Tilgjengelighetskart for Azure-portalen

Bruk diagrammet nedenfor til å sjekke hvilke portaler som støtter Azure-tjenestene og -programmene som du bruker

Les mer om Azure-portalen

Tjenester Azure-portal Den klassiske Azure-portalen
API-administrasjon
Application Insights
Apptjeneste API-apper
Apptjeneste Mobilapper
Apptjeneste Web Apps
Apptjenestemiljø
Automatisering
Azure Active Directory
Azure Active Directory administrasjon av privilegerte identitet
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure IoT Hub
Batch
BizTalk Services
CDN
Cloud Services
Data Factory
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Datakatalog
DocumentDB
Dynamics Lifecycle Services-prosjekter
ExpressRoute
Gjenoppretting av område
HDInsight
Hendelseshuber
Kognitive tjenester
Lagring
Lagring (klassisk portal)
Log Analytics
Machine Learning
Medietjenester
Microsoft InTune
Mobile Engagement
Mobiltjenester (klassisk portal)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services
Redis-buffer
RemoteApp
Scheduler
Service Bus
Sikkerhetskopi
Sikkerhetssenter
SQL Database
SQL-datalager
StorSimple
Stream Analytics
Søk
Tjeneste for administrert buffer
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk portal)
Virtual Machines
Virtuelle maskiner (klassisk portal)
Virtuelt nettverk
Virtuelt nettverk (klassisk portal)
Visual Studio Team Services

Se hvordan Azure-portalen forenkler skyen

Prøv nå

Registrer deg for en gratis konto