Hopp over navigasjon

Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ウェブセミナー】皆様のシステムで何が起きてるか、全部可視化します!

システムを運用する上において、管理・監視は必須の要件です。このセッションでは、クラウド サービスを使ったシステムの可視化をご紹介します。

システムを運用する上において、管理・監視は必須の要件です。しかし、きちんと動いていることを管理すると一口で言っても、そのシステムで何が起きているのか、どのようになっているかを可視化しなければ、問題が起こってから対応するだけになってしまいます。 クラウド環境においては、大量のサーバーの状態を一元的に可視化・管理し、問題のあるところを深掘りする手法をとっています。これと同じことを皆様の環境でもすぐに利用可能な Azure のサービスが、Operational Insights です。 例えば、AD のポリシーの推奨を提示して来たり、すべてのサーバーのイベント ログから問題のあるサーバーを特定したり、さらにはマルウェアの状態を確認したり。システムの安定稼働やセキュリティの視点から、オンプレミス・クラウドを問わず、システムのあらゆる情報が可視化されます。 このセッションでは、クラウド サービスを使ったシステムの可視化をご紹介します。

Sted: Japan

Tid: Wed, 02 Dec 2015 05:00:00 GMT

Wed, 02 Dec 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester

Les mer