Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

Microsoft Azure Infrastructure & Architecture (2 day event)

Microsoft Azure Infrastructure & Architecture

본 과정을 통해 Microsoft Azure IaaS 에 대해 심도있게 학습하며, PaaS 에 대한 기본 개념도 알아보실 수 있습니다. 특히, Azure 사용 및 관리를 위해서 필요함 핵심 개념인 Azure 구독하기, Web App 생성, Virtual Machine, Storage, Virtual Network, Database 및 Azure Active Directory 에 대해서 전반적인 실습 교육으로 구성되어 있습니다. 마지막으로 Azure 관리 도구인 Azure PowerShell 및 Azure CLI, Azure Portal 의 장단점에 대해 알아 봅니다. Day 1. 내용 Module 1. Azure 소개 Module 2. Azure 가상 컴퓨터 구성 Module 3. Azure 가상 네트워킹 Module 4. Web Application Firewall과 Log Analytics Module 5. Azure 가상 컴퓨터의 고가용성 구성 Day 2. 내용 Module 1. App Service 소개 Module 2. Web Apps, Web Jobs Module 3. API Apps, Logic Apps Module 4. Mobile Apps, Continuous Delivery, AutoScale Module 5. 백업 서비스와 Azure CDN

Sted: Seoul, Korea
Tid: Tue, 14 Mar 2017 00:30:00 GMT

Tue, 14 Mar 2017 00:30:00 GMT (UTC)

Gratis konto

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer