Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

【ウェブ セミナー】Microsoft Bot Framework と Cognitive Services LUIS で実現する 自然言語解析チャットボットの構築

本ウェブセミナーのレベルはL300です。 L300…受講いただいた方が自ら関わっているプロジェクトでプロトタイピングや PoC などを通じて採用判断/開発判断ができることを目指したレベル

最近、自然文を入力することで回答が得られるチャットボット(Chatbot)型のサービスが注目を浴びています。 そのようなサービスを実現するには、入力に対して自動で返答を行うチャットボットの仕組みと共に、自然文(自然言語)の解析を行うエンジンが必要となります。 入力された文章の分類とエンティティの抽出を行うエンジンは、Cognitive Services LUIS (Language Understanding Intelligent Service)を利用することで短時間で構築できます。 今回のセミナーでは、チャットボットを構築するフレームワークをご提供している Microsoft Bot Framework および Cognitive Services LUIS 他 Azure の各サービスを用いて Chatbot を構築するプロセスをデモを交えながらご紹介いたします。※事前に Webinar:GA目前!これから始める Chatbot 構築 ~ Microsoft Bot Framework 基礎編 12/13実施

Sted: Japan

Tid: Wed, 20 Dec 2017 02:00:00 GMT

Wed, 20 Dec 2017 02:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer