Hopp over navigasjon

Batch

Med Azure Batch kan du effektivt kjøre parallell- og HPC-programmer i stor skala i nettskyen. Dette er en plattformtjeneste for jobbplanlegging og autoskalering av en administrert samling av virtuelle maskiner som kjører jobbene. Ved å bruke Batch kan du konfigurere arbeidsbelastninger som skal kjøres i Azure ved behov eller etter en tidsplan, og du behøver ikke streve med komplisert konfigurasjon og administrasjon av en HPC-klynge, virtuelle maskiner eller jobbkøer.