Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

【ウェブセミナー】SAPのクラウド化で働き方改革を実現する

本ウェブセミナーは L100向け (基本編) です。 レベル 100…マイクロソフトの製品群やテクノロジ群の方向性を説明し、ビジネス判断のためにテーマを理解できることを目指したレベル

概要:SAPとクラウドサービスを連携させることで得られる効果は、単なるコスト削減だけではありません。Azureのサービスを活用した単純な反復作業の自動化、SAPのデータと非構造化データをあわせて高速かつ効率的に分析し売上・生産性向上を実現するなど、PaaS機能を活用することで、生産性を上げながら、企業の競争力向上・差別化を実現することができるようになります。 このセッションでは、Azure PaaS機能やPowerBIとSAPシステムとの連携、またOffice機能連携によって実現する働き方改革の実現について紹介いたします。 対象:既存SAP環境のクラウド化を検討しているお客様、新規にSAPをクラウド上に導入することを検討しているお客様、SAP on クラウドの提案を検討されているパートナの皆さま

Sted: Japan

Tid: Wed, 31 Jan 2018 03:00:00 GMT

Wed, 31 Jan 2018 03:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer