Hopp over navigasjon

Data Catalog

Azure Data Catalog er en totaladministert tjeneste som fungerer som et system for registrering og oppdagelse av foretaksdatakilder. Brukerne – alt fra analytikere til IT-eksperter og utviklere – får mulighet til å registrere, oppdage, forstå og ta i bruk datakilder. Bruk «crowdsourcede» merknader og metadata for å fange samlet kunnskap i organisasjonen din, belyse skjulte data og få mer verdi fra foretakets datakilder.