Azure Python App Services

Meldinger og integrasjon

Funksjonsveiledning: Køtjeneste

Azure Queues lagrer store antall meldinger som kan åpnes fra hvor som helst i verden via autentiserte oppkallinger ved bruk av HTTP eller HTTPS. Vanlig bruk av Queue-lagring inkluderer oppretting av etterslep av arbeid for asynkron behandling, og videreformidling av meldinger fra en Azure-nettrolle til en Azure-arbeiderrolle.

Funksjonsveiledning: Service Bus-køer

Service Bus Queues tilbyr enkle første inn-, første ut-garantert meldingslevering og støtter en rekke standardprotokoller (REST, AMQP, WS*) og API-er for å legge inn og trekke ut meldinger i en kø.

Funksjonsveiledning: Service Bus-emner/-abonnementer

Service Bus-emner leverer en publiserings-/abonnementsmodell for meldinger for å støtte én-til-mange-kommunikasjon. Du kan velge å registrere filterregler for et emne på en etter-abonnement-basis, som gjør det mulig for deg å avgrense hvilke meldinger til et emne som mottas av hvilke emne-abonnenter.

CDN og hurtigbufring

Funksjonsveiledning: CDN

Azure Content Delivery Network (CDN) tilbyr en global løsning for levering av høy båndbredde-innhold ved å hurtigbufre blober og statisk innhold på fysiske noder verden over. Denne vanlige oppgaven beskriver hvordan du aktiverer CDN og legger til, åpner og sletter innhold.

E-post og talemelding

Slik gjør du det: Twilio tale- og SMS-tjeneste

Azure-programmer kan bruke Twilio til å inkorporere telefonanrops- og Short Messaging Service (SMS)-funksjonalitet. Bruk Twilio API-er til å foreta og motta telefonsamtaler, sende og motta SMS-meldinger, og gjør mulig talekommunikasjon ved bruk av eksisterende Internett-tilkobling, inkludert mobiltilkoblinger.

Bildebehandling

Funksjonsveiledning: Blitline bildebehandlingstjeneste

Blitline er en skybasert bildebehandlingstjeneste. Denne veiledningen beskriver hvordan du får tilgang til Blitline-tjenester og hvordan du sender jobber til Blitline.