Hopp over navigasjon

Tilgjengelighetskart for Azure-portalen

Bruk diagrammet nedenfor til å sjekke hvilke portaler som støtter Azure-tjenestene og -programmene som du bruker

Tjenester Azure-portal Den klassiske Azure-portalen
Administrerte disker
API Management
App Service API-apper
App Service Mobilapper
App Service Nettapper
App Service-miljø
Application Insights
Automatisering
Azure Active Directory
Azure Active Directory administrasjon av privilegerte identitet
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Batch AI
Azure Cosmos DB
Azure Data Lake Storage
Azure Data Lake Store Gen1
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Lab Services
Azure Search
Azure SQL Database
Backup
Batch
BizTalk Services
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Factory
Data Lake-analyse
Datakatalog
Dynamics Lifecycle Services-prosjekter
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-gatewayer
ExpressRoute ExpressRoute-kretser
Gjenoppretting av område
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Kognitive tjenester
Lagring
Log Analytics
Machine Learning Services
Machine Learning Studio
Media Services
Microsoft InTune
Mobiltjenester (klassisk portal)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services
Redis Cache
Scheduler
Service Bus
Sikkerhetssenter
SQL-datalager
Storage (klassisk)
StorSimple
Stream Analytics
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk portal)
Virtual Machines
Virtual Machines (klassisk portal)
Virtual Network
Virtual Network (klassisk portal)
Visual Studio Team Services

Se hvordan Azure-portalen forenkler skyen

Prøv nå