Hopp over navigasjon

Microsoft Azure Tyskland

Flytt de driftskritiske arbeidsbelastningene til en sky som er kompatibel, sikker og isolert

  • Alle kundedata og relaterte systemer befinner seg i Tyskland
  • Utformet for å oppfylle strenge EU-krav
  • Kontrolleres av en tysk dataforvalter
  • Tilgjengelig for organisasjoner som driver forretning i EU/EFTA og Storbritannia

Har du allerede Azure-konto? Azure Tyskland-tjenester krever en separat konto med forskjellige priser.

Logg deg på Azure Tyskland

Tyske datasentre

Alle kundedata og nødvendige støttesystemer befinner seg i tyske datasentre.

Streng databeskyttelse

Utformet for å oppfylle de strengeste EU-kravene til databeskyttelse og sertifiseringer

Tysk dataforvalter

Kontrollerer fysisk og logisk tilgang til kundedata under tysk lov

Hvorfor velge Azure Tyskland?

Vi tilbyr Azure-tjenester over hele Europa fra flere globale datasentre, og Azure Tyskland er et alternativ som skiller seg fra disse, med separate kontoer og egne priser. Det leverer våre bransjeledende tjenester fra tyske datasentre, med datalagring i Tyskland, og sikker datatilgang og strenge kontrolltiltak via en unik dataforvaltermodell som er underlagt det tyske lovverket. Valget ditt mellom Azure Tyskland og andre Azure-områder skal være informert av:

Behov for datalagring and datasuverenitet
Offentlig sektor eller begrensede bransjekrav
Forskrifter og krav
Kvalifikasjon, med forretningsdrift i EU/EFTA og Storbritannia
Plasseringen til organisasjonen din og kundene
Betraktninger om kostnader og budsjett

Spørsmål