Azure Python Data Services

Relasjonsdata

Funksjonsveiledning: Behandle Azure SQL Database ved hjelp av SQL Server Management Studio

Du kan bruke SQL Server Management Studio til å administrere logiske servere og databaser i SQL Database. Denne artikkelen inneholder detaljer om å opprette og administrere databaser, opprette og administrere pålogginger og overvåkning ved bruk av Dynamic Management Views.

Ikke-relasjonelle data

Opplæring: Bygge en nettapp med Python og Flask (MVC) ved hjelp av DocumentDB

Denne opplæringen viser hvordan du bruker Azure DocumentDB-tjenesten til å lagre og få tilgang til data fra et Python-program driftet i et webprogram i Azure App Service.

Azure Storage

Funksjonsveiledning: Blob Service

Blobs en den enkleste måten å lagre store mengder med ustrukturert tekst eller binære data på, for eksempel video, lyd og bilder. Blobs er en ISO 27001-sertifisert administrert tjenestene som automatisk kan skaleres for lagring av opptil 100 terabyte med data. Du kan få tilgang til dem fra nær sagt hvor som helst via REST og klient-API-er.

Funksjonsveiledning: Table Service

Tables tilbyr NoSQL-funksjoner for programmer som krever lagring av store mengde ustrukturerte data. Tables er en ISO 27001-sertifisert administrert tjeneste som kan skaleres automatisk for å lagre opptil 100 terabyte data. Du kan få tilgang til dem fra nær sagt hvor som helst via REST og administrerte API-er.

Slik gjør du det: Bruk et egendefinert domene med Blob Storage

Konfigurer lagringskontoen din for å tilordne ditt egendefinerte domene til Blob-leverandørendepunktet slik at brukere ser ditt domenenavn i nettadressene til ditt program.