Hopp over navigasjon

Bruke datavitenskapelig prosess for team (TDSP) med Azure Machine Learning

Den datavitenskapelige prosessen for team (TDSP) gir en systematisk tilnærming til utvikling av intelligente programmer som gjør det mulig for IT-ekspertteam å samarbeide effektivt gjennom hele livssyklusen av aktiviteter som er nødvendig for å omvandle disse programmene til produkter.