Hopp over navigasjon

Takk for at du lastet ned Azure software development kit for Mac

Denne siden inneholder ressurser som kan hjelpe deg å komme i gang med å bruke Azure software development kit for node.js, PHP eller Python.

Node.js

For å komme i gang med Node.js-programmer på Azure:

  1. Installer node.js ved å bruke node.js Macintosh-installeringsprogram.
  2. Installer Git på Macen din ved å bruke git Mac OS X-installeringsprogram.
  3. Se opplæringen Lag og distribuer et Node.js-program til et Azure-webområde for å lage den første Azure-appen din.
  4. Gå inn på Node.js-utviklersenter for å lære mer om Azure.

PHP

For å komme i gang med PHP-programmer på Azure:

  1. Følg instruksjonene på Last ned Azure software development kit for PHP for å installere PHP-klientbiblioteker for Azure og andre nyttige verktøy.
  2. Se opplæringenLag et PHP-MySQL Azure-webområde og distribuer ved bruk av Git for å lage den første Azure-appen din.
  3. Gå inn på PHP-utviklersenter for å lære mer om Azure.

Python

For å komme i gang med Python-programmer på Azure:

  1. Følg instruksjonene under Installere Python og software development kit for å sette opp en Python-stakk på Mac.
  2. Se opplæringen Python Django «hello world»-program for å lage den første Azure-appen din.
  3. Gå inn på Python-utviklersenter for å lære mer om Azure.