Den totala ekonomiska effekten av Microsoft Azure PaaS

Affärsfördelar och kostnadsbesparingar med Azure Platform as a Service

'Den totala ekonomiska effekten av Microsoft Azure PaaS' 리소스는 한국어에서 사용할 수 없습니다. Svenska에서 사용 가능한 정보가 없습니다.

게시됨: 2016-10-27

Vill du veta hur du kan driva appinnovation, generera vinst och sänka kostnaderna med hjälp av Microsoft Azure Platform as a Service (PaaS)? Kunderna kan få fantastisk avkastning med Azure PaaS för utveckling och distribution av appar, men många kunder saknar ett enhetligt ramverk för att kunna utvärdera den potentiella effekten av att införa Azure PaaS i organisationen. För att bättre kunna utvärdera de ekonomiska fördelarna med Azure PaaS kan du använda Forresters TEI-modell (Total Economic Impact). Ladda ned ”The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS” utan kostnad. Det är en uppdragsstudie utförd av Forrester Consulting där du kan läsa mer om de främsta fördelarna, kostnaderna och riskerna med att implementera Microsoft Azure PaaS och fördjupa din förståelse av vad det kan innebära för din verksamhet.

추가 리소스 검색

Resursen är endast tillgänglig på engelska.

다운로드하려면 로그인

- 또는 -

보고서를 다운로드하려면 로그인하거나 아래 정보를 제공하세요.

Microsoft는 Microsoft Azure에 대한 업데이트 및 특별 제품 정보를 제공하는 데 연락처 정보를 이용할 수 있습니다. 언제든지 구독 취소를 할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 개인정보처리방침을 읽어보세요.