Azure SDK 2.4 for .NET-utviklere

Har du ikke konto? Prøv det i dag!

Alle brukere kan være vert for 10 ASP.NET-webområder gratis - behold områdene også etter at perioden med gratis prøveversjon er fullført.

Opprett gratiskontoen din

Visual Studio-abonnenter får opptil $150 i kreditt hver måned som kan brukes på Azure-ressurser.

Aktiver MSDN-fordeler

Ny på Azure? Kom i gang

Opprett din første Azure-app

Azure-fredager videoserie

Hva er nytt i Azure SDK-en for .NET 2.4?

Publiser til WebJobs fra Visual Studio

Med Visual Studio Update 3 kan du publisere WebJobs fra Visual Studio. Fra et konsollprosjekt kan du høyreklikke og velge Publiser som Azure WebJob for å åpne en veiviser som lar deg konfigurere en WebJob-oppgave og distribuere jobben din som en del av et eksisterende nettsted eller et nytt nettsted. Du kan også legge til en WebJob til et eksisterende webprosjekt.

Forbedret støtte for konfigurasjon av Azure Virtual Machines fra Visual Studio

Det nye hurtigmenyalternativet for konfigurering lar deg vise og redigere egenskapene til virtuelle maskiner, inkludert endepunkt, utvidelser og diskkonfigurasjoner. Du kan også utføre operasjoner som start, avslutning, tilkobling og fanging fra VM-konfigurasjonsvinduet. VM-konfigurasjonsvinduet lar deg også åpne flere virtuelle maskiner samtidig, slik at du enkelt kan sammenligne konfigurasjoner.

Øyeblikksbilder av virtuelle maskiner

Hvis du klikker på knappen Fang avbilding i vinduet til VM-konfigurasjonen, opprettes en VM-avbilding som du kan bruke til å opprette flere nye virtuelle maskiner basert på bildet.

Fjernfeilsøking av 32-bit virtuelle maskiner

Du kan nå fjernfeilsøke 32-bit virtuelle maskiner fra Visual Studio. Du kan aktivere feilsøking på en bestemt forekomst av en virtuell maskin fra hurtigmenyen i Serverutforsker.

Se Azure Storage-aktivitetslogger fra Serverutforsker

Hvis du har logging aktivert for Azure Storage blob-beholdere, -tabeller eller -køer, kan du nå vise $logg-blob-beholderen og $metriske tabeller direkte fra Serverutforsker i Visual Studio.

Hvis du vil vite mer om nye funksjoner og oppdateringer, kan du sjekke disse ressursene:

Flere Azure-goder med Visual Studio 2013 oppdatering 3

Installer Visual Studio 2013 oppdatering 3 for å få disse ekstra Azure-funksjonene:

Levering av Mobil Services under prosjektopprettelse

Når du oppretter et Web API-prosjekt, kan du også opprette en mobiltjeneste som følger det, og som gjør at du raskt kan publisere prosjektet mens du utvikler og tester det. For å angi en ny mobiltjeneste merker du av i boksen til Vert i skyen i dialogboksen for nytt ASP.NET-prosjekt.

Veiviser for pushvarsel for .NET Mobile Services

Veiviseren for push-varslinger gjør det enkelt å registrere Windows Store eller Windows Phone-klienten for push-varslinger, og den gir deg eksempel på serverdellogikk for å sende push-varsler. For å påkalle veiviseren fra en Mobil Services-app, velger du prosjektet i Løsningsutforsker, høyreklikker, og velger kommandoen Legg ti l> Push-varsel.

Nye verktøy for Notification Hubs

Notification Hubs har allerede støtte for å sende testvarsler til enhetene dine. Visual Studio Update 3 inneholder flere verktøy for å gjøre det mulig for deg å se enhetens registreringer, redigere koder og slette registreringer. For å få tilgang til Notification Hubs finner du noden for Notification Hubs i Serverutforsker, høyreklikker og velger Diagnose.

Flere verktøy og biblioteker for .NET-utviklere

Azure PowerShell-cmdleter

Automatiser tjenestebehandling og tjenestebruk gjennom PowerShell-skript. Nylige utgivelser inkluderer ikke-interaktiv pålogging for Microsoft-organisasjonskontoer og nye cmdleter for Azure File Service, Azure Resource Manager og HDInsight.

Mer informasjon

Azure-SDK for .NET-tjenestebehandling

Behandle opprettelse, distribusjon og destruksjon av Azure-ressurser gjennom en ny .NET-API.

Mer informasjon

NuGet-pakker for Azure .NET

Last ned .NET-biblioteker for blant annet Service Bus, Storage, Caching og Media Services.

Mer informasjon

Azure-kommandolinjegrensesnitt (X-Plat CLI)

Administrer tjenester og utfør vanlige oppgaver fra et enkelt kommandolinjeverktøy for flere plattformer. Nylige utgivelser inkluderer støtte for Azure Active Directory-godkjenning for alle kommandoer, nye Azure Resource Manager-koder og sikkert tokenlager på Windows og Mac.

Mer informasjon

PowerShell-verktøy for Visual Studio

PowerShell Tools for Visual Studio gir støtte til opprinnelig PowerShell-språk direkte i IDE-en. I tillegg til grunnleggende redigeringsfunksjoner som fremhevet syntaks og IntelliSense, har det også mer avanserte funksjoner som feilsøking, prosjektstøtte, en kommandolinjekonsoll og en adapter for enhetstesting.

Mer informasjon