.NET-utviklersenter

Azure gjør det enkelt å distribuere og skalere .NET-apper ved bruk av verktøyene som du kjenner og liker

Kom i gang med .NET på Azure

Opprett et ASP.NET-webprogram ved hjelp av en av de populære malene

Prøv en veiledning for blob-lagring: Administrer Blob Storage

Følg Veiledning for ASP.NET webprogrammer i Azure App Service

Forutsetninger

Opprett Azure-abonnement

Azure SDK for .NET

Bruk og administrer Azure-ressursene dine med .NET

Prøv et eksempel på administrering av virtuell maskin:

git clone https://github.com/Azure-Samples/compute-dotnet-manage-vm.git
cd compute-dotnet-manage-vm
dotnet restore

Administrer webprogrammer med Azure SDK:

git clone https://github.com/Azure-Samples/app-service-web-dotnet-manage.git
cd c app-service-web-dotnet-manage
dotnet restore

Fluent API-er for .NET

Disse API-ene kan eksistere side om side med de nåværende administrasjons-API-ene, slik at nåværende programkode kan dra nytte av Fluent API-er uten å måtte refaktorere den eksisterende koden.

GitHub-arkiv

Build

Visual Studio Community [Windows]: tilbyr en fullverdig, utvidbar, gratis IDE for å lage moderne programmer for skytjenester.

Azure Tools for Visual Studio [Windows]: Azure SDK for .NET gir full integrasjon for Visual Studio

Visual Studio Code [MacLinux/Windows]: gratis, åpen kilde-basert redigeringsprogram med .NET-feilsøking, kodefullføring, git-integrering med mer

Administrer distribusjoner ved å bruke Azure PowerShell-grensesnittet fra Linux, Mac eller Windows

Referanse

Storage – blob

Storage – Tabell

Storage – Kø

Azure Cosmos DB

Service Bus-køer

App Service – Web

App Service – Mobile

Skaler

Gratis konto

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer