Tilgjengelighetskart for Azure-portalen

Bruk diagrammet nedenfor til å sjekke hvilke portaler som støtter Azure-tjenestene og -programmene som du bruker

Les mer om Azure-portalen

Tjenester Azure-portal Den klassiske Azure-portalen
API-administrasjon
App Service-miljø
Application Insights
Apptjeneste API-apper
Apptjeneste Mobilapper
Apptjeneste Web Apps
Automatisering
Azure Active Directory
Azure Active Directory administrasjon av privilegerte identitet
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure IoT Hub
Azure Search
Batch
BizTalk Services
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Factory
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Datakatalog
DocumentDB
Dynamics Lifecycle Services-prosjekter
ExpressRoute
Gjenoppretting av område
HDInsight
Hendelseshuber
Kognitive tjenester
Lagring
Log Analytics
Machine Learning
Managed Disks
Medietjenester
Microsoft InTune
Mobile Engagement
Mobiltjenester (klassisk portal)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services
Redis-buffer
RemoteApp
Scheduler
Service Bus
Sikkerhetskopi
Sikkerhetssenter
SQL Database
SQL-datalager
Storage (klassisk)
StorSimple
Stream Analytics
Tjeneste for administrert buffer
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk portal)
Virtual Machines
Virtual Machines (klassisk portal)
Virtual Network (klassisk portal)
Virtuelt nettverk
Visual Studio Team Services

Se hvordan Azure-portalen forenkler skyen

Prøv nå

Registrer deg for en gratis konto