Tilkoblet fabrikk

Forbedre industrieffektiviteten med en tilkoblet fabrikk

Den følgende demonstrasjonen er et eksempel på hvordan en bedrift kan benytte kreftene til Microsoft Azure IoT-løsninger for å ta fordel av Industrie 4.0 og skyaktiverte enheter via OPC-UA-strukturen.

Ved å koble til fabrikker, enkelt og uten avbrudd, kan produsenter ta inn, analysere og visualiserte kraftig driftsinformasjon, inkludert effektivitets- og ytelsesdata. Istedenfor å reagere på hendelser, kan de administrere dem proaktivt – og til slutt fullt ut automatisere.

Med Azure IoT-løsningsakseleratoren – tilkoblet fabrikk, blir infrastrukturen og arkitekturen forhåndskonfigurert, noe som gir bedrifter mulighet til å komme raskt i gang på en sikker, global plattform.

Global View

Factory View

Produksjonslinjevisning

Maskinvisning

Problemløsning

Trinn 1 av 4

Global oversikt

Dashbordet for globalt sammendrag gir operatører et oversiktsbilde over deres produksjonsforetak.

Trinn 2 av 4

Kritisk rapportering

Ved et øyekast kan operatører se statusen til fasilitetene deres, inkludert ytelse, effektivitet og produksjon.

Trinn 3 av 4

Varsellogging

Alle kritiske varsler, avbrudd eller avvik i operasjon eller effektivitet eskaleres for rask løsning.

Trinn 4 av 4

Varseleskalering

Det har oppstått en kritisk varsel ved et anlegg i Tyskland, la oss se nærmere på den …

Trinn 1 av 3

KPI-er på fabrikknivå

På et individuelt fabrikknivå blir det gitt et sammendrag over KPI-er og varsler for den lokasjonen.

Trinn 2 av 3

Produksjonsdetaljer

Hver produksjonslinje kan representeres, overvåkes og analyseres individuelt. Det gis også et sammendrag over effektivitet og produksjon i nær sanntid for å kunne identifisere problemer.

Trinn 3 av 3

Kritiske varsler

Vi kan se at det kritiske varslet for dette anlegget gjelder produksjonslinje 6 som produserer bildeler. La oss se nærmere på det …

Trinn 1 av 3

Produksjonslinjevisning

På dette nivået blir det gitt et sammendrag for den spesifikke produksjonslinjen med produksjonsdata, maskinkjøringstimer og faktiske enhetsdatamålinger.

Trinn 2 av 3

Spesifikk maskinanalyse

Det kan nå avgjøres at den spesifikke delen har en feil eller et avvik. Vi kan se robotarmen på denne linjen hvor problemet er.

Trinn 3 av 3

Målrettede varsler

Det finnes mange varsler og eskaleringer for dette anlegget, men bare én som er kritisk. Varslet for denne enheten har å gjøre med temperatur. La oss klikke gjennom og se hva som kan være problemet med denne armen.

Trinn 1 av 4

Maskinvisning

På maskinnivå, kan det vi vise rådata for enhet, ytelse og til og med prediktiv analyse.

Trinn 2 av 4

Dyptgående analyse

Her kan vi vise faktiske måledata og verdier for enheten i nær sanntid. Enhetens spesifikke KPI-er, kjøretider og gjenværende planlagte krav vises også.

Trinn 3 av 4

Kontekstuell beslutningstakning

Vi kan se at enheten skulle ha vært tilgjengelig for oss i ganske lang tid, men dashbordet indikerer at vi kommer til å få en feil som ikke var planlagt, mye tidligere.

Trinn 4 av 4

Ta handling

Her kan operatøren velge det kritiske varselet for å ta handling.

Trinn 1 av 2

Adresser problemet

Varselpanelet gir nær sanntidsdata, i tillegg til historisk informasjon. Datavisualiseringen viser tydelig den overskredne grensen og behovet for handling før delen ødelegges og potensielt stopper produksjon.

Trinn 2 av 2

Forretningsintegrering

En tekniker kan bli tilkalt til anlegget gjennom Dynamics365 og integrering med Field Service. Vedlikeholdet kan planlegges for et praktisk tidspunkt, mellom skift, for å minimere påvirkningen i produksjonen.