Hopp over navigasjon

Gjenoppretting av område

Bruk Site Recovery til å iverksette og automatisere beskyttelse av arbeidsmengder i dine lokaler med virtuelle Hyper-V-maskiner, VMware og fysiske servere til Azure eller et sekundært datasenter. Bruk dette opplæringskartet til å forstå og distribuere Site Recovery.

Start her