Hopp over navigasjon

Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

Dette arrangementet er avsluttet

【ウェブ セミナー】AzureのPaaSサービスでクラウド ネイティブ アプリケーションを構築しよう (前編)

【ウェブ セミナー】AzureのPaaSサービスでクラウド ネイティブ アプリケーションを構築しよう (前編)

Microsoft Azureは、仮想マシン (VM)、ストレージ、ネットワークといった IaaS (インフラストラクチャ サービス) に加え、幅広いPaaS (プラットフォーム サービス) を提供しています。IaaSは、オンプレミスなど他の環境からAzureに移行する際には使いやすいものです。一方、PaaSには、開発生産性の向上、運用管理作業の簡素化など、単にIaaSを使うだけでは得られない多くの利点があります。本ウェブセミナーでは、Azure App Service、Azure Functions、Azure Storage、Azure SQL Database、Azure Cosmos DBといった、人気の高いPaaSサービスの概要や最近のアップデートをご紹介します。 【アジェンダ】 ■Azure で提供されるサービスと IaaS / PaaS / SaaS ■PaaSを活用する利点 ■主要なAzure PaaS サービス Azure App Service Azure Functions Azure Storage Azure SQL Database Azure Cosmos DB ■次回予告

Sted: Japan

Tid: Wed, 30 Aug 2017 08:00:00 GMT

Wed, 30 Aug 2017 08:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester

Les mer