Hopp over navigasjon

Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ウェブセミナー】Microsoft のビッグデータ戦略

モノのインターネットやマシーンラーニングをはじめとするデータ分析の領域におけるマイクロソフトの戦略的な取り組みについてご紹介します。またマイクロソフトのクラウド型 IoT ソリューションやクラウド型データ分析基盤を駆使した製造業における海外と国内事例についてもご紹介します。

爆発的に増加するデータをビジネスに活用することで、競合他社に対して優位性の確立や新しい収益源を創造することが可能となります。業務アプリやウェブアプリから生成されるデータ、デバイスやセンサーから生成されるデータ、スマートフォンやタブレットから生成されるデータなど、様々なデータを安全かつ柔軟に収集、加工、分析、保存できる企業向けデータプラットフォームが必要となります。 本セッションでは、マイクロソフトのビッグデータ戦略とデータプラットフォームのテクノロジを世界の最新事例を交えてご紹介いたします。

Sted: Japan

Tid: Wed, 02 Sep 2015 05:00:00 GMT

Wed, 02 Sep 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester

Les mer