Azure-arrangementer

Ta en kikk på hva som skjer i nærheten av deg

【ウェブ セミナー】 Azure 仮想マシンのバックアップ / DR入門

本ウェブセミナーは L100向け (基本編) です。

レベル 100…マイクロソフトの製品群やテクノロジ群の方向性を説明し、ビジネス判断のためにテーマを理解できることを目指したレベル Azure仮想マシンの基本的な考え方と、仮想マシンの運用管理に必要となるバックアップとDRについて分かり易くご紹介します。

Sted: Japan

Tid: Fri, 16 Mar 2018 03:00:00 GMT

Fri, 16 Mar 2018 03:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Les mer