Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

ディープラーニング ハンズオンセミナー

画像・時系列・自然言語処理での DNN 構築を行う3日間のハンズオンです。ディープラーニングの数学、Chainer に よるプログラミング、Azure 上の GPU での高速化もカバーします。

人工知能や機械学習に注目が集まる中、多くの企業がこの技術を正しく理解して導入できるかに不安を持っています。その理由は簡単です。AI によって何が実現できるのか、AI を使用したプロダクトを作るための方法論が不明瞭であるためではないでしょうか。本セミナーでは、今後の AI プロジェクトの推進を円滑に進められる実践的な内容を重視しています。AI の主要技術であるディープラーニングの数学から Chainer によるプログラミングの実装、Azure 上の GPU 搭載マシンでの高速化、画像・時系列・自然言語といったデータの取り扱い方も含めた実践的な実装を3日間のハンズオン形式でご紹介します。

Sted: 東京都 港区, Japan

Tid: Tue, 22 Aug 2017 00:30:00 GMT

Tue, 22 Aug 2017 00:30:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer