Hopp over navigasjon

Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ウェブ セミナー】 Azure Web App on Linux + MySQL で コンテナ対応した PHP アプリを作ろう!

本ウェブセミナーはL300向け(応用編)です。#DEV

Web App on Linux は、アプリスタックのホストに Docker コンテナーを使用するため皆さんが今Linux上で利用しているOSSベースのアプリもアプリスタックごとDockerコンテナ化することでそのまま Web App on Linuxで利用することができます。本ウェビナーでは簡単なMySQL + PHPアプリ を題材に、アプリをコンテナ化し Web App on Linuxにデプロイするまでの一連の流れを解説し、CIツールを使った継続的なデプロイ方法についてご紹介します。今回、AzureのフルマネージドMySQLサービスであるAzure DB for MySQLを利用して完全マネージドな環境でのアプリ実行を実現します。※webinar L100を先にご視聴いただくとより理解が深まります。

Sted: Japan

Tid: Thu, 16 Nov 2017 02:00:00 GMT

Thu, 16 Nov 2017 02:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester