Fjernovervåking

Koble til og overvåk enhetene dine med ekstern overvåkning

Kate er en operatør som er ansvarlig for vedlikehold av forskjellige ressurstyper (HVAC, trucker, heiser osv.) i Seattle-området. Som operatør administrere hun ressurser på vegne av flere klienter, ressursene deres rapporterer telemetri direkte til dashbordet hennes. En arbeidsdag for Kate består av å påse at ingen av ressursene hun administrere har problemer, og hvis de har det, at de repareres raskt.

Før de hadde en IoT-løsning, var Kate avhengig av regelmessige anleggsbesøk hvor det ble foretatt vedlikehold, eller klientene hennes eskalerte problemer. Hun brukte vanligvis systemene som befant seg på de eksterne anleggene via USB, dette arbeidet inkluderte også potensiell nedetid og/eller produksjonsavbrudd.

Den eksterne overvåkingsløsningen til Azure IoT gjøre operatører som Kate i stand til å overvåke, konfigurere og løse problemer gjennom et sentralt dashbord. Kate kan foreta endringer dynamisk, vurder påvirkning og foreta handlinger på et stort utvalg av enheter virtuelt. La oss se nærmere på hvordan dette gjøres ved hjelp av Azure-løsningsakseleratorer for tingenes internett.

Identifiser en alarm

Svar på en alarm

Ta handling på enheter

Trinn 1 av 7

Dashbordintroduksjon

Fra hjemmesiden kan operatøren benytte dashbordet for å visualisere og overvåke systemstatus. Kontrollene inkluderer enhetstelemetri, enhetskart, system-KPI-er og systemalarmer.

Trinn 2 av 7

Dashbordalarm

Operatørens oppmerksomhet blir rettet mot systemstatusen hvor hun legger merke til en høytrykksalarm som påvirker kjølere.

Trinn 3 av 7

Enhetsgruppefilter

For å fokusere på dette problemet benytter operatøren filteret for kjølere på dashbordet.

Trinn 4 av 7

Enhetsgruppefilter

Operatøren kan zoome inn på enhetsgrupper ved å dobbeltklikke dem.

Trinn 5 av 7

Enhetsdetaljer

Operatøren velger en enhet på kartet med en alarm og kan se flere detaljer i undermenyruten.

Trinn 6 av 7

Enhetsdetaljer

Denne enheten har utløst en alarm, hun kan se nærmere på alarmdetaljene på vedlikeholdssiden.

Trinn 7 av 7

Alarmdetaljer

Alarmdetaljene i vedlikeholdskategorien viser all informasjon som er relatert til høytrykksalarmen, inkludert gjentatte hendelser, åpne/bekreftede/lukkede alarmer, berørte enheter og tilknyttet telemetri i sanntid.

Trinn 1 av 6

Endre alarmstatus

Nå som operatøren har all relevant informasjon, kan prosessen med å løse problemet begynne.

Trinn 2 av 6

Endre alarmstatus

Det første trinnet er å bekrefte alarmen, slik at andre vet at den arbeides med.

Trinn 3 av 6

Utføre jobber

Operatøren velger enheten(e) som de vil foreta handlinger på.

Trinn 4 av 6

Planlegg metode – frigjør trykk

Og planlegger en jobb for å frigjøre trykket til enheten.

Trinn 5 av 6

Bekrefte resultater – trykkreduksjon

Operatøren følger med på telemtritabellen på vedlikeholdssiden og bekrefter at frigjøringen av trykkventilen reduserte trykket for enheten som rapporterte alarmen.

Trinn 6 av 6

Lukk alarmen

Nå som alarmen er løst, kan Kate lukke saken.

Trinn 1 av 5

Oversikt over enhetshandlinger

På enhetersiden kan operatøren foreta oppgavene for enhetsbehandling.

Trinn 2 av 5

Oversikt over enhetshandlinger

Å kunne merke, planlegge, omkonfigurere og slette enheter eksternt fra skyløsningen sparer tid og penger.

Trinn 3 av 5

Planlegge en enhetsoppdatering

Operatøren må planlegge en fastvareoppdatering for kjølerne.

Trinn 4 av 5

Spore enhetsoppdateringer

Etter planleggingen av fastvareoppdateringer kan operatøren vise fremdriften i Vedlikehold -> Systemstatus.

Trinn 5 av 5

Spore enhetsoppdateringer

Operatøren kan vise når en jobbstatus går fra Nedlasting, Implementering, Omstart, Fullført