Hopp over navigasjon

Læringsbaner

Bruk disse læringsveiene for å veilede deg selv gjennom dokumentasjonen for tjenestene våre slik at du kan begynne å bytte effektive skyprogrammer på Azure.

API Management

API Management provides the core competencies to ensure a successful API program through developer engagement, business insights, analytics, security and protection. This learning path will help you start using API Management to publish APIs to external, partner and internal developers to unlock the potential of their data and services.

Get started

App Service Web Apps

App Service Web Apps er en fullsverdig administrasjonsplattform der du kan utvikle, distribuere og skalere nettapper for bedrifter i løpet av sekunder. Denne læringsbanen lærer deg hvor enkelt det er å bruke Web Apps – slik at du kan konsentrere deg om programkoden mens Azure tar hånd om infrastrukturen så du kan drifte appene på en tilfredsstillende måte.

Get started

Azure Automation

Med Microsoft Azure Automation kan brukerne automatisere manuelle, langvarige, feilutsatte og ofte gjentatte oppgaver som er vanlige i et sky- og bedriftsmiljø. Denne opplæringsbanen hjelper deg med å komme i gang med å konfigurere automatiseringsmiljøet ditt og finne eksisterende løsninger før du begynner å bygge dine egne arbeidsflyter.

Get started

Azure Backup

Use Azure Backup to protect your data by backing it up to the Microsoft cloud. Your data can be anything from a single file or folder up to a datacenter. Azure Backup can be used in conjunction with Windows client operating systems, Windows Server, System Center Data Protection Manager, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Hyper-V VMs, as well as Azure IaaS VMs running on Windows and Linux.

Get started

Batch

Med Azure Batch kan du effektivt kjøre parallell- og HPC-programmer i stor skala i nettskyen. Dette er en plattformtjeneste for jobbplanlegging og autoskalering av en administrert samling av virtuelle maskiner som kjører jobbene. Ved å bruke Batch kan du konfigurere arbeidsbelastninger som skal kjøres i Azure ved behov eller etter en tidsplan, og du behøver ikke streve med komplisert konfigurasjon og administrasjon av en HPC-klynge, virtuelle maskiner eller jobbkøer.

Get started

Bruke datavitenskapelig prosess for team (TDSP) med Azure Machine Learning

Den datavitenskapelige prosessen for team (TDSP) gir en systematisk tilnærming til utvikling av intelligente programmer som gjør det mulig for IT-ekspertteam å samarbeide effektivt gjennom hele livssyklusen av aktiviteter som er nødvendig for å omvandle disse programmene til produkter.

Get started

Cloud Services

Cloud Services er en plattform som tjeneste fra Azure og støtter programmer som er skalerbare, pålitelige og rimelige å drifte. Samtidig har du kontroll over de virtuelle maskinene. Denne opplæringsbanen hjelper deg med å avgjøre om Cloud Services er den riktige løsninger for appen din. Deretter får du hjelp med å komme i gang.

Get started

Cortana Analytics-prosess (CAP)

Cortana Analytics-prosessen er en systematisk datavitenskapelig metode som foreskriver en sekvens med trinn som utnytter produkter i Cortana Analytics-serien og Azure-verktøy til å bygge forutsigbare modeller for bruk i intelligente programmer. CAP-trinnene gir veiledning i hvordan du definerer et problem, utforsker og analyserer relevante data, bygger og evaluerer forutsigende modeller og deretter distribuerer disse modellene i intelligente programmer. Prosessen er gjentakende: forståelsen av data og deres funksjoner utvikler seg med raffinering av modellen og krever ofte omarbeiding av tidligere fullførte trinn i sekvensen.

Get started

Data Catalog

Azure Data Catalog er en totaladministert tjeneste som fungerer som et system for registrering og oppdagelse av foretaksdatakilder. Brukerne – alt fra analytikere til IT-eksperter og utviklere – får mulighet til å registrere, oppdage, forstå og ta i bruk datakilder. Bruk «crowdsourcede» merknader og metadata for å fange samlet kunnskap i organisasjonen din, belyse skjulte data og få mer verdi fra foretakets datakilder.

Get started

Dokumentasjon for App Service Mobile Apps

Mobile Apps drar nytte av funksjonaliteten i Azure App Service og legger til pålogging, push-varslinger og datasynkronisering i mobilappen din. Koble en app til virksomhetssystemer og lokale ressurser. Skaler appen til millioner av kunder i flere geografiske områder. Klikk et emne i diagrammet nedenfor for å få mer informasjon om Mobile Apps, se avanserte scenarioer eller komme i gang.

Get started

Event Hubs

Event Hubs is a highly scalable publish-subscribe event ingestor that can intake millions of events per second. This learning path will help you start using Event Hubs to process and analyze the massive amounts of data produced by your connected devices and applications.

Get started

Gjenoppretting av område

Bruk Site Recovery til å iverksette og automatisere beskyttelse av arbeidsmengder i dine lokaler med virtuelle Hyper-V-maskiner, VMware og fysiske servere til Azure eller et sekundært datasenter. Bruk dette opplæringskartet til å forstå og distribuere Site Recovery.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Læringsbane for Azure Data Factory

Data Factory er en skybasert dataintegreringstjeneste som iscenesetter og automatiserer bevegelsen og transformasjonen av data. Følg veiledningen på denne siden for en effektiv læringsbane gjennom Data Factory-innhold.

Get started

Media Services – direktestrømming

Microsoft Azure Media Services er en utvidbar, skybasert plattform som gir utviklere mulighet til å bygge skalerbare programmer for behandling og levering av medier. Media Services er basert på REST-API-er som gir deg mulighet til sikker opplasting, lagring, koding og pakking av video- eller lydinnhold for levering av strømming både på forespørsel og direkte til ulike klienter (for eksempel TV, PC og mobilenheter). I tillegg tilbyr Media Services funksjoner som blant annet medieindeksering for bedre gjenkjennelse, spillere for flere plattformer for enklere distribusjon samt funksjonalitet for DVR i nettskyen for enkel overgang fra direktesendt innhold til programmer på forespørsel, i tillegg til et stort partnerøkosystem med verdiskapende tredjeparter.

Get started

Media Services – strømming på forespørsel

Microsoft Azure Media Services er en utvidbar, skybasert plattform som gir utviklere mulighet til å bygge skalerbare programmer for behandling og levering av medier. Media Services er basert på REST-API-er som gir deg mulighet til sikker opplasting, lagring, koding og pakking av video- eller lydinnhold for levering av strømming både på forespørsel og direkte til ulike klienter (for eksempel TV, PC og mobilenheter). I tillegg tilbyr Media Services funksjoner som blant annet medieindeksering for bedre gjenkjennelse, spillere for flere plattformer for enklere distribusjon samt funksjonalitet for DVR i nettskyen for enkel overgang fra direktesendt innhold til programmer på forespørsel, i tillegg til et stort partnerøkosystem med verdiskapende tredjeparter.

Get started

Opplæringsbane for Azure IoT Suite og forhåndskonfigurerte løsninger

De forhåndskonfigurerte IoT-løsningene i Azure er utgangspunktet for dine egne IoT-implementeringer. De forhåndskonfigurerte løsningene håndterer blant annet scenarioer som ekstern overvåking og forutsigbart vedlikehold.

Get started

Opplæringsbane for IoT Hub

IoT Hub er en Microsoft Azure-tjeneste som gir deg mulighet til å motta skalerte telemetridata fra IoT-enheter og administrere disse enhetene.

Get started

Redis-buffer

Azure Redis Cache er basert på den populære Redis-bufferen med åpen kilde. Den gir deg tilgang til en sikker, dedikert Redis-buffer som administreres av Microsoft, og som er tilgjengelig fra ethvert program i Azure. Azure Redis Cache gir datatilgang med høy gjennomstrømming og konsekvent lav forsinkelse for drifting av raske og skalerbare Azure-programmer.

Get started

Service Bus

Service Bus is a generic, cloud-based messaging system for connecting just about anything - applications, services, and devices - wherever they are. Use this learning path to understand how to connect apps running on Azure, on-premises - or both.

Get started

Service Fabric

Service Fabric gir deg muligheten til å bygge og betjene omfattende tjenester som alltid er oppe, ved hjelp av samme teknologi som finnes i Microsofts sky.  Denne læringskurven vil hjelpe deg med å begynne å utvikle programmer for skyen, som er skalerbare, pålitelige og enkle å styre.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Virtual Machines

Virtual Machines gir deg utstrakt kontroll over de virtuelle maskinene som de små programmene eller flernivåprogrammene dine kjører på – som om de virtuelle maskinene var i datasenteret ditt. Denne veiledningen vil hjelpe deg til å forstå hvordan du oppretter og administrerer virtuelle maskiner ved bruk av Azure-portalen, PowerShell og Azure CLI og Resource Manager-maler.

Get started