Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ウェブセミナー】 既存システムとの連携でより便利になるAzure PaaS サービス紹介セミナー

Azure PaaS サービスの活用シナリオをお伝えします。

オンプレミス環境の既存システムの災害対策やバックアップ用途としてMicrosoft Azureをご利用いただくことが増えています。仮想マシン、仮想ネットワークといったいわゆる IaaS (Infrastructure as a Service)と呼ばれるサービスをまずご利用いただくのが一般的ですが、PaaS (Platform as a Service)と呼ばれるサービスも活用して、さらに効率よくシステムを開発・展開・運用しようとする企業様も増えてきています。このウェブセミナーでは Azure のさまざまな PaaS サービスを活用していただくため、シナリオや事例を交えながらAzure PaaSの概要をご紹介します。

Sted: Tokyo, Japan
Tid: Thu, 27 Aug 2015 05:00:00 GMT

Thu, 27 Aug 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer