Azure DocumentDB や Azure Functions を有効に利用することで、サービスの安定性と拡張性、利便性を飛躍的に向上

富士フイルムソフトウエア株式会社

Publisert: 13.04.2017

同社が開発、運用を手掛ける「IMAGE WORKS (イメージワークス)」に対して Microsoft Azure の PaaS を全面的に採用することで、提供基盤を刷新し、Azure Functions を利用したサーバーレスの設計をとることで、サービス提供の安定化とアジリティの向上を実現。さらに、NoSQL である Azure DocumentDB をシステム上に組み込むことで、利用時の応答性を飛躍的に向上させています。

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester