Hopp over navigasjon

Azure Data Factory: Visual Tools tilgjengelig i offentlig testversjon

Publisert på 16 januar, 2018

Principal Program Manager, Azure Data Factory

Den offentlige testversjonen av Azure Data Factory (ADF) v2 ble kunngjort ved Microsoft Ignite 25. september 2017. Med ADF v2 la vi til fleksibilitet til ADF-appmodellen og aktiverte kontrollflytkonstruksjoner som nå forenkler løkker, grener, betingede konstruksjoner, behovsbaserte kjøringer og fleksibel planlegging i forskjellige programgrensesnitt som Python, .Net, Powershell, REST API-er og ARM-maler. Vi fikk mange forespørsler fra kunder om å legge til en omfattende interaktiv og visuell egenskap for redigering og overvåkning, hvor brukere kan opprette, konfigurere, teste, distribuere og overvåke samlebånd for dataintegrasjon uten friksjon. Vi hørte på tilbakemeldingene og kan med glede annonsere lanseringen av Visual Tools for ADF v2. Hovedmålet med ADF Visual Tools er å gi deg produktivitet med ADF ved å få datasamlebåndene raskt i produksjon uten behov for å skrive en eneste kodelinje. Du kan bruke et enkelt og intuitivt kodefritt grensesnitt til å dra og slippe aktiviteter på et datasamlebåndlerret, utføre testkjøringer, iterativ feilsøking og distribuere og overvåke datasamlebåndkjøringene. Med denne utgaven tilbyr vi også omvisninger om hvordan du bruker de aktiverte visuelle redigerings- og overvåkningsfunksjonene og vi gir deg mulighet til å gi oss verdifull tilbakemelding.

Vårt mål med Visual Tools for ADF v2 er å øke produktiviteten og effektiviteten for både nye og avanserte brukere ved hjelp av intuitive erfaringer. Du kan komme i gang ved å klikke på flisen Rediger og overvåk i det klargjorte v2 datafabrikkbladet.

image

 

Se noen av de spennende funksjonene som aktiveres med den nye Visual Tools i ADF v2. Du kan også se på den korte videoen nedenfor.

 

Kom raskt i gang

  1. Opprett ditt første ADF v2-datasamlebånd

  2. Kopier data raskt fra en mengde datakilder med kopiveiviseren

  3. Konfigurer SSIS IR for å løfte og flytte SSIS pakker til Azure

  4. Konfigurer koderepositorum (VSTS GIT) for kildekontroll, samarbeid, versjonskontroll osv.

clip_image001[3]

Visuell redigering

Redigeringskontroll av datasamlebånd

Opprett datasamlebånd, dra og slipp aktiviteter, koble dem sammen når vellykket, mislykket, ved fullføring.

image

Opprett integrasjonskjøretider på Azure og lokalt

Opprett en lokal integrasjonskjøretid for hybrid databevegelse eller en Azure-SSIS IR for å løfte og flytte SSIS-pakker til Azure. Opprett koblede tjenesteforbindelser til datalagrene eller beregningene dine.

clip_image001

Støtte for alle flytkontrollaktiviteter som kjører på Azure-beregninger

Aktiviteter for flytkontroll:

  • HDInsight Hive, HDInsight Pig, HDInsight Map Reduce, HDI Streaming, HDI Spark, U-SQL, Stored Procedure, Web, For Each, Get Metadata, Look up, Execute Pipeline

Støtte for Azure Computes:

  • HDI (ved behov, BYOC), ADLA, Azure Batch

Iterativ utvikling og feilsøking

Kjør testkjøringer før du fester en utløser til datasamlebåndet og utfører en behovsbasert eller planlagt kjøring.

image

Parametiser datasamlebånd og datasett

Parametiser med uttrykk, systemvariabler.

image

Omfattende valideringsstøtte

Du kan nå validere datasamlebåndene dine for å få informasjon om manglende egenskapskonfigurasjoner eller feilkonfigurasjoner. Bare klikk Valider-knappen på datasamlebåndlerretet. Dette vil generere valideringsresultatet i sideskuffen. Deretter kan du klikke på hver oppføring eller gå direkte til den manglende valideringen.

image

Utløs datasamlebånd

Utløs ved behov, kjør planlagte datasamlebånd.

image

Bruk VSTS GIT

VSTS GIT for kildekontroll, samarbeid, versjonskontroll osv.

image

Kopier data

Datalagre (65)

Støtte for 65 datalagre. 18 lagre med støtte i første klasse som bare krever at brukerne oppgir konfigurasjonsverdiene. De gjenværende 47 lagrene kan brukes med JSON.

18 lagre med støtte i første klasse:

  • Azure Blob, Azure CosmosDB, Azure Database for MySQL, Azure Data Lake Store, Amazon Redshift, Amazon S3, Azure SQL DW, Azure SQL, Azure Table, File System, HDFS, MySQL, ODBC, Oracle, Salesforce, SAP HANA, SAP BW, SQL Server

47 lagre med JSON-støtte:

  • Søkeindeks, Cassandra, HTTP file, Mongo DB, OData, Relasjonstabell, Dynamics 365, Dynamics CRM, Web-tabell, AWS Marketplace, PostgreSQL, Concur, Couchbase, Drill, Oracle Eloqua, Google Big Query, Greenplum, HBase, Hive, HubSpot, Apache Impala, Jira, Magento, MariaDB, Marketo, PayPal, Phoenix, Presto, QuickBooks, ServiceNow, Shopify, Spark, Square, Xero, Zoho, DB2, FTP, GE Historian, Informix, Microsoft Access, MongoDB, SAP Cloud for kunde

image

Bruk kopieringsveiviseren for å raskt kopiere data fra en mengde datakilder

Den kjente ADF v1-kopieringsveiviseren er nå tilgjengelig i ADF v2 for engangs hurtigimportering. Kopieringsveiviser oppretter datasamlebånd med kopieringsaktiviteter på redigeringslerretet. Kopieringsaktivitetene kan nå utvides for å kjøre andre aktiviteter, slik som Spark, USQL, Stored Proc osv, når vellykket, mislykket osv. og opprette det fullstendige kontrolldatasamlebåndet.

image

 

Omvisning

Trykk informasjonsikonet nederst til venstre. Deretter kan du trykke Omvising for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du visuelt overvåker datasamlebåndet og aktivitetskjøringene.

image_thumb55

Tilbakemeldinger

Trykk Tilbakemeldinger-ikonet for å gi oss tilbakemelding om forskjellige funksjoner og eventuelle problemer du måtte ha.

image_thumb56

Velg datafabrikk

Hold musepekeren over Datafabrikk-ikonet øverst til venstre. Trykk Pil-ikonet for å se en liste over Azure-abonnementer og datafabrikker som du kan overvåke.

image_thumb57

Visuell overvåkning

Overvåkning i listevisning

Overvåk datasamlebånd, aktivitets- og utløserkjøringer med et enkelt grensesnitt i listevisning. Alle kjøringene vises i nettleserens lokale tidssone. Du kan endre tidssonen, alle datatidsfeltene endres da til den valgte tidssonen.

Overvåke datasamlebåndkjøringer:

Listevisning over hver datasamlebåndkjøring for datafabrikkens v2-datasamlebånd.

image_thumb51

Overvåke aktivitetskjøringer:

Listevisning over aktivitetskjøringer som korresponderer til hver datasamlebåndkjøring. Trykk Aktivitetskjøringer-ikonet under Handlinger-kolonnen for å vise aktivitetskjøringer for hver datasamlebåndkjøring.

image_thumb52

Viktig merknad: Du må trykke Oppdater-ikonet på toppen for å oppdatere listen over datasamlebånd- og aktivitetskjøringer. Automatisk oppdatering er for øyeblikket ikke støttet.

Overvåk utløserkjøringer:

image

Omfattende sortering og filtrering

Sorter datasamlebåndkjøringer i stigende/synkende rekkefølge etter kjørestart og filtrer datasamlebåndkjøringer etter navn, kjørestart og kjørestatus.

image_thumb53

Legg til / ta bort kolonner i listevisning

Høyreklikk toppteksten på listevisningen og velg kolonnene du vil ha i listevisningen.

image_thumb54

Omorganiser kolonnebredder i listevisning

Øk eller reduser kolonnebredder i listevisning enkelt ved å holde musepekeren over toppteksten til kolonnen.

Overvåk integrasjonskjøretider

Overvåk tilstanden til dine integrasjonskjøretider lokalt, på Azure og Azure-SSIS.

image

Avbryt / kjør datasamlebåndkjøringer på nytt

Avbryt en datasamlebåndkjøring eller kjør den på nytt med allerede definerte parametre.

clip_image001[1]

Dette er den første offentlige utgaven av ADF v2 Visual Tools. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere de lanserte delen med nye funksjoner basert på tilbakemeldinger fra kunder. Få mer informasjon og detaljerte trinn for å bruke ADF v2 Visual Tools.

Kom i gang med å utvikle datasamlebånd enkelt og raskt med Azure Data Factory. Hvis du har forespørsler om funksjoner eller ønsker å gi oss tilbakemelding, kan du gå til Azure Data Factory-forumet.