonserer en forhåndsversjon av WVD i Azure Stack Hub på Microsoft Ignite. I dette fulltilkoblede scenarioet forblir administreringsplanet i Azure og vertspuljene som kjører arbeidsbelastninger forblir i Azure Stack Hub.

Avansert datasikkerhet for SQL Server på virtuelle Azure-maskiner

Sterk datasikkerhet er en grunnleggende egenskap ved Microsofts skytjenester. På Microsoft Ignite kunngjør vi to viktige sikkerhetsforbedringer for SQL-databaser som kjører på virtuelle maskiner med infrastruktur som tjeneste i forhåndsversjon: Azure Security Centers støtte for sikkerhetsproblemvurdering og avansert trusselbeskyttelse.

Azure Security Center forbedrer administrasjon av skysikkerheten

Feilkonfigurasjoner er en fremtredende risiko for arbeidsbelastninger i skyen. Azure Security Center gir kundene et fugleperspektiv over Azure-miljøet, noe som muliggjør kontinuerlig overvåking og forbedring av sikkerheten deres. Microsoft kunngjør forbedringer i sikkerhetsadministrasjonen, inkludert forenklet sikkerhetsvurdering, støtte for egendefinerte policyer i forhåndsversjonen, flere standarder for forskriftssamsvar i forhåndsversjonen og generell tilgjengelighet av Quick Fix for masseressurser.

Trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service

For å hjelpe kundene med å utnytte sikkerhetsinnsikt og anbefalt fremgangsmåte på en bedre måte, kunngjør Microsoft at Azure Security Center nå utvider støtten for trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service. De nye funksjonene er nå i offentlig forhåndsversjon og inkluderer kontinuerlig identifisering av administrerte AKS-forekomster innenfor Security Centers registrerte abonnementer, elementer det kan ageres på for å hjelpe kundene med å opprettholde anbefalt fremgangsmåte for sikkerhet, og verts- og klyngebasert trusselanalyse.

Azure Cloud-databaser lanserer mer fleksible kjøpsalternativer for å maksimere totale eierkostnader

Vi kunngjør mer fleksible kjøpsalternativer på tvers av våre relasjons- og ikke-relasjonsdatabaser for å gi best verdi for skyarbeidsbelastningene, uavhengig av valg av database. Serverløs Azure SQL Database er nå generelt tilgjengelig. Serverløs Azure SQL DB tilbys som et nytt databehandlingsnivå og forenkler ytelsesadministrasjon for databaser med uregelmessig og uforutsigbar bruk.

Implementer sikkerhet raskere med Azure Security Center

På Microsoft Ignite kunngjør vi forbedringer på Azure Security Center-plattformen for å hjelpe kundene med å utnytte sikkerhetsfunn i virksomhetsskala. Nye funksjoner inkluderer arbeidsflytautomatisering med Azure Logic Apps, avansert integrasjon for å støtte kontinuerlig eksportering og forbedret rapportering av varsler og anbefalinger.

Azure Stack Edge: Nye formfaktorer og funksjoner gjør fordelene ved kantdatabehandling enda bedre

Azure Stack Edge er en kunstig intelligens-aktivert kantdatabehandlingsenhet med funksjoner for overføring av nettverksdata. Denne skyadministrerte enheten med maskinvare som en tjeneste kommer med en innebygget FPGA som muliggjør økt følgeslutning fra kunstig intelligens og har alle funksjonene til en lagringsgateway. Microsoft introduserer forhåndsversjoner av flere nye funksjoner og formfaktorer som bringer fordeler med kantdatabehandling til både nye programmer så vel som programmer basert på brownfield-virtuelle maskiner.

Skydatabaser i Azure: Investeringer i ubegrenset ytelse og skala

Digital transformasjon avhenger i økende grad av vår evne til å håndtere store mengder data og få ut potensialet. Vi er glade for å kunne utvide det grenseløse datagodset med den generelle tilgjengeligheten til Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hyperscale (drevet av Citus Data-teknologi) bringer høytytende skalering til PostgreSQL-databasearbeidslaster ved horisontal skalering av en enkelt database på tvers av hundrevis av noder for å levere lynrask ytelse og skala.

Integrering

Azure Arc-aktivert API Management hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer

Microsoft slipper Azure Arc-aktivert API Management på markedet, nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Denne hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer, inkludert kjøring i hybrid og flere skyer. Det består av en beholderbasert API-gateway som kan distribueres i ethvert miljø, samtidig som den lar brukere administrere alle API-ene sine innenfor Azure API Management-planet.

Tingenes Internett

Azure FarmBeats bidrar til økt datadrevet landbruk

Folketallet i verden ventes å nå nesten 10 milliarder innen år 2050. Bønder og andre matprodusenter må finne måter å dyrke bærekraftig og levere enda større mengder næringsrik mat. Digital teknologi kan hjelpe, men innføringen er begrenset. For å få fart på datadrevet landbruk, legger Microsoft årevis med bransjeledende forskning i et Azure-basert tilbud kalt FarmBeats.

Du kan gjøre utviklingen én gang og distribuere hvor som helst med Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge Edge er nå tilgjengelig i forhåndsvisning. Enkelheten av å inkorporere dataflyt, tidsserieanalyse og lagring med kunstig intelligens-funksjoner i en beholder med lite fotavtrykk reduserer betydelig kompleksiteten i kantarkitektur og implementering. Brukere kan utvikle programmet én gang, og distribuere det hvor som helst på kanten, i datasenteret og i Azure. Kundene kan laste ned i Azure Portal i områder der Azure IOT Edge er tilgjengelig.

Azure Arc-aktivert API Management hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer

Microsoft slipper Azure Arc-aktivert API Management på markedet, nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Denne hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer, inkludert kjøring i hybrid og flere skyer. Det består av en beholderbasert API-gateway som kan distribueres i ethvert miljø, samtidig som den lar brukere administrere alle API-ene sine innenfor Azure API Management-planet.

Utvidelse av forhåndsversjonen for autonome systemer og nye partnerskap

Vi utvider den begrensede forhåndsversjonen av vår autonome systemplattform og inviterer flere utviklere og teknikere til å teste plattformen, i tillegg til bedriftskunder og partnere som er interessert i å skape intelligente systemer som opererer i den virkelige verden med betrodd autonomi. Gjennom maskinundervisning gjør plattformen det mulig for teknikere med lite eller ingen ekspertise i datavitenskap å spesifisere ønskede utfall eller atferder.

ML.NET 1.4 med åpen kildekode gjør maskinlæring mer tilgjengelig for .NET-utviklere

ML.NET er et rammeverk for flere plattformer med åpen kildekode som gjør maskinlæring tilgjengelig for .NET-utviklere. Den nyeste utgivelsen tilføyer bildeklassifiseringsopplæring med programgrensesnittet (API) ML.NET), og en relasjonsdatabaselaste-API til lesing av data brukt for opplæringsmodeller med ML.NET. En ny forhåndsversjon av Visual Studio Model Builder-utvidelsen støtter bildeklassifiseringsopplæring fra et grafisk brukergrensesnitt.

Bedre utbytte av maskinlæringslivssyklusen

Forhåndsversjon av de nye Azure Machine Learning-funksjonene som bidrar til å effektivisere kompilering, opplæring og distribusjon av maskinlæringsmodeller.  De nye funksjonene omfatter Machine Learning-designer, automatiserte Machine Learning-forbedringer og innebygde notatbøker som hjelper kunder uansett kompetansenivå med å kompilere og distribuere modeller ved å bruke Python og nå også R. Nye MLOP-funksjoner hjelper kundene med å utnytte ende til ende-maskinlæringslivssyklusen bedre.

Administrasjon og styring

Priser etter behov og Azure Monitor Log Analytics-integrasjon for Azure Red Hat OpenShift 

Med nye timepriser for Azure Red Hat OpenShift kan kunder nå spinne klynger opp og ned uten å forplikte seg til reserverte forekomster for et helt år på forhånd. I tillegg er Azure Red Hat OpenShift-klynger nå integrert med Azure Monitor Log Analytics i forhåndsversjon slik at kundene kan vise program- og klyngeloggene sine i én integrert plattform. 

Azure Monitor: Nettverksinnsikt og raskere behandling i Trafikkanalyse

Azure Monitor hjelper kundene med å diagnostisere feil, vise måledata og aktivere eller deaktivere ressurslogger i et virtuelt Azure-nettverk. Microsoft annonserer to forbedringer på Microsoft Ignite. Nettverksinnsikt, i forhåndsversjon, er én enkelt konsoll som gir tilstandsinformasjon og andre data på tvers av kundenes nettverksressurser i skyen. Trafikkanalyse, en eksisterende løsning, gir nå raskere innsikt ved å behandle data i 10-minutters intervaller.

Azure Arc: Utvidet administrasjon og sikkerhet i Azure for enhver infrastruktur

Virksomheter står overfor stadig mer komplekse miljøer, inkludert tusenvis av apper, ulik maskinvare og infrastruktur samt flere skyer. Kundene må legge til rette for innovasjon og fleksibilitet for utviklere, drive ulike miljøer i rett skala og sørge for integrert sikkerhet. Azure Arc gjør det mulig å bruke Azure-tjenester hvor som helst og utvider administrasjon i Azure til enhver infrastruktur så du får samlet administrasjon, styring og kontroll på tvers av skyer, datasentre og kantenheter.

Nye avanserte funksjoner gjør Azure-styring enklere

Microsoft jobber for å levere avanserte styringsfunksjoner i Azure og forbedrer kontinuerlig disse funksjonene basert på tilbakemeldinger fra kundene. Microsoft introduserer nye funksjoner på Microsoft Ignite som bidrar til å gjøre styring enklere i Azure, inkludert offentlig forhåndsversjon av Azure Kubernetes Service-motoren (AKS) og Key Vault-policy, tilpasset RBAC-støtte for MG-er, abonnementsmerking og Azure-kostnadsadministrasjon for partnere på MCA.

Azure Monitor for containere: Forhåndsversjon av hybrid overvåking og generell tilgjengelighet for Prometheus-støtte

Overvåking av beholdere er svært viktig, spesielt ved kjøring i produksjonsklynge i stor skala og med flere programmer. Azure Monitor for beholdere er konstruert for å overvåke ytelsen til arbeidsbelastninger i beholdere distribuert til enten Azure Container-forekomster eller administrerte Kubernetes-klynger driftet i Azure Kubernetes Service. På Microsoft Ignite kunngjør Microsoft to nye funksjoner i Azure Monitor for beholdere – hybrid overvåking og støtte for Prometheus.

Mobil

Visual Studio 2019 versjon 16.4 forhåndsversjon 3 

Den nyeste forhåndsversjonen av Visual Studio 2019 versjon 16.4 er nå tilgjengelig og inkluderer forbedringer av apputvikling ved bruk av beholdere, CMake-prosjektveiledning og kodeanalyse ved bruk av C++ samt vertikalt oppsett for dokumentfaner. I tillegg til andre generelle ytelsesforbedringer og feilrettinger, gir forhåndsversjonen utviklere tidlig tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene som ikke ennå er tilgjengelige i hovedutgivelseskanalen.

Visual Studio Online: Tilgang hvor som helst for større utviklerproduktivitet

Visual Studio Online bringer sammen Visual Studio, skydrevne utviklermiljøer og et nettbasert redigeringsprogram som er tilgjengelig fra hvor som helst for å hjelpe utviklere med å være mer produktive.   Visual Studios skydrevne miljøer, så vel som utvidet støtte for Visual Studio Code og nettbrukergrensnittet, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

Azure Arc-aktivert API Management hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer

Microsoft slipper Azure Arc-aktivert API Management på markedet, nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Denne hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer, inkludert kjøring i hybrid og flere skyer. Det består av en beholderbasert API-gateway som kan distribueres i ethvert miljø, samtidig som den lar brukere administrere alle API-ene sine innenfor Azure API Management-planet.

ML.NET 1.4 med åpen kildekode gjør maskinlæring mer tilgjengelig for .NET-utviklere

ML.NET er et rammeverk for flere plattformer med åpen kildekode som gjør maskinlæring tilgjengelig for .NET-utviklere. Den nyeste utgivelsen tilføyer bildeklassifiseringsopplæring med programgrensesnittet (API) ML.NET), og en relasjonsdatabaselaste-API til lesing av data brukt for opplæringsmodeller med ML.NET. En ny forhåndsversjon av Visual Studio Model Builder-utvidelsen støtter bildeklassifiseringsopplæring fra et grafisk brukergrensesnitt.

Nettverk

Azure Bastion: En totaladministrert PaaS-tjeneste som gir sikker tilgang til virtuelle maskiner, er nå generelt tilgjengelig

Kunder som kobler til arbeidsbelastninger og virtuelle maskiner på private nettverk møter økt sikkerhetsrisiko. Eksponering av nettverksressurser til det offentlige nettet gjennom Remote Desktop Protocol (RDP) og Secure Shell (SSH) gjør det vanskeligere å administrere og beskytte dem. Microsoft annonserer generell tilgjengelighet av Azure Bastion, en totaladministrert PaaS-tjeneste som gir mer sikker RDP- og SSH-tilgang til virtuelle maskiner direkte gjennom Azure Portal.

Konfigurer og styr nettverkstrafikk sentralt med Azure Firewall Manager

kundene kan styre og loggføre alle trafikkflytene sine sentralt med en DevOps-tilnærming. Microsoft annonserer nå Azure Firewall Manager, en ny tjeneste i forhåndsversjon som gir bedriftskunder et samlet utgangspunkt for sentral konfigurering av flere Azure Firewall-forekomster i en nav-og-eiker-arkitektur.

Azure Peering Service: Optimaliser og fremtidssikre tilkoblingsmulighet til Microsoft SaaS-tjenester

Vi annonserer forhåndsversjonen av Azure Peering Service på Microsoft Ignite, et svar til kunder som ønsker en internett først-nettverksstrategi når de skal bruke SaaS-tjenester som Office 365 eller andre SaaS-tjenester som kjører på Azure. Ved å samarbeide med tjenesteleverandører får kundene best mulig ruting av nettrafikk med optimal og fremtidssikret tilkoblingsmulighet til Microsoft.

Sikkerhet

Utvidet trusselbeskyttelse for skyressursene dine i Azure Security Center

Azure Security Centers trusselbeskyttelse muliggjør trusselidentifisering i ulike tjenester, fra infrastruktur som tjeneste til PaaS-ressurser i Azure som Tingenes Internett og App Service, og i lokale virtuelle maskiner. Funnene til Azure Security Center kan nå effektiviseres til Microsofts tilbud om administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser i skyen – Sentinel – for undersøkelser, trusseljakt og korrelasjon med signaler fra andre sikkerhetsløsninger.

Nye Azure SDK-er viser et skift mot et enhetlig sett med standarder 

Et nytt sett av programvareutviklingspakker (software development kit, SDK) for Azure Storage og Azure Key Vault er nå tilgjengelig. Bygget på en felles kjerne for enkel bruk av Azure-tjenester med fokus på konsistente tjenester, velkjenthet og språkidiomatikk, er dette Microsofts første skritt mot å bruke et nytt sett av standarder på tvers av Azures SDK-er.

Windows Server på Azure: Kunngjøring av generell tilgjengelighet av Windows Admin Center versjon 1910

Microsofts kontinuerlige innovasjon gir kundene den beste Windows Server-opplevelsen både i Azure og lokalt. På Microsoft Ignite kunngjør vi generell tilgjengelighet av Windows Admin Center versjon 1910. Høydepunkter inkluderer integrasjon med Azure Security Center, enklere utvidelse av lokale servermiljøer til Azure og en ny forhåndsversjon av Ytelsesovervåking-funksjoner for å spore og feilsøke ytelse for server og virtuelle maskiner.

Avansert datasikkerhet for SQL Server på virtuelle Azure-maskiner

Sterk datasikkerhet er en grunnleggende egenskap ved Microsofts skytjenester. På Microsoft Ignite kunngjør vi to viktige sikkerhetsforbedringer for SQL-databaser som kjører på virtuelle maskiner med infrastruktur som tjeneste i forhåndsversjon: Azure Security Centers støtte for sikkerhetsproblemvurdering og avansert trusselbeskyttelse.

Azure Security Center forbedrer administrasjon av skysikkerheten

Feilkonfigurasjoner er en fremtredende risiko for arbeidsbelastninger i skyen. Azure Security Center gir kundene et fugleperspektiv over Azure-miljøet, noe som muliggjør kontinuerlig overvåking og forbedring av sikkerheten deres. Microsoft kunngjør forbedringer i sikkerhetsadministrasjonen, inkludert forenklet sikkerhetsvurdering, støtte for egendefinerte policyer i forhåndsversjonen, flere standarder for forskriftssamsvar i forhåndsversjonen og generell tilgjengelighet av Quick Fix for masseressurser.

Trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service

For å hjelpe kundene med å utnytte sikkerhetsinnsikt og anbefalt fremgangsmåte på en bedre måte, kunngjør Microsoft at Azure Security Center nå utvider støtten for trusselbeskyttelse for Azure Kubernetes Service. De nye funksjonene er nå i offentlig forhåndsversjon og inkluderer kontinuerlig identifisering av administrerte AKS-forekomster innenfor Security Centers registrerte abonnementer, elementer det kan ageres på for å hjelpe kundene med å opprettholde anbefalt fremgangsmåte for sikkerhet, og verts- og klyngebasert trusselanalyse.

Implementer sikkerhet raskere med Azure Security Center

På Microsoft Ignite kunngjør vi forbedringer på Azure Security Center-plattformen for å hjelpe kundene med å utnytte sikkerhetsfunn i virksomhetsskala. Nye funksjoner inkluderer arbeidsflytautomatisering med Azure Logic Apps, avansert integrasjon for å støtte kontinuerlig eksportering og forbedret rapportering av varsler og anbefalinger.

Lagring

Azure HPC Cache: Gjør det enklere for organisasjoner å kjøre databehandlingsarbeidsbelastninger med høy ytelse

Selskaper som har store databehandlingsarbeidsbelastninger med høy ytelse trenger bedre tilgang til store datasett lagret i lokal nettverkstilkoblet lagring og i Azure. Microsoft annonserer nå generell tilgjengelighet av Azure HPC Cache-tjenesten, et nytt tilbud som gjør at organisasjoner enklere kan kjøre store, komplekse databehandlingsarbeidsbelastninger med høy ytelse i Azure.

Nett

Forhåndsversjon av Azure Spring Cloud

For å kompilere Spring-baserte programmer, bruker Java-utviklere vanligvis Spring Boot for å komme i gang med minimal forhåndskonfigurasjon og Spring Cloud for å gjøre mikrotjenestene sine robuste, pålitelige og koordinerte. Microsoft Ignite annonserer nå en privat forhåndsvisning av Azure Spring Cloud, en totaladministrert Spring Cloud-tjeneste som er bygd og driftet sammen med Pivotal.

Azure Arc-aktivert API Management hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer

Microsoft slipper Azure Arc-aktivert API Management på markedet, nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Denne hjelper organisasjoner med å administrere API-er på tvers av alle miljøer, inkludert kjøring i hybrid og flere skyer. Det består av en beholderbasert API-gateway som kan distribueres i ethvert miljø, samtidig som den lar brukere administrere alle API-ene sine innenfor Azure API Management-planet.

Windows Virtual Desktop

Forhåndsversjonen av Windows Virtual Desktop på Azure Stack Hub utvider hybridfunksjonene

I dag trenger virksomheter både datasuverenitet og datatyngdekraft. Microsoft bygger videre på hybridfunksjonene til Windows Virtual Desktop (WVD) og annonserer en forhåndsversjon av WVD i Azure Stack Hub på Microsoft Ignite. I dette fulltilkoblede scenarioet forblir administreringsplanet i Azure og vertspuljene som kjører arbeidsbelastninger forblir i Azure Stack Hub.

Se de mest populære øktene fra Microsoft Ignite

Se hvordan kunder innoverer med Azure

Spotify
Lufthansa
Unilever
OLA
Cemex
Bosch
Chipotle
The Atlantic
Asos
SAP

Utvikle skyferdighetene dine med Microsoft Learn

Bli mester på kjernekonsepter i ditt eget tempo og timeplan. Enten du har 15 minutter eller en time, kan du utvikle praktiske ferdigheter gjennom en interaktiv læringsprosess som også forbereder deg til Microsoft-sertifiseringer som er anerkjente i bransjen.

Opprett din Azure-konto i dag

  • 12 måneder med gratistjenester – omfatter 12 Azure Cognitive Service-tjenester, blant annet visuelt innhold, Content Moderator, Translator, avviksdetektor, Form Recognizer, ansikt og Ink Recognizer
  • $200 i kreditt som du kan bruke til å utforske alle Azure-tjenestene i 30 dager
  • Mer enn 25 tjenester som alltid er gratis, inkludert serverløse tjenester, beholdere og kunstig intelligens