Hopp over navigasjon

Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ウェブ セミナー】Azure 標準機能と Log Analytics ではじめる Azure IaaS 監視

本ウェブセミナーのレベルはL300 です。 L300…受講いただいた方が自ら関わっているプロジェクトでプロトタイピングや PoC などを通じて採用判断/開発判断ができることを目指したレベル

Azure IaaSの仮想マシンは、様々なAzureのサービスを利用して監視・運用することができます。中でも、CPUやメモリのパフォーマンスやイベントログ、Syslogを収集・検索して監視・運用するには、Azureの持つ標準機能と併用して、Azure上のログ分析プラットフォームである Log Analyticsを利用するのが便利です。 本セッションでは、Azureの標準機能による監視方法に加え、Log Analyticsのログ検索・活用方法をご紹介いたします。 ・Azure IaaSのご紹介 ・Azure IaaSの標準監視サービス概要 ・Log Analyticsとは? ・Log Analyticsによるログ検索 ・Log Analyticsからのアラート生成、他システムとの連携

Sted: Japan

Tid: Wed, 07 Mar 2018 07:30:00 GMT

Wed, 07 Mar 2018 07:30:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester