Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ハンズオン】アプリケーション開発 - PaaS 応用編 Cosmos DB/Azure Search/Functions/Service Bus

Cosmos DB, Azure Searchの利用、Logic App, Function Appによるバックグラウンド処理、Service Busによる連携とデータ分析について、実習を通じて学習します。※webinar L100.L300先にご視聴後にご参加頂くとより理解が深まります。

Microsoft Azureで提供されるPaaS環境では、Webアプリケーションの稼働・運用監視だけではない様々なサービスが提供されています。アプリケーションの開発においては、提供されている様々なサービスを組み合わせて利用することで、アプリケーションの機能を容易に強化することが可能となります。 本セミナーでは、Azureで提供されているCosmos DB, Azure Searchの利用、Logic App, Function Appによるバックグラウンド処理、Service Busによる連携とデータ分析について、実習を通じて学習します。

Sted: 東京都 港区, Japan

Tid: Tue, 24 Oct 2017 01:00:00 GMT

Tue, 24 Oct 2017 01:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer