Gå til hovedinnhold

Datacenter-fellesskapsutvikling

Investering i mennesker, utvikling av fellesskap. Hør fra fellesskap og Microsoft-ledere om hvorfor utvikling av datasenterfelleskap er viktig.

Fellesskapsengasjement er kjernen i vårt oppdrag

For å gjøre det mulig for hver person og enhver organisasjon på planeten å oppnå mer, jobber vi for å bygge tillit og åpenhet overfor fellesskapene der datasentrene våre ligger. Gjennom Datacenter Community Development Initiative samarbeider vi med lokale fellesskap for å fremme sosiale, miljømessige og inkluderende økonomiske muligheter ved å støtte arbeidsstyrkeutvikling, kompetanseopplæring og utvide bredbåndstilkobling.

Investering i tiltak ledet av fellesskapet

Community Empowerment Fund støtter lokale ideelle organisasjoner for å hjelpe hvert fellesskap med å oppnå de øverste prioriteringene sine. Prosjektinvesteringer kan brukes til å bidra til å bygge lederskap, koble sammen lokale organisasjoner og dyrke løsninger for miljømessig bærekraft, utvikling av arbeidsstyrken, utvikling av ungdommer, digital transformasjon og bredbånd i fellesskapet.

Partnerskap i fokus: COMEA House, Cheyenne

Se hvordan COMEA House gir trygt husly, måltider og annen støtte til hjemløse menn, kvinner og barn i Laramie County i Wyoming, med støtte fra Microsoft.

Ha en positiv lokal innvirkning

Finn ut hvordan fotballklubben Sandvikens IF i Sverige samarbeider med Microsoft om oppsøkende aktiviteter og utdanningsaktiviteter for å hjelpe flyktninger med å overvinne utfordringene med å komme til et nytt land.

Håndtere miljøutfordringer

Gjennom initiativet Datacenter Community Environmental Sustainability hjelper Microsoft lokale fellesskap med å forbedre luftkvaliteten, redusere utslipp, binde karbon, avhjelpe konkurranse om vannressurser og redusere avfall.

Finn ut mer om Azure og bærekraft

Sponsing av utvikling av arbeidsstyrken i fellesskapet

I samarbeid med utdanningsinstitusjoner og organisasjoner ledet av fellesskap, hjelper Microsoft til med å sikre at økonomiske muligheter er inkluderende for alle beboere og organisasjoner i datasenterfelleskapene våre, med teknisk opplæring og karriereveier. Vi etterstreber å bemanne datasentrene våre med lokale talenter og gi ansatte karrierevekst i selskapet.

Håndtere bredbåndsskillet

For å gi fellesskap mulighet til å vokse i den digitale økonomien samarbeider Microsoft med lokale grupper, utstyrsleverandører, kraftselskaper og andre interessenter for å bidra til å implementere tilgjengelige, bærekraftige bredbåndsløsninger.