Cosmos DB를 사용한 개인 설정

정보를 즉각적으로 제공할 수 있도록 대기 시간이 짧고 조정 가능한 일관성 설정을 사용하여 고객에게 맞는 개인화 추천을 실시간으로 만들어 보세요.

Tilpasning vha. Cosmos DBGenerér tilpassede anbefalinger til kunderne i realtid vha. indstillinger for kort ventetid og konsistens, som kan tilpasses, for at få indblik med det samme

관련 솔루션 아키텍처

IoT, der bruger Cosmos DBSkaler øjeblikkeligt og elastisk for at tilpasse forskellige og uforudsigelige IoT-arbejdsbelastninger, uden at det går ud over indtagelses- eller forespørgselsydeevnen.

Cosmos DB를 사용한 IoT

다양하고 예기치 않은 IoT 워크로드를 처리하기 위해 크기를 탄력적으로 즉시 조정하면서도 수집 또는 쿼리 성능을 저하시키지 않을 수 있습니다.

Gaming vha. Cosmos DBDu kan skalere din database, så den tilpasses uforudsigelige stigninger i trafikken, og levere en multi-player-oplevelse med kort ventetid på globalt plan.

Cosmos DB를 사용한 게임

예기치 않은 갑작스러운 트래픽 증가에 대비하여 데이터베이스 크기를 탄력적으로 조정하고, 글로벌 수준에서 대기 시간이 짧은 멀티플레이어 환경을 사용해보십시오.

Serveruafhængige apps vha. Cosmos DBBrug Azure Functions og Azure Cosmos DB til at udarbejde globalt distribuerede, skalerbare ikke-serverbaserede programmer.

Cosmos DB를 사용한 서버리스 앱

Azure Functions 및 Azure Cosmos DB를 사용하여 전역으로 분산된 확장성 있는 서버리스 응용 프로그램을 빌드하세요.