Hopp over navigasjon

Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

使わないのはもったいない! プラネット スケールの NoSQL サービス「Azure Cosmos DB」を使いこなそう

2017年7月27日に「使わないのはもったいない! プラネット スケールの NoSQL サービス「Azure Cosmos DB」を使いこなそう」を開催します。

「Azure Cosmos DB」は、Azureが提供する新しい NoSQL データベース サービスです。NoSQL にはさまざまなバリエーションがありますが、Azure Cosmos DB は JSON、グラフ、キー/バリューといったデータ モデルをサポートし、高速な応答時間、スループットと容量の両面でのスケーラビリティ、複数の Azure リージョンにわたるレプリケーションといった、興味深い特徴を数多く備えています。本セッションでは、Azure Cosmos DB のこれらの機能群、最新のアップデート、実プロジェクトでの活用事例などをご紹介します。

Sted: Japan

Tid: Thu, 27 Jul 2017 03:00:00 GMT

Thu, 27 Jul 2017 03:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester