Tilgjengelighetskart for Azure-portalen

Bruk diagrammet nedenfor til å sjekke hvilke portaler som støtter Azure-tjenestene og -programmene som du bruker

Les mer om Azure-portalen

Tjenester Azure-portal Den klassiske Azure-portalen
Administrerte disker
API Management
App Service API-apper
App Service Mobilapper
App Service Web Apps
App Service-miljø
Application Insights
Automatisering
Azure Active Directory
Azure Active Directory administrasjon av privilegerte identitet
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Search
Backup
Batch
BizTalk Services
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Factory
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Datakatalog
DocumentDB
Dynamics Lifecycle Services-prosjekter
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-gatewayer
ExpressRoute ExpressRoute-kretser
Gjenoppretting av område
HDInsight
IoT Hub
Kognitive tjenester
Log Analytics
Machine Learning
Media Services
Microsoft InTune
Mobile Engagement
Mobiltjenester (klassisk portal)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services
Redis Cache
RemoteApp
Scheduler
Service Bus
Sikkerhetssenter
SQL Database
SQL-datalager
Storage
Storage (klassisk)
StorSimple
Stream Analytics
Tjeneste for administrert buffer
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk portal)
Virtual Machines
Virtual Machines (klassisk portal)
Virtual Network
Virtual Network (klassisk portal)
Visual Studio Team Services

Se hvordan Azure-portalen forenkler skyen

Prøv nå

Registrer deg for en gratis konto